Over Dimence

Samen veerkrachtig

Dimence streeft naar een mentaal veerkrachtige samenleving waarin iedereen zich gezien voelt en mee kan doen.
Wij dragen hieraan bij met toonaangevende specialistische ggz en kennis. We leren iedere dag van elkaar, zodat we het morgen beter kunnen doen.
We werken samen met iedereen die kan helpen dit doel te verwezenlijken.

Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met jou en je naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling voor jouw probleem doen wij ons uiterste best om je het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat jij de moeite waard bent. We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Medewerkers van Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

Onze doelen

Onze visie is gebaseerd op alles wat we weten over mentale gezondheid, de wereld om ons heen en onze missie. Met onze visie maken we kenbaar op welke manier we onze missie waar willen maken.

Bijdragen aan een mentaal veerkrachtige samenleving

  • We zetten ons in voor gelijkwaardigheid en erkennen de meerwaarde van variatie tussen mensen.
  • We werken graag samen met iedereen die bijdraagt aan mentale gezondheid.
  • We geloven in flexibiliteit, creativiteit en experimenteren onszelf de toekomst in.

Mentale gezondheid versterken

  • Onze behandeling is gericht op herstel vanaf dag 1.
  • Bij voorkeur in de eigen omgeving van mensen, mét hun netwerk.
  • De patiënt vertelt wat hij belangrijk vindt en nodig heeft; daar sluiten we bij aan.

Deskundige en vitale medewerkers

  • Menselijk contact is de basis van ons werk.
  • We voelen ons vrij om elke dag te leren en te verbeteren.
  • We gebruiken volop digitale mogelijkheden.
  • We hebben vertrouwen in onszelf en elkaar, en plezier in ons werk


In de animatie leggen we het verder uit:

Animatie strategische koers

Maar je kunt natuurlijk ook de hele strategische koers lezen: Samen Veerkrachtig, de strategische koers Dimence 2021-2025.

Factsheet Dimence voorkant

Samenwerkingen

Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Dimence neemt binnen de Dimence Groep deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Hierin werken verschillende partijen samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domeinoverstijgende probleemsituaties. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol.

Twomorrow 

Sinds januari 2020 werkt Dimence samen met Twomorrow bij de internationaal erkende methode IPS – Individuele Plaatsing en Steun. Cliënten worden hierbij begeleid naar betaald werk. Door de samenwerking kunnen meer mensen aan een baan geholpen worden dan voorheen. 

Vriendendiensten Deventer, Raalte en Olst-Wijhe

De samenwerking met Vriendendiensten is erop gericht om andere problemen in het leven van patiënten en cliënten aan te pakken, die een negatieve invloed hebben op hun mentale gezondheid. Denk hierbij aan problemen op het gebied van financiën, huisvesting, sociale relaties en werk.

GEM Deventer - Ecosysteem mentale gezondheid

GEM Deventer is een initiatief van Dimence, gemeente Deventer en Vriendendiensten. GEM is een initiatief om de mentale gezondheid van de inwoners van de gemeente Deventer te versterken. Met name door het stimuleren van laagdrempelige mentale hulp of begeleiding en door een netwerk op te bouwen van hulpverleners op allerlei gebieden, die gelinkt zijn aan het mentale welzijn.

Streettriage

Streettriage is een samenwerking tussen Dimence, Mediant, Ambulance Oost, politie en de Twentse gemeenten. Zorgverzekeraar Menzis financiert het project deels. Het idee achter Streettriage is simpel en doeltreffend. Een team van een ggz-verpleegkundige, een ambulanceverpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door personen met verward gedrag die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Zij beoordelen ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er lichamelijke klachten en moet iemand naar de spoedeisende hulp? Als er sprake is van strafbare feiten wordt iemand overgedragen aan Justitie. Een snelle beoordeling voorkomt dat mensen op verkeerde plekken terechtkomen en lang moeten wachten op adequate vervolgzorg.

 oude vrouw

ANBI-gegevens

Naam
Stichting Dimence

Publiek bekende naam
Dimence
 
RSIN
8535.93.449

KvK
59661429

Contactgegevens
Naam: Stichting Dimence
Adres: Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode: 7416 SB
Telefoonnummer: 0570 639 600

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Strategische koers Dimence 2021 - 2025
ANBI Beleidsplan 2019 Dimence
ANBI Publicatieformulier 2022 
Kwaliteit en Veiligheid - HKZ DEKRA en NEN certificering

Doelstelling

Stichting Dimence biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Oost-Nederland. Dimence helpt mensen ontwikkelen. We geloven in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen. We zetten in op vooruitgang en herstel, met altijd het doel om beter te worden. Niet alleen in de betekenis van genezen of (beter) leren omgaan met beperkingen, maar ook van groei als persoon, professional en organisatie.

Factsheet Dimence cijfers en feiten

Factsheet Dimence achterkant