TOPGGz

Het Specialistisch Centrum OntwikkelingsStoornissen (SCOS) heeft sinds juni 2014 een TOPGGz afdeling. Twee van de vijf behandelteams van het SCOS hebben het keurmerk TOPGGz verworven, namelijk de klinische afdeling intensieve behandeling autisme (IBA) en het ambulante team. Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. 
Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding bieden.

In 2019 heeft het bestuur van TOPGGz het SCOS het TOPGGz-keurmerk opnieuw toegekend voor de hoogspecialistische zorg die geboden wordt door de IBA, het ambulante team en voor het wetenschappelijk onderzoek, de kennisoverdracht en de innovaties. Tijdens het jaarlijkse TOPGGz congres op 26 juni 2019 nam Patricia van Wijngaarden het keurmerk in ontvangst!

TOPGGz TOPGGz  Logo TOPGGz

De zeer gespecialiseerde zorg is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Lees hier meer over Stichting Topklinische GGZ en het TOPGGz keurmerk.

Eind 2022 is het SCOS opnieuw gevisiteerd en is ook de afdeling HBA voorgedragen voor het keurmerk TOPGGz. Maart 2023 is bekend geworden dat we opnieuw voor 4 jaar het keurmerk TOPGGz mogen dragen, en nu met drie afdelingen!
Dit zien we als een mooi doel om daarmee iedere dag bewust de best mogelijke zorg voor onze medemens te bieden. Dit doen we o.a. door cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, innovatieve behandelmethoden te implementeren en onze expertise te delen met de doelgroep, collega-professionals, ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen.