Aanmelden

Aanmelden altijd met verwijsbrief
Wil je als verwijzer een patiënt aanmelden, dan is er altijd een verwijsbrief nodig. Hierin vermeldt je NAW-gegevens, de klachten en de reden van aanmelding. Ook wanneer iemand zichzelf aanmeldt, is er een verwijsbrief nodig. De verwijsbrief stuur je naar de hoofdlocatie in jouw regio: Zwolle, Deventer of Almelo. In de afbeelding hieronder vind je alle gegevens die je in een verwijsbrief dient te zetten. In Word: Verplichte gegevens verwijzers.docx

Hoe concreter ingevuld, des te sneller verwerkt
We willen met klem vragen deze gegevens op te nemen in de aanmelding. Dit zorgt ervoor dat de screener de aanmelding sneller kan verwerken, zodat de wachttijd zo kort mogelijk blijft. Lever je deze gegevens niet of in-compleet aan, dan betekent dat dat de wachttijd voor de patiënt oploopt, omdat de screener contact met je op moet nemen om de gegeven alsnog op te halen. 

Gegevens aanmelden