Behandelplan

Wanneer je in behandeling komt, gaan we samen met jou en je naasten aan de slag met je herstel. Dat betekent dat we samen het behandelplan opstellen, waarbij jij ook inspraak hebt in jouw behandeling. Dit noemen we ook wel shared decision making. In het behandelplan zijn jouw doelen het vertrekpunt. We kijken samen naar wat je zelf kunt en hoe wij en anderen je daarin kunnen versterken. Onderweg evalueren we of we op de juiste weg zitten en sturen we bij waar nodig. Zo gaan we samen op weg naar herstel!

Balk

 

behandelplan

Het behandelplan

Hoe wordt mijn behandelplan opgesteld?
Tijdens het adviesgesprek stellen de hoofdbehandelaar en je persoonlijke behandelaar een behandelplan met jou op. Dit gebeurt aan de hand van het eerste gesprek en de door jou ingevulde ROM-vragenlijst. Je hebt inspraak in het behandelplan en in overleg met jou kunnen we besluiten het behandelplan aan te passen.

Wat staat er in mijn behandelplan?
In het behandelplan staat onder meer wat je hulpvraag is, wat de doelen zijn die jij wilt bereiken en welke behandeling je gaat volgen om de doelen te behalen. Ook algemene afspraken staan in het behandelplan zoals bij wie er afgemeld moet worden voor een afspraak en afspraken over de duur van de behandeling. ​

Zorgpaden

Voor mensen met angst, depressie, bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychose is de zorg vastgelegd in een zorgpad. In het zorgpad wordt benoemd welke behandelingen, gesprekken en onderzoeken er ondergaan worden om tot verbetering van jouw persoonlijke situatie te komen. Wij werken met zorgpaden omdat het een duidelijke weergave is van wat jij van ons kunt verwachten. Zo kunnen wij gericht werken aan het herstel of de verbetering van jouw situatie en weet je precies welke stappen er gevolgd gaan worden.

 

balk

 

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Bij de start van je behandeling, maar ook gedurende en tijdens de afronding, vragen we je een ROM in te vullen. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Hiermee kunnen we de invloed op jouw leven van zowel psychische als lichamelijke klachten meten. We houden hiermee jouw voortgang bij en kunnen zo nodig jouw behandeling aanpassen. 

Wil je meer weten over de ROM? Bekijk dan de informatiepagina!

rom
balk