Langdurige Behandeling Autisme

Langdurige Behandeling Autisme, voorheen het Workhome, beschikt over appartementen en kamers voor 32 patiënten die langdurig kampen met een ernstige vorm van autisme met comorbide problematiek, waardoor de mogelijkheden uitgeput zijn in het reguliere 2e lijn circuit of de thuissituatie. Tot die comorbiditeit kan tot op zekere hoogte een verstandelijke beperking worden gerekend. Vanwege deze hoog complexe problematiek, kunnen andere positieve capaciteiten onvoldoende aan bod komen of als compensatie voor de beperkingen dienen. De doelgroep kenmerkt zich door zeer sterke neiging tot overprikkeling wat kan resulteren in ernstige gedragsproblematiek, zodanig dat het een gevaar vormt. Er is weinig ontwikkelingspotentieel.

Zorgaanbod

Er wordt een hoog gestructureerde en zeer voorspelbare behandeling geboden in kleine groepen. Er is frequente multidisciplinaire evaluatie van de procesdiagnostiek en voortgang. Iedere patiënt heeft een eigen dagprogramma waar in principe niet van wordt afgeweken. Naast de woonfunctie biedt de afdeling een dagbesteding (het werk) waar vaktherapeuten een sturende rol hebben. Ondanks de nadruk op behoud van het evenwicht, wordt regelmatig besproken of er mogelijkheden zijn voor verdere ontwikkeling op een bepaald gebied.

Indicatiecriteria

De aan te melden cliënt:

  • Is tussen 18 - 65 jaar
  • Heeft een IQ van > 80
  • Heeft een diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  • Heeft naast de (vermoedelijke) diagnose autisme bijkomende problematiek, waaronder verslaving, co morbiditeit of psychosociale complicaties, wat het functioneren ernstig belemmert en/of gepaard gaat met ernstige gedragsproblemen;
  • Waardoor langdurende behandeling nodig is binnen een klinische setting (6-8 jaar)

Informatie voor patiënten

Aanmelden