Behandeling

Samen met je regiebehandelaar hebben jullie de juiste behandelvorm vastgesteld en je behandeling kan van start gaan. Door wachttijden kan het soms even duren voordat je behandeling begint. Wil je weten wat de actuele wachttijden zijn voor het team waar je behandeling start? Bel dan het teamsecretariaat. In je bevestigingsbrief staat het nummer. Of kijk bij Teams & Locaties.

Balk paars

 

meisje bril, fotograaf en mozaiek

Tussentijdse evaluatie: zitten we nog op de juiste koers

Tijdens de behandeling bekijken we samen regelmatig of we de behandeling moeten bijstellen. Bijvoorbeeld wanneer je meer of minder afspraken nodig hebt of een andere behandelvorm.

Ook gebruiken we een ROM-vragenlijst om te toetsen of je klachten minder worden en de kwaliteit van leven beter wordt gedurende de behandeling. We vragen je deze lijst op verschillende momenten tijdens de behandeling in te vullen. Na het invullen van de ROM-vragenlijst heb je altijd een gesprek met je behandelaar. Het is belangrijk dat je de meest passende behandeling krijgt voor dit moment.

Balk paars

 

Het einde van je behandeling

Aan het einde van de behandeling volgt er een eindgesprek waarin we verschillende dingen met je zullen bespreken, zoals zijn je klachten verbeterd, heeft de behandeling hieraan bijgedragen en zo ja, hoe, heb je nog verdere begeleiding nodig en welke nazorg kunnen wij je bieden. Het is belangrijk dat je aangeeft wat jij denkt dat je nodig hebt om met je klachten om te gaan. Dan is de kans op langdurig herstel het grootst. 

Balk paars

 

Zij zijn er voor jou!

Tijdens je behandeling proberen wij de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan jouw wensen en verwachtingen aan te laten sluiten. Helaas lukt dit niet altijd. Het kan dan ook voorkomen dat je het niet eens bent met de wijze waarop wij te werk gaan. Dat je je niet gehoord voelt, het niet eens bent met je behandelaar of dat je zelfs een klacht wilt indienen. We gaan ervan uit dat je jouw onvrede eerst bespreekt met de betrokken medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt dit tot een oplossing. Kan je toch wat extra hulp gebruiken? Dan staan deze personen voor je klaar:

  • Klachtenfunctionaris: informatie en advies over klachtenprotocol, hulp bij formulering klacht en oplossing en bemiddelaar. 
  • Onafhankelijke cliëntondersteuner: advies of ondersteuning bij aanvraag van zorg. 
  • Patiëntenvertrouwenspersoon: advies over rechten en plichten van patiënten in de ggz en ondersteuning bij het indienen van een klacht.
  • Financiële klachtencommissie: niet eens met de factuur die je ontvangen hebt? Neem contact op via het klachtenformulier.  
  • Klachtencommissie: onafhankelijke commissie voor het afhandelen van klachten. Commissie is te bereiken via het klachtenformulier.
Balk paars