Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet tussen? Stel uw vraag dan via ons contactformulier.

Verwijzing

Hoe meld ik mij aan voor hulp bij Dimence?

Neem eerst contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar Dimence. Nadat u bent aangemeld, wordt er samen met u een afspraak ingepland voor een eerste gesprek. In sommige situaties mogen ook andere medische beroepsgroepen doorverwijzen. Dit verschilt per zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u hierover meer informatie geven.

Wat zijn de wachttijden?

Soms zijn er zoveel patiënten in behandeling, dat Dimence wachtlijsten heeft. Het overzicht hiervan vindt u in de wachttijdentabel.

Kan ik met spoed aangemeld worden?

Ja, dit kan in een crisissituatie, wanneer er geen andere oplossing is. Neem altijd contact op met uw huisarts. Hij of zij kan er namelijk voor zorgen dat er op korte termijn, bijvoorbeeld voor dezelfde dag, een afspraak volgt.

Kan ik zonder een verwijzing terecht bij Dimence?

Nee, dit is niet mogelijk. Voor een behandeling bij Dimence heeft u altijd een verwijzing nodig van uw huisarts. Neem daarom contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan u vervolgens doorverwijzen naar Dimence.

Kan ik ook iemand anders aanmelden voor hulp bij Dimence?

Nee, dit is niet mogelijk. Als u iemand in uw omgeving heeft van wie u denkt dat hij of zij psychische hulp nodig heeft, vraag deze persoon dan om contact op te nemen met de eigen huisarts. Alleen een (huis)arts kan iemand aanmelden voor behandeling bij Dimence.

Patiënteninformatie

Wat is een behandelplan?

In een behandelplan zijn de wensen van de patiënt en doelen van de behandeling opgeschreven. Ook staat beschreven hoe de cliënt en de behandelaar deze doelen willen bereiken. Om de behandeling te laten slagen is het belangrijk dat u het eens bent met de inhoud van het behandelplan. De behandeling gaat dus ook pas van start nadat u toestemming heeft gegeven.

Wat gebeurt er als ik word opgenomen?

Bij psychische crisissituaties kan opname in een kliniek nodig zijn. Meestal heeft u eerst contact met een psychiatrisch verpleegkundige van de crisisdienst. Daarna heeft u onder andere een gesprek met een psychiater. We nemen samen met u de tijd om naar uw problemen en uw persoonlijke situatie te kijken. We bespreken met u welke behandeling het beste bij u past. Dit leggen we vast in een behandelplan. Behandeling bestaat vaak uit gesprekken, alleen of in een groep. Gesprekstherapie is de meest voorkomende behandeling. U kunt ook vaktherapie krijgen zoals drama-, muziek- of sporttherapie. Dit kan helpen als woorden tekort schieten. U verblijft op een eigen kamer. Eten, drinken en huishoudelijke zaken maken deel uit van het behandelprogramma. Indien mogelijk zorgt u voor uw eigen huishoudelijke zaken, zoals uw kamer schoonmaken. Daarnaast is er ruimte voor vrije tijd en kunt u bezoek ontvangen. Tijdens uw opname wordt u begeleid door een behandelteam. Dit team bestaat meestal uit verpleegkundigen, een psychiater, een psycholoog en een arts.

Er is een verschil tussen vrijwillige en gedwongen opname. Bij een vrijwillige opname bepaalt u samen met een behandelaar wanneer u weer naar huis gaat. Bij een gedwongen opname mag u de instelling alleen verlaten als u daarvoor toestemming heeft. Er zijn ook mensen die door hun problemen afhankelijk zijn van een veilige omgeving en dat ook blijven. Voor deze mensen zijn er woonafdelingen. Bent u langer dan twee maanden opgenomen, dan wordt Dimence uw tijdelijke woonadres.

Wat is een diagnose behandeling combinatie (DBC)?

