Online Klantpanel

Met jouw inbreng kunnen we de manier waarop we communiceren en werken beter laten aansluiten bij onze cliënten. En niet voor niks is ‘Samen werken aan een beter leven’ ons motto: met het klantpanel helpen we elkaar, in het belang van een beter leven voor de mensen die het hard kunnen gebruiken.

Zo werkt het
Zo werkt deelname aan het klantpanel: na aanmelding benaderen we je online om mee te denken over een actueel thema. Jouw input of reactie gebruiken we om bijvoorbeeld onze website nog gebruiksvriendelijker en waardevoller te maken. Of om te weten welke onderwerpen we niet mogen vergeten in de nieuwe brochures voor cliënten en naasten. En ook komen er nu en dan inhoudelijke thema’s voorbij. Bovendien is je eigen inbreng van harte welkom, misschien wel vanuit jouw eigen ervaring. Deelname aan het Online Klantpanel is vrijwillig en je kunt op ieder moment uitstappen. Natuurlijk gaan we wel uit van je actieve bijdrage als je ervoor kiest om deel te nemen.

Meld je aan of stel een vraag
Hebben we je interesse gewekt en wil je af en toe meedenken binnen ons Online Klantpanel? Maak dan je interesse kenbaar via het interesseformulier.
Twijfel je over deelname of heb je een vraag? Mail ons dan via jijdoetertoe@dimence.nl.

Cliëntenraad

De cliëntenraad is een medezeggenschapsorgaan. Zij behartigen jouw collectieve belangen. De cliëntenraad houdt zich onder andere bezig met de inspraak van en de informatievoorziening aan patiënten, wachttijden, kwaliteit van de geleverde zorg en knelpunten binnen de behandeling. De raad behandelt collectieve klachten. De cliëntenraad bestaat uit ex-patiënten en patiënten. De raad heeft regelmatig contact met patiënten en medewerkers van Dimence. Gevraagd en ongevraagd geeft de cliëntenraad adviezen.

> Bekijk de website van de cliëntenraad van Dimence. 

Adviesraad Naasten

Heb jij vanuit jouw ervaring als naaste goede (verbeter)ideeën? Deel ze met de adviesraad naasten. Zij horen ze graag! Deze raad bestaat uit naasten van (oud-)patiënten, dus mensen met veel ervaringskennis. Het doel van de raad is om bij te dragen aan een optimale behandeling voor patiënten, door ook hun naasten hier optimaal bij te betrekken. De raad kijkt naar wat er binnen Dimence en Transfore gebeurt door de bril van een naaste. En geeft gevraagd en ongevraagd advies over dat wat opvalt, het beleid en wat er beter kan.

Je bent van harte welkom als nieuw lid van deze raad. Wil je meer weten over de adviesraad, ideeën doorgeven of je aanmelden als lid? Mail dan naar adviesraadnaasten@dimencegroep.nl.