Privacystatement websites Dimence Groep

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 02-07-2021

Stichting Dimence Groep biedt geestelijke gezondheidszorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de cliënt. Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. Onze stichtingen zijn Impluz, Dimence, Wijz welzijn, Jeugdggz, de Kern, Transfore en Mindfit. Daarnaast kunt u nog online therapie volgen via Thubble, het online community & content platform. Uw privacy is voor de Dimence Groep en haar stichtingen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit wat we bij onze dienstverlening en op onze websites doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van onze dienstverlening en/of door onze websites te bezoeken, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per onderwerp wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met de Dimence Groep of een van de stichtingen via de gegevens onderaan deze verklaring.

Contact- en aanvraagformulieren
Wij bieden een online contactformulier aan waar wij u zullen vragen om gegevens in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht
 • Voor online behandelen; de verwijsbrief

Ook hebben wij bij Dimence een interesseformulier voor het online klantpanel en vragen dan naast bovenstaande basisgegevens ook de volgende gegevens:

 • Telefoonnummer
 • Woonplaats

Deze gegevens hebben wij nodig om uw contactverzoek in behandeling te nemen, omdat u ons heeft gevraagd om contact op te nemen of omdat u mogelijk ons nieuwe lid van het klantenpanel wordt. Wij bewaren deze informatie totdat we denken dat u tevreden bent met onze reactie en uiterlijk drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Indien het ingevulde contactformulier leidt tot een overeenkomst, bewaren wij die gegevens zo lang als die dienstverlening voortduurt.

Nieuwsbrief
Wij hebben vanuit WijZ Welzijn periodieke nieuwsbrieven en u wordt alleen na digitale inschrijving op de website toegevoegd aan de lijst van abonnees om de nieuwsbrief vervolgens in uw mailbox te ontvangen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en bedrijfsnaam. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement opzegt. Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat daarvoor een afmeldlink. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten.

ZIVVER
Om informatie te beveiligen en privacy te beschermen maakt de Dimence Groep gebruik van ZIVVER bij e-mail en digitale uitwisseling van gegevensbestanden. ZIVVER versleutelt informatie en maakt gebruik van ontvanger controle. Wanneer u berichten van ZIVVER ontvangt namens de Dimence Groep, kun je de instructie volgen en de berichten openen. Indien je hier vragen over hebt, kun je deze stellen aan de behandelaar. Wil je meer weten over ZIVVER? Lees dan de privacyverklaring van ZIVVER.

Mijn Omgeving
Wij bieden vanuit de behandelstichtingen online omgevingen aan, waarbij u toegang krijgt tot uw eigen dossieromgeving (cliëntportaal).

Voor het account gebruiken wij uw e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord (inloggegevens) en zit er tevens een 2-factor authenticatie op het account. We hebben onderstaande gegevens nodig om de accountomgeving die u aanvraagt, aan te kunnen bieden (overeenkomst) en om onze diensten aan u te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie tot 3 maanden na het einde van onze dienstverlening aan u. Het door u aangemaakte account zal dan automatisch worden verwijderd.

 • IP-adres
 • Accountgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

Online behandelen
Wij bieden ook online behandeling of begeleiding, deze handelingen vinden altijd plaats in combinatie met persoonlijke gesprekken. Voor het online behandelen/begeleiden maken wij gebruik van het Minddistrict platform, waarvoor u via uw hulpverlener een account kunt aanvragen.

Wij verwerken voor de toegang tot het platform online behandelen/begeleiden de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Accountgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

Behandeling/begeleiding
Om u de gevraagde/benodigde zorg en/of hulp/begeleiding te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Wij zullen hiervoor, indien het zorg betreft, een (behandelings-)overeenkomst met u aangaan en voor hulp/begeleiding een hulpverleningsplan met u opstellen. Gegevens die wij van u verwerken zijn NAW gegevens (Naam, Adres en Woonplaats), telefoonnummer en e-mailgegevens, burgerlijke staat, geboortedatum, BSN, leef- en woonsituatie, nationaliteit, dit voor onze bedrijfsvoering en om contact met u op te kunnen nemen. Daarnaast leggen we tijdens uw behandel- of hulpverleningstraject gegevens over de behandeling of hulpverlening vast, zodat we een goede zorg- of hulpverlening kunnen garanderen. Ook gebruiken we de gegevens voor administratieve doeleinden zoals het BSN-nummer voor verantwoording naar uw zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente. Wij bewaren uw dossiergegevens 20 jaar, conform de ‘Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO).

Referenties
Op onze websites presenteren wij verschillende ‘ervaringsverhalen’ over onze dienstverlening. Wij proberen u op deze manier een volledig beeld te geven van onze behandelingen en hoe onze cliënten ons in de praktijk beoordelen. Hiervoor gebruiken wij de naam van de deelnemer en soms de leeftijd.
Wij hebben deze gegevens nodig om de referentie te beoordelen en te verwerken op de website. De grond voor het verwerken van deze gegevens is toestemming: alle recensenten wordt nadrukkelijk om toestemming gevraagd alvorens een referentie wordt geplaatst op onze website. Deze toestemming kunnen de recensenten en overige betrokkenen te allen tijde gemakkelijk weer intrekken door contact met ons op te nemen. Wij bewaren de gegevens totdat deze de relevantie hebben verloren. Wanneer de toestemming is ingetrokken verwijderen wij direct alle gegevens.

Werken bij
U kunt bij de Dimence Groep en haar stichtingen solliciteren. Hiervoor dient u onze aparte ‘werken bij’ websites te bezoeken: https://www.werkenbij........nl/. Wanneer u bij ons solliciteert verzamelen wij uw NAW-gegevens, contactgegevens, CV en de inhoud van uw motivatiebrief. Deze gegevens verwerken wij om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en – als u bij ons komt werken – om uw arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

De sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens, zodat wij nog contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we op dit moment geen functie kunnen aanbieden, maar verwachten dat er in de nabije toekomst een geschikte functie voor u vrijkomt bij ons, bewaren wij, uiteraard met uw toestemming, uw sollicitatiegegevens nog 6 maanden. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen.
Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zo lang dit noodzakelijk is. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar de interne privacyverklaring.

Verstrekking aan derden
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Consultants
 • Cookiedienstverleners (zie hieronder)
 • Betalingsdienstverleners
 • Zorgverleners
 • Verwerkers nieuwsbrieven

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan de Dimence Groep of een van haar stichtingen uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De Dimence Groep doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Spam check
Wij gebruiken reCAPTCHA om misbruik van onze contactformulieren door het versturen van spam te voorkomen. Door aan te geven dat u geen robot bent, wordt gecontroleerd:

 • Hoe snel het formulier wordt ingevuld;
 • Welke muisbewegingen er gemaakt worden tijdens het invullen;
 • Het IP-adres van diegene die het formulier invult.

Deze gegevens worden geanalyseerd door Google LLC. Hieruit maakt Google op of ze te maken hebben met een legitieme bezoeker of een bot. Een echte bezoeker hoeft dan alleen op een vinkje te klikken, waarmee diegene bevestigt geen robot te zijn. Vervolgens kan het bericht dan via het formulier naar de ontvanger worden verzonden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

YouTube en Vimeo
Wij tonen incidenteel YouTube en Vimeo video’s op onze websites. Youtube (Google) en Vimeo plaatsen cookies om de video’s te kunnen bekijken. Wij vragen, via een placeholder of via een toestemmingsvraag, hiervoor uw akkoord. Na uw toestemming kunt u de video’s bekijken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Google privacyverklaring en Vimeo privacyverklaring.

Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens en welke cookies zij plaatsen, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Dimence gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)

Deze cookies verzamelen o.a. de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Aangezien de Dimence Groep enkel gebruik maakt van technische-, functionele- en privacy vriendelijk ingestelde analytische cookies hoeft u geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies.

In onderstaande tabel treft u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookie; Entiteit; waarborgen Soort Doel Bewaartermijn
Google Tag Manager
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring
Functioneel Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. Sessie
Google Analytics
Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring
Analytisch

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacyvriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

  Maximaal 2 jaar

  Diversen:
  First party cookies met strikt functionele doeleinden.
  Functioneel Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc. Maximaal 2 jaar

  Cookies in- en uitschakelen
  U kunt via de browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige opties van onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

  Verwijderen van cookies
  De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

  Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. De websites van de Dimence Groep maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u denkt aanwijzingen te hebben dat er misbruik is gemaakt van de verzamelde gegevens, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens staan onderaan deze verklaring.

  Uw rechten
  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

  U heeft de volgende rechten:

  • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

  Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Afhankelijk van de informatie die we van u hebben, kunnen wij u vragen om dit te doen door het meesturen van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto afschermt.
  Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

  Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
  Wanneer één van onze websites en/of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

  Vragen of een klacht indienen
  Indien u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens

  Stichting Dimence Groep
  Nico Bolkesteinlaan 1
  7416 SB Deventer
  KvK-nummer: 08167519

  Indien u een algemene vraag of verzoek heeft kunt u die richten aan:

  Dimence Groep
  Postbus 5003
  7400 GC Deventer
  communicatie@dimencegroep.nl

  Privacy
  Indien u vragen heeft omtrent privacy, één van uw rechten wil uitoefenen of opmerkingen heeft over onze privacy- en cookieverklaring, kunt u uw vraag richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

  Dimence Groep
  T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
  Postbus 5003
  7400 GC Deventer
  privacy@dimencegroep.nl

  Versie
  v4.0 (004)