TOPGGz

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) heeft sinds juni 2014 het keurmerk TOPGGz erkend.Logo TOPGGz

Dit betekent dat er hoogspecialistische zorg geboden wordt dat aan strenge criteria voldoet. Naast de zorg is er extra aandacht voor het delen van kennis en expertise, het doen van wetenschappelijk onderzoek gericht op de doelgroep en het implementeren van innovatieve behandelmethoden. Al deze onderdelen hebben tot doel om de zorg voor mensen met complexe problemen rondom autisme te borgen en te verbeteren. 

Vanaf 2014 is het SCOS nog twee keer gevisiteerd door de visitatiecommissie van Stichting Topklinische GGz en is het keurmerk beide keren opnieuw toegekend en steeds verder uitgebreid naar meerdere afdelingen binnen het specialistisch centrum. 

Sinds maart 2023 dragen drie van de vier afdelingen van het SCOS het TOPGGz-keurmerk:

Organogram SCOS 2024

Keurmerk TOPGGz 2023 - 2027
Eind 2022 is het SCOS opnieuw gevisiteerd en is ook de afdeling HBA voorgedragen voor het keurmerk TOPGGz. Maart 2023 is bekend geworden dat we opnieuw voor 4 jaar het keurmerk TOPGGz mogen dragen, en nu met drie afdelingen!
Dit zien we als een mooi doel om daarmee iedere dag bewust de best mogelijke zorg voor onze medemens te bieden. Dit doen we o.a. door cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek uit te voeren, innovatieve behandelmethoden te implementeren en onze expertise te delen met de doelgroep, collega-professionals, ervaringsdeskundigen en naastbetrokkenen.

Uitreiking Keurmerk Ella Lobregt Rianne Elderkamp
10 september 2023: Ella Lobregt-van Buuren (Hoofd SCOS) neemt het certificaat TOPGGz in ontvangst van Rianne Elderkamp (Manager Certificering  St.TOPGGz)

Meer informatie en foto's van de uitreiking vind je in het bijbehorend nieuwsbericht.

Keurmerk TOPGGz 2019 - 2023
In 2019 heeft het bestuur van TOPGGz het SCOS het TOPGGz-keurmerk opnieuw toegekend voor de hoogspecialistische zorg die geboden wordt door de IBA, het ambulante team en voor het wetenschappelijk onderzoek, de kennisoverdracht en de innovaties. Tijdens het jaarlijkse TOPGGz congres op 26 juni 2019 nam Patricia van Wijngaarden het keurmerk in ontvangst!

TOPGGz TOPGGz  Logo TOPGGz

Keurmerk TOPGGz 2015 - 2019
Eind 2014 verworven twee van de vijf behandelteams van het SCOS hebben het keurmerk TOPGGz, namelijk de klinische afdeling intensieve behandeling autisme (IBA) en BACS, de poliklinische afdeling voor ambulante (co)behandeling, diagnostiek, advies, consultatie en second opinion.
Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. 
Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde zorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding bieden.

De zeer gespecialiseerde zorg is bestemd voor mensen die vanwege ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de basis- of gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Lees hier meer over Stichting Topklinische GGZ en het TOPGGz keurmerk.