Nu schrijf ik deze blog niet om een schouderklopje te ontvangen van je, maar om je bewust te maken van het bestaan van veteranen in jouw omgeving. Ik hoor je denken: ‘Veteranen, dat zijn die oude mannetjes in een rolstoel die nog in de oorlog hebben gevochten, of naar Korea moesten, toch?’ Ja, dat klopt, die oude mannetjes zijn veteraan. Maar er zijn ook jongere veteranen, dat kan een collega zijn, je buurman of die vriendelijke kassière bij de supermarkt. Mensen met ervaringen die voor vele Nederlanders als ongelofelijk worden ervaren. Je kent de recente beelden uit Oekraïne en andere conflictgebieden als Israël en verschillende delen van Afrika en het midden-oosten. Het kan maar zo zijn dat iemand in jouw omgeving zich heeft ingezet voor de vrede die wij als Nederlanders al bijna 80 jaar mogen ervaren.  

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat veteranen in de burgermaatschappij, want zo noemen ze het leven buiten Defensie, vaak stilletjes opgaan in de massa. Wat daar is gebeurd, dat is nu klaar. ‘Het was een ander leven’, is vaak de gedachte bij veteranen. En uit ervaring weet ik dat er over praten met burgers best moeilijk kan zijn, zij hebben niet meegemaakt wat het is om militair te zijn.   

Maar nu lees jij dit verhaal en vraag je vast je af: ‘Tim, waarom vertel je dit allemaal?’  Dit verhaal schrijf ik met 2 redenen. De eerste om veteranen aan te moedigen uit de anonimiteit te stappen. Veteranen mogen best trots zijn op hun inzet in de wereld en dat zij daarmee ver van huis meer stabiliteit, meer vrijheid en meer ontwikkeling hebben gebracht, zij het soms van tijdelijke aard. 

 De andere reden is om jou een voorzetje te geven om het gesprek aan te kunnen gaan met een veteraan. Want stel dat je eenmaal weet dat iemand in je omgeving een veteraan is; collega, buurman, vriend of degene met wie wekelijks op de tennisbaan staat. Wellicht kun je dan de volgende vraag stellen:  

“Hoe is het om, ver van huis en zonder familie, te moeten werken voor de vrede?”  

Ik ben benieuwd naar jouw ervaring 😊  

Heb je vragen over veteranen, of maak je je misschien zorg over iemand? Neem dan contact op met het Veteranenloket:  Veteranenloket - Nederlands Veteraneninstituut (nlveteraneninstituut.nl)  

  

  

 

Artikeldatum