Verwijzers

Dimence Acute ggz

Dimence Acute ggz is er voor verwijzers die buiten kantoortijden te maken krijgen met een persoon, die acuut psychiatrische hulp nodig heeft. Een verwijzer kan ons bereiken op nummer: 088-2011200.

Bereikbaarheid: werkdagen van 17.00 - 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen van 8.00 tot 23.00 uur. 
Buiten deze uren hoor je een keuzemenu van de achterwacht crisisdienst per regio:

    'U bent verbonden met Dimence Acute ggz. Om u snel door te verbinden met de juiste persoon volgt er nu een
    keuzemenu: • Voor regio Almelo, toets 1 • Voor regio Deventer, toets 2 • Voor regio Zwolle, toets 3 • Als u geen keuze maakt, wordt u
    automatisch doorverbonden met een van onze receptionisten.’ 

belangrijk
Een paar belangrijke dingen!

1. hou de NAW gegevens, geboortedatum en BSN-nummer (indien beschikbaar) van de persoon bij de hand.
2. er moet altijd eerst een somatische screening bij de persoon plaatsvinden door de SEH, een huisarts of de
    ambulance. Er kan geen psychiatrische beoordeling plaatvinden voordat de somatiek is uitgesloten.
3. v
ragen, vooraanmeldingen en verder informatie mag je sturen naar: triagistenteam@dimence.nl.

 

De juiste zorg voor jouw patiënt 

Vermoed je dat jouw patiënt lijdt aan psychische problemen? Loopt hij of zij vast in de basis ggz of stapelen de problemen zich op in zijn of haar dagelijks leven? Wellicht is je patiënt gebaat bij behandeling in de specialistische ggz. Kijk in het Verwijsmodel waar iemand het beste aangemeld kan worden.

naastenIs je patiënt een naaste van iemand met psychische problemen?
Naasten hebben een belangrijke rol bij het herstel van onze cliënten, maar we weten ook dat dit soms erg zwaar is voor mensen. Ook naasten bieden we hulp en begeleiding of gewoon een gezellige avond bijpraten met andere naasten. Verwijs hen vooral door naar ons aanbod voor naasten.

Extra informatie

Ben je op zoek naar meer informatie? Op onze informatiepagina vind je alle informatie die voorheen in onze folders stond. Onder de 'V' vind je informatie specifiek voor verwijzers. 

Hulp terwijl je wacht - in duidelijke stappen geholpen

We hebben de cliëntreis uitgewerkt in duidelijke stappen. Eén van die stappen is: de verwijzing. Hierin staan ook mogelijkheden voor hulp terwijl je wacht op je behandeling. 


Transfertafel Zwolle en Triagetafel Twente

De overleggen aan de Transfertafel Zwolle en de Triagetafel Twente hebben als doel tijdige en passende mentale zorg op de juiste plaats te organiseren voor mensen die op een wachtlijst voor ggz staan. Dit kan gaan om individuele personen bij wie na verwijzing of intake blijkt dat de organisatie niet (volledig) kan bieden wat ze nodig hebben (individuele transfer).

Meer informatie >>

 

Meer informatie over Transfertafel Zwolle

Meer informatie over Transfertafel Zwolle

Vind snel een locatie of team

Werkgebied Dimence