Over Dimence

Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met jou en je naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst en bieden we perspectief. Tijdens de behandeling voor jouw probleem doen wij ons uiterste best om je het vertrouwen te geven dat het leven de moeite waard is en dat jij de moeite waard bent. We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Medewerkers van Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

Onze doelen

Bij Dimence hebben wij een eigen visie ontwikkeld met een aantal doelen voor patiënt, samenleving en ons vakmanschap. Hier zetten wij ons voor in en samen willen wij deze doelen realiseren.

Doelen voor patiënt

  • minder klachten
  • meer zelfredzaamheid; beter worden doe je thuis, liever ambulant dan klinisch
  • hogere kwaliteit van leven; je bent nooit alleen patiënt maar ook burger, vader, zus of buurman

Doelen voor samenleving

  • meer participatie; iedereen doet mee! Participatie vermindert psychisch lijden
  • meer veiligheid; overlast wordt niet veroorzaakt uit weelde, maar kan voortkomen uit een psychiatrisch probleem
  • minder overlast in een natuurlijk netwerk met anderen; veiligheid maken wij samen met o.a. politie, justitie en gemeenten

Doelen voor ons vakmanschap

  • professioneel; vakgroepen, medewerkers en management hebben korte lijnen
  • effectief; verantwoordelijkheden waar ze horen in een professionele organisatie
  • innovatief; iedereen neemt deel aan scholing en intervisie, we blijven ons inhoudelijk ontwikkelen

Samenwerkingen

Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland

Dimence neemt binnen de Dimence Groep deel aan het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland. Hierin werken verschillende partijen samen op het gebied van integrale veiligheid en complexe domeinoverstijgende probleemsituaties. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsconvenant en de afspraken rondom de verwerking van persoonsgegevens in een privacyprotocol.

Twomorrow 

Sinds januari 2020 werkt Dimence samen met Twomorrow bij de internationaal erkende methode IPS – Individuele Plaatsing en Steun. Cliënten worden hierbij begeleid naar betaald werk. Door de samenwerking kunnen meer mensen aan een baan geholpen worden dan voorheen. 

ANBI-gegevens

Naam
Stichting Dimence

Publiek bekende naam
Dimence
 
RSIN
8535.93.449

KvK
59661429

Contactgegevens
Naam: Stichting Dimence
Adres: Nico Bolkesteinlaan 1
Postcode: 7416 SB
Telefoonnummer: 0570 639 600

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuursleden

Voor de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden verwijzen we naar de website van de Dimence Groep.

Bestuurssamenstelling
Raad van Toezicht

Beleidsplan, beloningssysteem, verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Strategische koers Dimence 2017 - 2020
ANBI Beleidsplan 2019 Dimence
Jaarplan 2020 Dimence
Jaarplan 2021 Dimence
ANBI Publicatieformulier 2020 

Doelstelling

Stichting Dimence biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in Oost-Nederland. Dimence helpt mensen ontwikkelen. We geloven in de kracht van mensen om zich te ontwikkelen. We zetten in op vooruitgang en herstel, met altijd het doel om beter te worden. Niet alleen in de betekenis van genezen of (beter) leren omgaan met beperkingen, maar ook van groei als persoon, professional en organisatie.

Overzicht van feiten en cijfers over Dimence