Het verhaal van Lieke

Lieke voelde zich door haar borderline persoonlijkheidsstoornis vaak onbegrepen. Ze volgde twee jaar lang een intensieve dagbehandeling bij Dimence.

In duidelijke stappen geholpen

Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over nazorg
Meer over nazorg
Meer over nazorg

‘Mensen zijn soms bang om elkaar kwijt te raken’

Als systeemtherapeut in de verslavingspsychiatrie weet ik hoe cruciaal het is om de familie en vrienden van de cliënt die zich bij ons aanmeldt voor hulp, erbij te betrekken. Dat is ongelooflijk belangrijk voor het slagen van de behandeling. Hoe ziet een systeembenadering in de verslavingspsychiatrie eruit? In de meest ideale werkwijze gaat het erom dat de patiënt, de achterban en de...

Lees meer

Herman Wallink Werkt sinds 2004 als systeemtherapeut verslavingspsychiatrie bij Dimence.

Dimence start nieuwe aanpak van overlast personen met verward gedrag

25 januari 2017

Dimence start dit voorjaar als eerste ggz-instelling in Nederland met Street-triage: een snelle beoordeling ter plaatse van verwarde personen. De zorginstelling neemt hiermee het voortouw in de aanpak van het maatschappelijke probleem van overlast door personen met verward gedrag.