Vergoedingen

Voor een behandeling van Dimence, die wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet, betaal je geen eigen bijdrage. Wel geldt er een verplicht eigen risico van € 385 per jaar. Als je bij de keuze voor jouw zorgverzekering hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico, kunnen de kosten hoger liggen. Je moet er rekening mee houden dat de zorgkosten hoger zijn dan het eigen risico. Het eigen risico wordt dus volledig opgemaakt. Wanneer je een selectieve polis hebt afgesloten, worden niet alle behandelingen vergoed. Voor meer vragen over vergoedingen kun je het beste contact opnemen met je zorgverzekeraar.

Verwijsbrief

Je hebt een verwijsbrief van je huisarts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Second opinion

Een second opinion wordt ook vergoed vanuit de basisverzekering. Ook voor een second opinion heb je een geldige verwijzing van je huisarts nodig.  

Trainingen voor naasten

Ben je bij de behandeling van jouw naaste betrokken en ben je zelf niet ingeschreven als patiënt? Dan wordt de verzekering van je naaste aangesproken voor de vergoeding van de kosten.

Verblijf

Vanaf 2015 worden de eerste drie jaar van de klinische behandeling (behandeling inclusief verblijf voor drie aaneengesloten jaren bij Dimence) betaald door de Zorgverzekeringswet. Na het derde jaar wordt de behandeling (zorgzwaartepakket GGZ-B) betaald vanuit de Wet langdurige zorg. 

Bij een opname of verblijf in een beschermde woonvorm (GGZ-C), worden de kosten vanuit de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) betaald.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) brengt voor langdurig verblijf een eigen bijdrage bij je in rekening. Op www.hetcak.nl (klik op ‘eigen bijdrage berekenen') vind je meer informatie en kun je je eigen bijdrage ook zelf berekenen. Voor een aantal producten en diensten waar je tijdens je verblijf gebruik van maakt, worden ook kosten in rekening gebracht. Je wordt hierover geïnformeerd tijdens het eerste gesprek.

Bijzondere bijstand

Kun je je zorgkosten niet zelf betalen? En vergoedt jouw zorgverzekeraar deze kosten ook niet? Dan kun je hiervoor misschien bijzondere bijstand krijgen. Je kunt dit bij jouw gemeente navragen.

Zorgverzekeringen

Controleer altijd in de polisvoorwaarden van je eigen zorgverzekeraar of een behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed of niet. Als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, kom je mogelijk voor meer vergoedingen in aanmerking.
 

Contracten zorgverzekeraars 2021

Momenteel zijn wij nog in gesprek met enkele zorgverzekeraars om te komen tot een overeenkomst voor 2021. We gaan ervan uit dat we spoedig komen tot contracten en dat wij net als de jaren hiervoor tot een overeenkomst voor 2021 komen, zodat je gewoon bij ons terecht kunt voor je behandeling. Als je vragen hebt over de contractering en jouw vergoeding kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

Onderstaand een actueel overzicht van de afspraken voor 2021. Daarnaast wordt aangegeven of er een omzetplafond is afgesproken met de desbetreffende zorgverzekeraar.

 

Zorgverzekeraar

Labels

Status contractering 2021

Omzetplafond SGGZ

Omzetplafond GBGGZ

Zilveren Kruis Achmea

Aon

Nee

 

De Friesland Zorgverzekeraar

Nee

 

FBTO

Nee

 

Interpolis

Nee

 

Pro Life

Nee

 

Ziezo (Zilveren Kruis)

Nee

 

Zilveren Kruis Achmea

Nee

VGZ

Bewuzt

Nog in onderhandeling

   
 

Besured

Nog in onderhandeling

   
 

IZA

Nog in onderhandeling

   
 

IZZ Zorgverzekeraar

Nog in onderhandeling

   
 

Promovendum

Nog in onderhandeling

   
 

National Acedemic

Nog in onderhandeling

   
 

Univé

Nog in onderhandeling

   
 

ZEKUR

Nog in onderhandeling

   
 

VGZ

Nog in onderhandeling

   
 

UMC

Nog in onderhandeling

   
 

Iptiq

Nog in onderhandeling

   

CZ

CZ

Nog in onderhandeling

   
 

CZdirect

Nog in onderhandeling

   
 

Just CZ

Nog in onderhandeling

   
 

OHRA

Nog in onderhandeling

   
 

Nationale nederlanden

Nog in onderhandeling

   

Menzis

Anderzorg

 

Hema

 

Menzis

DSW

DSW

Nog in onderhandeling

   
 

Stad Holland

Nog in onderhandeling

   
 

inTwente

Nog in onderhandeling

   

ONVZ

ONVZ

Nog in onderhandeling

   
 

PNOzorg

Nog in onderhandeling

   
 

VvAA

Nog in onderhandeling

   
 

Jaaah.

Nog in onderhandeling

   

Zorg en Zekerheid

AZVZ

Nee

Nee

 

Zorg en Zekerheid

Nee

Nee

ASR

De Amersfoortse

Nog in onderhandeling

   
 

Ditzo

Nog in onderhandeling

   

ENO

Salland

Nog in onderhandeling

   
 

ZorgDirect

Nog in onderhandeling

   

Caresq

Aevitae

Nog in onderhandeling

   
 

AON

Nog in onderhandeling

   

Meer weten?
 

Kijk op www.dimence.nl/veelgestelde-vragen onder het kopje 'kosten' of ga naar www.dimencegroep.nl of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijkegezondheidszorg of stel je vraag aan je behandelaar.