Door verschillende traumatische ervaringen kwam Marlies in een zware depressie terecht. Door haar eigen inzet en met de hulp van Dimence ziet Marlies het leven weer positief in.

In duidelijke stappen geholpen

Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over nazorg
Meer over nazorg
Meer over nazorg

E-health binnen Dimence, alles kán maar er gebeurt weinig

De titel van deze blog was ook de titel van mijn eindverslag voor mijn opleiding Master of Business Administration (MBA). Op 2 september heb ik met de verdediging van deze scriptie mijn opleiding afgerond. Prikkelend is deze titel wel. Kan alles? Gebeurt er vrijwel niets? Wat is e-health eigenlijk? E-health is het gebruik van nieuwe ICT om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen...

Lees meer

Renze van den Noort Teamleider HCMC en langdurige behandeling en de divisie topreferente ggz

Drie nominaties voor de Roos van Elisabeth 2016

13 oktober 2016

Voor (ex) psychiatrische patiënten is maatschappelijke integratie vaak een behoorlijke uitdaging. Het Elisabethfonds zet zich in om hen hierbij te ondersteunen. Het fonds reikt - als blijk van waardering - jaarlijks de Roos van Elisabeth uit aan een instelling of persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt om maatschappelijk integratie te bevorderen.