Verkeer je momenteel in psychische crisis?

Wat je kunt doen:

Tijdens kantooruren (tussen 08.30 – 17.00 uur)
Ben je in behandeling bij Dimence, neem dan contact op met je behandelaar. Ben je niet inbehandeling bij Dimence, neem dan contact op met je huisarts.

Buiten kantooruren (tussen 17.00 – 08.30 uur)
Buiten kantoortijden bel je je huisarts of de Centrale Huisartsenpost in jouw regio. De crisisdienst is buiten kantoortijden alleen via een huisarts bereikbaar voor spoedgevallen en dringende vragen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten.

Wanneer je in behandeling bent bij Dimence zijn er afspraken met je gemaakt over het contact (24-uur per dag, zeven dagen per week) met de zorgverleners van Dimence. Je behandelaar vertelt je wat je moet doen in geval van een crisissituatie.

Maak je je zorgen om iemand anders?

Als je merkt dat iemand in je directe omgeving ernstig vastloopt in het dagelijks leven of afwijkend gedrag vertoont, dan wil je hem of haar graag helpen. Maak je je zorgen om iemand, neem dan contact op met jouw eigen huisarts. Deze kan je verder adviseren over wat je moet doen. Als je bang bent dat iemand denkt aan zelfmoord, neem dan direct contact op met 113 - zelfmoordpreventie.

Melding maken via GGD IJsselland

Inwoners van de gemeente Zwolle kunnen via de GGD IJsselland een melding maken wanneer zij zich zorgen maken over iemand. Bijvoorbeeld wanneer een persoon verward gedrag vertoont, of als iemand geen hulp wil, maar volgens jou toch nodig heeft.