Over Dimence

Stichting Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met u en uw naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling voor uw probleem doen wij onze uiterste best om u het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat u de moeite waard bent. We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Medewerkers van stichting Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

Onze doelen

Bij Dimence hebben wij een eigen visie ontwikkeld met een aantal doelen voor patiënt, samenleving en onze vakmanschap. Hier zetten wij ons voor in en samen willen wij deze doelen realiseren.

Doelen voor patiënt

  • minder klachten
  • meer zelfredzaamheid; beter worden doet u thuis, liever ambulant dan klinisch
  • hogere kwaliteit van leven; u bent nooit alleen patiënt maar ook burger, vader, zus of buurman

Doelen voor samenleving

  • meer participatie; iedereen doet mee! Participatie vermindert psychisch lijden
  • meer veiligheid; overlast wordt niet veroorzaakt uit weelde, maar kan voortkomen uit een psychiatrisch probleem
  • minder overlast in een natuurlijk netwerk met anderen; veiligheid maken wij samen met o.a. politie, justitie en gemeenten

Doelen voor onze vakmanschap

  • professioneel; vakgroepen, medewerkers en management hebben korte lijnen
  • effectief; verantwoordelijkheden waar ze horen in een professionele organisatie
  • innovatief; iedereen neemt deel aan scholing en intervisie, we blijven ons inhoudelijk ontwikkelen