Het verhaal van Lieke

Lieke voelde zich door haar borderline persoonlijkheidsstoornis vaak onbegrepen. Ze volgde twee jaar lang een intensieve dagbehandeling bij Dimence.

In duidelijke stappen geholpen

Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over nazorg
Meer over nazorg
Meer over nazorg

Lege dagen of overbelast?

Een oudere vrouw, die altijd in een hoge functie heeft gewerkt, is na een langdurige opname en herstelperiode, in de WIA terechtgekomen. Het lukte haar om vrijwilligerswerk te vinden, waar ze veel voldoening uithaalde, maar na opnieuw een ziekteperiode heeft ze dit moeten laten vallen. Het niet hebben van een vast dagritme en structuur breekt haar op en ze mist de sociale contacten, die ze via...

Lees meer

Anja Stevens Hoofd SCBS, psychiater en senior onderzoeker

Eerste stappen online behandelen zijn gezet!

18 januari 2019

Ook voor Steenwijk én voor het nog te starten Digitale Team wordt dit binnenkort realiteit. Een mooie ontwikkeling, maar ook een spannende. Is dit wel prettig voor de cliënt? Hoe verloopt de samenwerking met de andere behandelaren waar de cliënt mee te maken krijgt? En hoe zit het met de kwaliteit van zorg?

Laatste tweets