Een diagnose behandeling combinatie (DBC) beschrijft alles wat uw behandeling omvat: van het eerste telefoontje om u aan te melden tot en met het laatste gesprek met uw behandelaar en de administratie hiervan. Onderzoek, een test, overleg tussen hulpverleners, of medicatie kunnen ook daarbij horen. Dit geldt ook als het om een kort traject gaat, bijvoorbeeld als uw behandeling uit één of een paar gesprekken bestaat, of als er alleen een diagnose wordt vastgesteld en u ergens anders behandeld wordt. Voor elke DBC is een prijs vastgesteld, waarin alle kosten staan die met de behandeling te maken hebben. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de prijzen van DBC’s vastgesteld. En ook hoeveel tijd een behandelaar mag opschrijven. Aan het einde van de behandeling, of na een jaar, stuurt Dimence de rekening van uw DBC(’s) met daarop de omschrijving van uw behandeling naar uw zorgverzekeraar.

Wat is een (wettelijke) vertegenwoordiger?

Voor het kunnen uitvoeren van een behandeling is toestemming van de patiënt vereist. Als iemand van zestien jaar of ouder als gevolg van zijn of haar problemen niet in staat is om zelf beslissingen te nemen, dan treedt de vertegenwoordiger op. Deze wettelijke vertegenwoordiger is door de patiënt gemachtigd. Als deze schriftelijke machtiging ontbreekt dan komen in volgorde de volgende personen in aanmerking;

 • De echtgenoot of (geregistreerde) partner
 • Een ouder
 • Een kind
 • Een broer of zus

Tenzij bovengenoemde personen de vertegenwoordiging niet op zich willen nemen. De behandelaar beslist in het belang van de patiënt en luistert hierbij zoveel mogelijk naar de wensen van de patiënt. Als de patiënt zich verzet, terwijl de vertegenwoordiger akkoord is, dan neemt de behandelaar een zodanige beslissing dat behandeling alleen kan worden uitgevoerd om ernstig nadeel voor patiënt te voorkomen. Naast de vertegenwoordiger is er een wettelijke vorm van vertegenwoordiging op grond van een rechterlijke beslissing: curatele en mentorschap.

Wat is een ROM-vragenlijst?

Om te toetsen of uw klachten minder worden en de kwaliteit van leven beter wordt gedurende de behandeling, vragen wij u om de ROM-vragenlijst op verschillende momenten in te vullen. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring. Door de antwoorden van de verschillende meetmomenten naast elkaar te leggen kunnen wij zien of het beter met u gaat en als het nodig is kunnen wij op tijd bijsturen. De uitkomsten van de ROM-vragenlijsten worden met u besproken.

Wat is directe en indirecte tijd in een DBC?

Dimence houdt tijdens uw behandeling bij hoe lang alles duurt. Bijvoorbeeld een gesprek met de behandelaar, een psychiatrisch onderzoek, therapie of dagbesteding. Dat noemen we directe tijd. Het bespreken van uw behandeling tussen behandelaren, de voortgang van uw behandeling opschrijven, of een brief naar u versturen wordt ook genoteerd. Dat heet indirecte tijd. Alle directe en indirecte tijd die bij een behandeling horen worden opgeschreven in uw DBC (diagnose behandeling combinatie).

Wie werken er bij Dimence?

Verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, artsen, artsen in opleiding, arts-assistenten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, psychotherapeuten, psychologen, psychodiagnostisch medewerkers, psychiaters, psychomotore therapeuten, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers, geestelijk verzorgers, preventiemedewerkers, medewerkers ondersteunende diensten, etc.

Kan ik onafhankelijk advies krijgen van een cliëntondersteuner?

Cliëntondersteuning kan in alle levensfasen en op alle levensterreinen van belang zijn. U heeft wettelijk recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning.

Indien u behoefte heeft aan een onafhankelijk advies of ondersteuning bij de aanvraag van zorg, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke cliëntondersteuner van de organisaties MEE, SCOT en zorgbelang.

Wie is verantwoordelijk voor mijn behandeling?

Bij een behandeling door Dimence is de hoofdbehandelaar verantwoordelijk voor een goed verloop van uw behandeltraject. Dat geldt ook voor de diagnose die wordt gesteld en het behandelplan. De medebehandelaars in het team zijn zelf verantwoordelijk voor hun specifieke aandeel in uw behandeling. De hoofdbehandelaar is meestal de psychiater of de klinisch psycholoog in het team.

