Wat je eerst kunt proberen

Wij proberen in de zorg die wij verlenen zo goed mogelijk aan de wensen en verwachtingen van onze cliënten en patiënten te voldoen. Onbedoeld kan het toch voorkomen dat we mensen teleurstellen in de manier waarop wij ons werk doen. We gaan ervan uit dat je dit eerst bespreekt met de betrokken medewerker(s). Ook kun je terecht bij een andere medewerker of een teamleider/manager. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Misschien ben je niet zelf cliënt maar naastbetrokkene. Ook dan kun je melding maken van jouw onvrede.

Jouw mening, klacht of compliment is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Wij willen graag van je leren.

Hoe en waar maak ik mijn klacht kenbaar

Als het niet lukt om samen met de betrokken medewerker(s) tot een oplossing te komen, kan jij jouw onvrede kenbaar maken bij de klachtenfunctionaris of bij klachtencommissie. Een (interne of externe) familievertrouwenspersoon of patiëntenvertrouwenspersoon kan jou hierbij ondersteunen. Het stappenplan klachtenbehandeling laat zien welke stappen je moet doorlopen en wie daarbij kan helpen. Het stappenplan klachtenbehandeling kan je hier downloaden. 

Gaat jouw klacht over de uitvoering van een crisismaatregel of zorgmachtiging?

U bent (geef aan aan wat van toepassing is)
*Naastbetrokkenen kunnen dit formulier alleen gebruiken wanneer het gaat over de manier waarop zijzelf benaderd of geïnformeerd worden, niet over de benadering of behandeling van een cliënt/patiënt.
Bent u vrijwillig bij ons in behandeling of hebt u een juridische maatregel?
Juridische maatregel
Uw gegevens
Adres
Hoe kunnen wij contact met u opnemen?
Klacht
Beschrijf hier uw klacht, graag zo duidelijk en precies mogelijk met informatie over welke persoon, personen of afdeling en de datum/periode waarin deze situatie plaatsvond. Vermeld de voornaam, achternaam en het werkadres van de persoon of personen om wie het gaat. Als het een afdeling betreft, vermeld dan de volledige naam en de vestigingsplaats van de afdeling.
Maximaal 3 bestanden.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, doc, docx.
Ik laat mij ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon

De Dimence Groep respecteert een ieders privacy. Met de verstrekte gegevens gaan wij integer en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, zie graag onze privacy- en cookieverklaring