Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring is ontwikkeld om je voortgang in je behandeling te volgen. Zo nodig kunnen wij je behandeling bijstellen. Op deze manier doen we er alles aan om jou de beste behandeling te bieden.

Hoe werkt ROM?

We vragen je om vóór, tijdens en bij afsluiting van de behandeling één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Op deze manier krijg je een beter beeld van je psychische en lichamelijke klachten. Afhankelijk van de locatie waar je je behandeling krijgt, vul je de vragenlijsten thuis via e-mail of op een computer bij Dimence in.

De eerste meting

Voor de eerste meting ontvang je een uitnodiging. De vragenlijsten die je tijdens deze eerste meting invult, gaan in op zowel psychische als lichamelijke klachten waar je mogelijk last van hebt.

Vervolgmetingen

Tijdens je behandeling vragen we je opnieuw één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Wanneer je tijdens de behandeling benieuwd bent naar je vooruitgang, kun je je behandelaar ook vragen of je de lijst eerder kan invullen. Tijdens de vervolgmetingen vul je dezelfde vragenlijsten in als bij de eerste meting.

Bespreken van de resultaten

De resultaten bespreek je met je behandelaar. Door de vervolgmetingen worden veranderingen in je klachten zichtbaar voor zowel jezelf als je behandelaar. Als het nodig is, wordt je behandeling bijgesteld.

Eindmeting

Vlak voor het einde van je behandeling vul je een eindmeting in. Ook deze resultaten bespreek je met je behandelaar.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars vragen om informatie over het effect van de behandelingen. Dimence werkt mee aan het aanleveren van gegevens over dat effect. Deze gegevens worden volledig anoniem verstrekt en worden nooit gebruikt voor je verzekering of vergoeding van je zorg.

Wetenschappelijk onderzoek

De anonieme gegevens van de metingen gebruikt Dimence ook voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de effectiviteit van behandelingen of naar het verband tussen lichamelijke en psychische klachten. Wij werken hierbij samen met verschillende universiteiten. Op deze manier kunnen we onze behandelingen verbeteren en daar heb jij als patiënt weer baat bij.