Kan ik zelf mijn behandelaar kiezen?

U kunt vooraf uw voorkeur uitspreken voor een man of een vrouw. In verband met de beschikbaarheid van hulpverleners kunnen wij niet met zekerheid zeggen of wij aan uw wens kunnen voldoen. Mocht u twijfels hebben over uw behandelaar, dan kunt u dit met hem/haar of de leidinggevende bespreken. Wij overleggen hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden binnen de mogelijkheden die we hebben.

Wat moet ik doen als het niet klikt met mijn behandelaar?

Dit kunt u het beste eerst met uw behandelaar bespreken of met de afdeling waar u in behandeling bent. We kijken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden binnen de mogelijkheden die we hebben. Als dit geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Ik twijfel aan de diagnose. Wat kan ik doen?

Bij twijfel is het goed om aan de behandelaar te vragen waarom hij of zij tot die diagnose is gekomen. Als u daarna nog steeds twijfelt dan kunt u een andere behandelaar vragen om een second opinion. Een second opinion betekent letterlijk ‘een tweede mening’. Als dit ook geen oplossing biedt dan kunt u een patiëntenvertrouwenspersoon inschakelen.

Hoe kom ik in contact met een patiëntenvertrouwenspersoon?

Wanneer je opgenomen bent, dan kun je contact opnemen met de patiëntvertrouwenspersoon in jouw regio. Zie het overzicht hieronder. Ontvang je een andere vorm van behandeling? Dan kun je contact opnemen met de landelijke helpdesk (0900 444 88 88 of helpdesk@pvp.nl).

De patiëntvertrouwenspersonen zijn in dienst van de Stichting PVP in Utrecht.

Regio Almelo/Deventer

Linda Paay                                          
T 06 55 91 23 46
E l.paay@pvp.nl

Regio Balkbrug

Winfried Raaphorst
T 06 52 41 22 08
w.raaphorst@pvp.nl

Regio Zwolle

Ellen Oldenburg
Van Thienenweg
T 06 15 04 51 84
a.j.oldenburg@pvp.nl

Henk van Dijk
Eerdelaan, Grasdorpstraat en FACT
T 06 17 43 16 02
h.van.dijk@pvp.nl 

Wat doet een patiëntenvertrouwenspersoon?

Een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP) biedt ondersteuning of behartigt uw belangen. Een patiëntenvertrouwenspersoon weet welke rechten en plichten u heeft, is onafhankelijk en niet in dienst van Dimence maar van Stichting PVP.

Algemene informatie

Wat moet ik doen bij een crisissituatie?

Tijdens kantooruren (08.30-17.00 uur)
Als u ingeschreven bent als patiënt bij Dimence kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen. Staat u nog niet ingeschreven bij Dimence? Neem dan contact op met uw huisarts of met de huisartsenpost.

Buiten kantooruren (17.00 – 08.30 uur)
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen via de Centrale Huisartsenpost in uw regio. De crisisdienst is buiten kantoortijden alleen via een huisarts bereikbaar voor spoedgevallen en dringende vragen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten.

Ik wil mijn persoonsgegevens wijzigen. Hoe doe ik dat?

Geef uw wijziging door aan het secretariaat. Dit kan telefonisch of via email.

Wat doet de cliëntenraad?

Elke zorginstelling heeft een cliëntenraad die opkomt voor de belangen van de patiënt. Dat is wettelijk verplicht. De Regionale Cliëntenraad van Dimence bestaat uit patiënten en hun vertegenwoordigers.

Wat is een hoofdbehandelaar?

De hoofdbehandelaar en uw persoonlijk behandelaar stellen samen een behandelplan op voor u. De hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het hele behandeltraject. In het kader van een wijziging in het beleid van zorgverzekeraars, moeten er gedurende een behandeling geregeld gesprekken plaatsvinden tussen u en de hoofbehandelaar. Dit is nodig om uw zorgtraject vergoed te krijgen. Een hoofdbehandelaar is bijvoorbeeld een psychiater, klinisch psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist of GZ-psycholoog.

Wat is een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen bekleden een bijzondere positie binnen het zorgproces. Zij zijn onderdeel van een team of afdeling, maar ze zijn geen hulpverlener. De ervaringsdeskundige is ondersteuner van de patiënt in zijn of haar herstelproces vanuit zijn of haar eigen ervaringskennis een adviseur voor het team.  

Ik ben op zoek naar zorg voor mijn kind. Waar kan ik terecht?

U kunt hiervoor terecht bij onze collega's van de stichting Jeugd gzz. Meer informatie vindt u op www.jeugdggz.com.

Voor welke problemen kan ik bij Dimence terecht?

Dimence helpt jongeren (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen bij psychische problemen zoals;

Daarnaast is Dimence gespecialiseerd in de behandeling van;

 • trauma en psychiatrie
 • gezinspsychiatrie
 • een andere culturele achtergrond en psychische problemen
 • problemen rond het jonge kind (b.v. huilbabies, kinderen die niet willen eten)
 • verstandelijke beperking en psychiatrie
 • strafbare feiten en psychiatrie (beveiligde zorg en forensische psychiatrie)

Afspraken

Waar kan ik een afspraak maken?

Uw behandeling bij Dimence start met een gesprek met uw huisarts. Uw huisarts meldt u aan bij Dimence. Daarna bellen wij u voor het maken van een afspraak voor een eerste gesprek. Als wij u telefonisch niet kunnen bereiken, ontvangt u van ons een schriftelijke verzoek om contact met ons op te nemen. 

Kan ik een afspraakherinnering ontvangen?

Ja, dat kan. Via een sms-alert helpen wij u herinneren aan uw afspraak. Wij vragen hiervoor uw toestemming als u voor het eerst bij Dimence komt. Bent u al patiënt bij ons, dan kunt u zich voor deze service aanmelden via het secretariaat waar u in behandeling bent.

Hoe kan ik een afspraak wijzigen of afzeggen?

Wij verzoeken u dringend om uw afspraak tot uiterlijk 24 uur van tevoren te wijzigen of annuleren. Dit kan uitsluitend telefonisch via het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent. Zij zullen u ook vragen naar de reden van wijziging of annulering. Het wijzigen of afzeggen van uw afspraak kan niet via de website.

Online behandelen

Is online behandelen veilig?

Bij online behandelen werkt u via een speciaal beveiligde internetsite. Omdat u ook enkele gesprekken met uw behandelaar heeft, weet u ook precies met wie u communiceert. 

Wat is online behandelen?

Dimence biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online behandeling wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben met uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar. 

Voor wie is online behandelen?

Online behandelmodules zijn geschikt voor mensen met allerlei psychische klachten, van jong tot oud. U hoeft niet veel ervaring te hebben met de computer. De online behandelmodules zijn makkelijk in gebruik en uw behandelaar laat u zien hoe het werkt. Online behandelen wordt altijd geboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Bij klachten die zo ernstig zijn dat sprake is van een crisissituatie, zijn de online behandelmodules niet geschikt.

Wat zijn de voordelen van online behandelen?

Met de online behandelmodules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U hoeft niet te wachten op een volgende afspraak op de poli. De online behandelmodules zijn altijd toegankelijk en u heeft tijd om uw gedachten onder woorden te brengen. 

Wat kost online behandelen?

De online behandelmodules en het emailcontact met de behandelaar worden door de zorgverzekering vergoed.

Is het effect van online behandelen onderzocht?

Uit verschillende (wetenschappelijke) onderzoeken blijkt dat een online behandeling vaak net zo goed werkt als een persoonlijk gesprek met een behandelaar. Dat komt waarschijnlijk doordat er via internet met vaste modules wordt gewerkt, die uitgebreid zijn getest. Bij Dimence worden online behandelmodules altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. 

Kan ik online hulp krijgen?

