De wet vervangt de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). 

Een belangrijke verandering in de nieuwe wet is dat mensen ook thuis kunnen worden behandeld. Ook krijgen familieleden of andere naasten meer inspraak.

Meer informatie

Lees meer over de Wvggz op: