Voordat Ilse in behandeling kwam, hoorde ze stemmen in haar hoofd, veroorzaakt door onverwerkte traumatische ervaringen.

In duidelijke stappen geholpen

Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over de ggz
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw verwijzing
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw eerste gesprek
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandelplan
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over uw behandeling
Meer over nazorg
Meer over nazorg
Meer over nazorg

‘Mensen zijn soms bang om elkaar kwijt te raken’

Als systeemtherapeut in de verslavingspsychiatrie weet ik hoe cruciaal het is om de familie en vrienden van de cliënt die zich bij ons aanmeldt voor hulp, erbij te betrekken. Dat is ongelooflijk belangrijk voor het slagen van de behandeling. Hoe ziet een systeembenadering in de verslavingspsychiatrie eruit? In de meest ideale werkwijze gaat het erom dat de patiënt, de achterban en de...

Lees meer

Herman Wallink Werkt sinds 2004 als systeemtherapeut verslavingspsychiatrie bij Dimence.

Psychiaters Dimence houden actiedag

16 januari 2017

Dat houdt in dat op een doordeweekse dag wordt gewerkt volgens de principes van een zondagdienst. De actievoerders zijn wel aanwezig en zullen zorg verlenen zoals op een zondag gebruikelijk is. Tijdens de zondagsdienst wordt geen ambulante zorg verleend en vinden geen dagbehandelingen plaats. Op 1 november hielden de psychiaters ook een actiedag. Er wordt opnieuw actie gevoerd omdat er na de...