Dimence biedt hulp via internet in de vorm van online behandelmodules. De online hulp wordt altijd aangeboden in combinatie met persoonlijke gesprekken. Met de online modules kunt u zelf bepalen op welk moment en op welke plek u bezig gaat met uw behandeling. U krijgt opdrachten en oefeningen van uw behandelaar en u kunt informatie lezen of filmpjes bekijken die te maken hebben uw klachten. Ook kunt u beveiligd e-mailen met uw behandelaar. Bespreek met uw behandelaar of u ook online hulp kunt krijgen.

Hoe kan ik me aanmelden voor online behandelen?

Als u al bij Dimence in behandeling bent, dan overlegt u met uw behandelaar of u naast de gesprekken online behandelmodules kunt doen. Als u nog niet bent aangemeld voor een behandeling bij Dimence kan uw huisarts u doorverwijzen. U bespreekt eerst met uw huisarts of Dimence uw psychische klachten kan behandelen.

Kosten

Kom ik aanmerking voor een tegemoetkoming op de zorgkosten?

Sommige mensen komen in aanmerking voor bijzondere bijstand van de gemeente. Hiermee kunnen ze een vergoeding krijgen voor bepaalde zorgkosten. Of u in aanmerking komt voor deze bijzondere bijstand kunt u navragen bij uw gemeente.

Hoe zit het met het eigen risico in 2018?

De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het verplicht eigen risico vast. Het eigen risico bedraagt in 2018 €385,-. Dit bedrag betaalt iedereen vanaf 18 jaar terug aan zijn of haar zorgverzekeraar. Hierin zijn alle kosten van de zorg inbegrepen, behalve een bezoek aan de huisarts (dit is kosteloos). Daarnaast kunt u kiezen voor een vrijwillig hoger eigen risico. U betaalt dan minder premie. Dit kunt u afspreken met uw zorgverzekeraar. Let wel: een hoger eigen risico betekent dat u zelf een groter deel van de zorgkosten betaalt.

Ik heb een rekening ontvangen met betrekking tot de zorg die ik van jullie heb gehad. Hoe komt deze tot stand?

Uw behandeling kan onder andere bestaan uit individuele- of groepsgesprekken en bijvoorbeeld een opname. Dit zijn activiteiten waar u direct bij betrokken bent. Dit worden dan ook 'directe kosten' genoemd. Daarnaast zijn er ook 'indirecte kosten'. Dit zijn kosten van activiteiten waar u niet direct bij betrokken bent, maar die noodzakelijk zijn om uw behandeling te organiseren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan overleg tussen behandelaren over uw behandeling, het rapporteren in uw dossier en de correspondentie met uw huisarts.

Uw behandeling wordt ‘administratief’ verdeeld in periodes van maximaal 365 dagen. De activiteiten (directe kosten en indirecte kosten) worden geregistreerd en in zo’n periode samengevoegd in een diagnose behandel combinatie (DBC). Op basis van uw diagnose in combinatie met de bestede tijd, en eventueel het aantal opnamedagen, wordt de nota voor de zorg die u heeft ontvangen samengesteld. Deze nota wordt door Dimence gedeclareerd bij uw ziektekostenverzekeraar. De nota die u heeft ontvangen geeft u inzicht in wat uw zorgverzekeraar aan Dimence heeft betaald.

Kan ik een specificatie van de nota ontvangen?

Ja dat kan. Bij het secretariaat van de afdeling waar u behandeld bent kunt u vragen om een uitdraai met daarop een overzicht van de tijd die in het kader van uw behandeling is gedeclareerd.

Ik heb een vraag over mijn rekening, bij wie kan ik dan terecht?

Heeft u vragen of klachten over uw rekening, neem dan contact op met het secretariaat van de afdeling waar u in behandeling bent.

Hoeveel kost een behandeling bij Dimence?

De kosten van uw behandeling verschillen sterk. Het hangt af van welke diagnose wordt gesteld en hoe lang en hoe vaak een behandeling plaatsvindt. Neem voor u in behandeling gaat en zekerheid wil over de kosten, altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of de kosten van een behandeling vergoed worden en welke kosten u eventueel zelf moet betalen. Meer informatie kunt u vinden op de website van zorgverzekeraars in Nederland. Kijk op het overzicht uw ggz-kosten in 2016 (dit overzicht geldt voor personen vanaf 18 jaar en ouder).

