Vergoedingen

Voor een behandeling van Dimence betaalt u geen eigen bijdrage. Wel geldt er een verplicht eigen risico van €385 per jaar. Als u bij de keuze voor uw zorgverzekering heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico, kunnen de kosten hoger liggen. U moet er rekening mee houden dat de zorgkosten hoger zijn dan het eigen risico. Zodoende wordt het eigen risico volledig opgemaakt. Wanneer u een selectieve polis heeft afgesloten, worden niet alle behandelingen vergoed. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Verwijsbrief

U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Second opinion

Een second opinion wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voor een second opinion heeft u een geldige verwijzing van uw huisarts nodig.  

Trainingen voor naasten

Bent u bij de behandeling van uw naaste betrokken en zelf niet ingeschreven als patiënt? Dan wordt de verzekering van uw naaste aangesproken voor de vergoeding van de kosten.

Verblijf

Vanaf 2015 worden de eerste drie jaar van de klinische behandeling, behandeling inclusief verblijf voor drie aaneengesloten jaren bij Dimence, betaald door de Zorgverzekeringswet (ZVW). Na het derde jaar wordt de behandeling (zorgzwaartepakket GGZ-B) betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Bent u op 31 december 2014 langer dan een jaar klinisch in behandeling bij Stichting Dimence en heeft u een CIZ-indicatie voor een ZZPB? Dan geldt er een overgangsregeling. De behandeling wordt dan vanaf 2015 betaald vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Bij een opname of verblijf in een beschermde woonvorm (GGZ-C), worden de kosten vanuit de gemeente (Wmo). Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt, net als bij verblijf in de WLZ, voor dit langdurige verblijf een eigen bijdrage bij u in rekening. Op www.hetcak.nl (klik op ‘zorg met verblijf’) vindt u meer informatie en kunt u uw eigen bijdrage ook zelf berekenen. Voor een aantal producten en diensten waar u tijdens uw verblijf gebruik van maakt, worden ook kosten in rekening gebracht. U wordt hierover geïnformeerd tijdens het eerste gesprek.

Bijzondere bijstand

Kunt u uw zorgkosten niet zelf betalen? En vergoedt uw zorgverzekeraar deze kosten ook niet? Dan kunt u hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. U kunt dit bij uw gemeente navragen.

Zorgverzekeringen

Controleer altijd in de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekeraar of een behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed of niet. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, komt u mogelijk voor meer vergoedingen in aanmerking.

Voor 2016 heeft Dimence met alle verzekeraars een overeenkomst gesloten voor de ggz. U kunt er dus vanuit gaan dat uw verzekeraar een overeenkomst heeft met ons. Neem bij vragen contact op met uw verzekeraar.

Meer weten?

Kijk dan op www.dimencegroep.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijkegezondheidszorg of stel uw vraag aan uw behandelaar.