De wet vervangt de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). 

Een belangrijke verandering in de nieuwe wet is dat mensen ook thuis kunnen worden behandeld. Ook krijgen familieleden of andere naasten meer inspraak.

Meer informatie

Lees meer over de Wvggz op:

Het klachtenreglement rondom de Wvggz is te vinden op de pagina 'ik ben niet tevreden of ik heb een compliment' onder het blokje 'klachtencommissie'. 
Meer informatie over je rechten en plichten als patiënt (in de Wvgg) vind je in onze verdiepingsfolder 'Jouw rechten en plichten als cliënt bij Dimence'