Privacy

Wie kan er in mijn dossier kijken?

De gegevens uit uw elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat medewerkers alleen die informatie kunnen bekijken die ze voor hun taak nodig hebben. Bijvoorbeeld: hulpverleners die u behandelen of begeleiden kunnen uw behandelplan bekijken. De financiële administratie kan alleen uw verzekeringsgegevens bekijken en niet uw behandelplan of medische gegevens.

Ik ken iemand die bij jullie werkt en ik wil niet dat hij of zij in mijn dossier kan kijken. Kunnen jullie dat regelen?

Ja, wij kunnen uw elektronisch dossier voor specifieke medewerkers afschermen. Dit kunt u doorgeven aan uw behandelaar.

Hoe zit het met mijn privacy?

Dimence gaat zorgvuldig om met de gegevens van patiënten. Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar spreekt alleen over uw situatie met het behandelteam. Daarnaast houden we uw huisarts regelmatig op de hoogte van het verloop van uw behandeling, tenzij u hier bezwaar tegen heeft. Uw behandelaar, het behandelteam en de huisarts moeten zich houden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat zij geen informatie over uw behandeling mogen delen met anderen (zwijgplicht).

Dimence geeft nooit zonder uw toestemming informatie over u aan mensen die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag de behandelaar zonder uw toestemming hiervan afwijken. Bij kinderen onder de zestien jaar informeert de behandelaar de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger (meestal een voogd) over de behandeling.

Omgang met persoonsgegevens
Dimence gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Uw gegevens worden dus niet aan anderen verstrekt en ook niet langer bewaard dan nodig is, tenzij Dimence hier nadrukkelijk toestemming voor vraagt. Dimence handelt overeenkomstig de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Mag ik fotograferen en filmen bij Dimence?

Om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te verzekeren is het niet toegestaan geluid- en/of beeldopnames te maken in de gebouwen en op de terreinen van Dimence zonder toestemming vooraf. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Marketing en Communicatie via communicatie@dimencegroep.nl.

Wat wordt er opgenomen in het elektronisch patiëntdossier?

In een elektronisch patiëntendossier staat uw medische dossier met onder andere informatie over ziekteverleden, allergieën en medicijngebruik.

Kan ik mijn dossier inzien?

U heeft het recht om uw dossier in te zien. Uw behandelaar zal u hierin begeleiden. Staat er informatie van en over derden in uw dossier dan moeten die derden eerst toestemming geven om deze gegevens te zien.

Kan ik inzage krijgen in het dossier van een familielid?

Nee, een dossier is alleen in te zien door de patiënt en zijn behandelaar(s). Familie en naasten hebben geen inzage in het dossier, tenzij de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook wanneer de patiënt is overleden. Gaat het over informatie met betrekking tot een erfelijke aandoening, dan kan met de behandelaar worden overlegd of inzage in (delen van) het dossier mogelijk is.

Hoe lang wordt mijn dossier bewaard?

Uw dossier wordt na afloop van de behandeling standaard nog vijftien jaar bewaard. U kunt uw behandelaar schriftelijk verzoeken om uw dossier te vernietigen. Uw behandelaar zal u daar dan schriftelijk over informeren. Als uw behandelaar niet meer in dienst is bij Dimence, dan kijkt het behandelteam naar welke behandelaar dit kan beoordelen.

Klachten

Bij wie kan ik een klacht indienen?

Wij raden u aan eerst te praten met de persoon bij wie u in behandeling bent, of zijn of haar leidinggevende. Levert een gesprek niets op of wilt u liever geen gesprek? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie voor patiënten van Dimence.

Hoe gaat Dimence met mijn klacht om?

Nadat u een klacht heeft ingediend, beoordeelt de klachtencommissie of ze uw klacht kan behandelen. Hiervoor toetst ze uw klacht aan een aantal voorwaarden en bepaalde wetten. U wordt geïnformeerd of de commissie uw klacht kan behandelen en over hoe dit gebeurt.

Familievertrouwenspersoon

Ik maak me zorgen over mijn zus, maar ze wil niets vertellen over de behandeling die ze krijgt. Wat kan ik doen?

