Langdurige Behandeling Autisme

Langdurige Behandeling Autisme, voorheen het Workhome, beschikt over appartementen en kamers voor twintig cliënten die langdurig kampen met een ernstige vorm van autisme met comorbide problematiek. Tot die comorbiditeit kan tot op zekere hoogte een verstandelijke beperking worden gerekend, maar denk ook aan andere psychiatrische comorbide problematiek.

De doelgroep kenmerkt zich door zeer sterke neiging tot overprikkeling wat kan resulteren in ernstige gedragsproblematiek. De doelgroep heeft behoefte aan rust en voorspelbaarheid. Ontwikkeling is zeker nog haalbaar, maar dit wel op een realistische manier die passend is bij de persoon.

Zorgaanbod

Er wordt een hoog gestructureerde en zeer voorspelbare behandeling geboden in kleine groepen, er zijn twee huiskamers met tien cliënten. Dagelijks (24/7) is er begeleiding aanwezig op ‘de groep’ wat zorgt voor een laagdrempelige manier van contact zoeken voor de cliënten. Het begeleidingsteam bestaat uit verpleegkundigen (hbo/mbo) en sociaal werkers (hbo en mbo). Iedere cliënt heeft persoonlijk begeleiders waarmee het proces wordt bepaald. Er is frequente multidisciplinaire evaluatie van de procesdiagnostiek en voortgang. Iedere patiënt heeft een eigen dagprogramma waar in principe niet van wordt afgeweken. Dit dagprogramma word gemaakt op basis van de krachten en kwaliteiten van een cliënt met daarbij het doel meegenomen om acties te ondernemen die passend zijn bij dit doel.

Naast de woonfunctie biedt de afdeling een dagbesteding waar activiteitenbegeleiders en vaktherapeuten een sturende rol hebben. Ondanks de nadruk op behoud van het evenwicht, wordt regelmatig besproken of er mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling op een bepaald gebied.

Indicatiecriteria

De aan te melden cliënt:

  • Is tussen 18 - 65 jaar
  • Heeft een IQ van > 80
  • Heeft een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Heeft naast de (vermoedelijke) diagnose autisme bijkomende problematiek, waaronder verslaving, comorbiditeit of psychosociale complicaties, wat het functioneren ernstig belemmert en/of gepaard gaat met ernstige gedragsproblemen;
  • Waardoor langdurende behandeling nodig is binnen een klinische setting (6-8 jaar)

Informatie voor patiënten

Aanmelden