U zou haar kunnen vragen of u een keer met haar mee mag gaan als ze een afspraak met haar behandelaar heeft. Dan kunt u daar vragen stellen in het bijzijn van uw zus. Wil ze dat niet, dan is een gesprek met de familievertrouwenspersoon een optie. Hij kan u advies geven hoe hiermee om te gaan.

Ik ben als familielid niet tevreden over de samenwerking met de ggz-medewerkers. Wat kan ik doen?

Wij adviseren u als familie of naaste om eerst contact te zoeken met deze behandelaar en de samenwerking te bespreken. Vertel wat uw verwachtingen over de samenwerking zijn. De hulpverleners kunnen vertellen wat ze van u verwachten. Vraag er gerust naar als dit niet gebeurt of niet duidelijk is. Het is belangrijk dat de wederzijdse verwachtingen helder zijn en dit naar elkaar uitgesproken wordt. Komt u er niet uit, dan kunt u altijd een afspraak met de familievertrouwenspersoon maken om met hem de mogelijkheden door te nemen.

Mijn zoon is opgenomen, kan ik daar met iemand over praten?

Ja, dat kan. U kunt deze vraag ook stellen aan de hulpverleners van uw zoon. Maar een gesprek met de huisarts of met de familievertrouwenspersoon is ook een mogelijkheid.

Rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten van een patiënt?

1.1 Rechten patiënt

 • Het recht op informatie door de hulpverlener over de behandeling, de gevolgen en risico’s en over eventuele alternatieven voor deze behandelingen.
 • Het recht op een tweede mening (second opinion).
 • Vertegenwoordiging van patiënten die zelf niet kunnen beslissen, bijvoorbeeld wanneer de patiënt wilsonbekwaam of minderjarig is.
 • De patiënt beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren in de behandeling.
 • Als een patiënt zegt bepaalde informatie niet te willen, dan krijgt hij die informatie niet. Tenzij dit ernstig nadeel voor zichzelf of anderen oplevert.
 • De patiënt heeft recht op vernietiging van het dossier.
 • De patiënt heeft recht op inzage en kopieën van zijn/haar dossier. Indien de patiënt een andere visie heeft dan welke in het dossier staat, dan mag de patiënt aan de zorgverlener vragen om het dossier te wijzigen of om de eigen visie van de patiënt toe te voegen aan het dossier. Het gaat hier niet om het recht om de diagnose te wijzigen als de patiënt het er niet mee eens is.
 • De patiënt heeft het recht een behandeling of onderzoek te weigeren en gegeven toestemming weer in te trekken.
 • Het dossier is alleen ter inzage aan de zorgverlener en degenen die betrokken zijn bij de behandeling, zoals leden van het behandelteam.

1.2 Plichten patiënt

 • De patiënt dient op tijd te komen voor de afspraak, mocht de patiënt verhinderd zijn dan dient hij/zij dit tijdig te melden bij het secretariaat. Dit dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren.
 • De patiënt dient verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen gedrag en dient zich gemotiveerd op te stellen om behandeldoelen op te stellen en actief mee te werken aan het tot stand komen van deze doelen.
 • De patiënt dient zijn/haar best te doen om een samenwerkingsrelatie aan te gaan met zijn/haar behandelaar en de door de behandelaar uitgebrachte aanwijzingen en behandeladviezen serieus te nemen en zo goed als mogelijk op te volgen.
 • De patiënt mag de hulpverlener nooit fysiek of verbaal bedreigen of aanvallen.
 • De patiënt dient de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte te stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.
 • De patiënt dient een behandelwens te hebben, blijkend uit het hebben van een behandelvraag en het actief werken hieraan.

Daar waar hierboven wordt gesproken over patiëntrechten worden voor de wet volwassen patiënten bedoeld. Indien het gaat om patiënten van Dimence die minderjarig zijn, wordt er bedoeld dat de gezagdragende ouders en/of voogd deze rechten en plichten hebben. Vanaf 16-jarige leeftijd kan de patiënt zelfstandig een WGBO behandelovereenkomst aangaan