Jouw privacy gewaarborgd

Wanneer je te maken hebt met hulpverleners in de gezondheidszorg, wil je graag volledig op hen kunnen vertrouwen. Je mag als cliënt verwachten dat hun deskundigheid op orde is en dat jouw privacy beschermd is en blijft. De Dimence Groep houdt zich daarom strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. Je bent cliënt van Dimence, een organisatie die bij de Dimence Groep hoort. Graag vertellen wij je hoe we jouw privacy waarborgen via drie basisafspraken.

  • Geen derden
    De wet is de basis van ons privacybeleid. De gegevens over je gezondheid en over andere omstandigheden zijn privé en dat moet ook zo blijven. Daarom verstrekken we persoonlijke gegevens niet aan derden.
  • Recht op inzage en correctie
    Je hebt recht op inzage van jouw gegevens. Je kunt je dossier inzien van Mijn Dimence, het online cliëntportaal. Zijn de gegevens in jouw elektronisch patiëntendossier (EPD) onjuist, dan kun je schriftelijk een correctie aanvragen. Binnen vier weken hoor je of aan jouw verzoek kan worden voldaan. Deze route lijkt misschien wat formeel. Dit doen wij echter bewust: een formele en controleerbare afwikkeling voorkomt misbruik en misverstanden.
  • Bescherming tegen verlies
    Om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatige verwerking, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen. Uiteraard hebben de mensen, die binnen Dimence en de Dimence Groep toegang hebben tot jouw gegevens, een geheimhoudingsplicht.

In de praktijk bestaan er echter uitzonderingen. In het belang van jouw gezondheid kan het gebeuren dat anderen toch inzage krijgen in je gegevens. Wij beschrijven hiervoor drie bijzondere situaties.

Goede samenwerking
Soms zijn er andere hulpverleners betrokken bij de zorg- en hulpverlening die jij ontvangt. Via je hulpverlener nemen deze mensen dan kennis van jouw gegevens. Dat is nodig, omdat zij anders in jouw belang hun werk niet goed kunnen doen.

Gezondheid voorop
Het is vrij uitzonderijk, maar er kan een situatie ontstaan waarin de gezondheid van een cliënt echt op het spel staat. Dit kan bijvoorbeeld zijn in geval van levensgevaar of huiselijk geweld. Op zulke momenten staat de bescherming van de gezondheid van deze cliënt voorop en wisselen wij informatie uit voor passende zorg- en hulpverlening.

Wet of rechter
Blijft nog over dat wettelijke verplichtingen of een rechterlijke uitspraak een reden kunnen zijn dat wij gegevens moet afstaan. Dit laatste komt in de praktijk overigens bijna niet voor.

In alle andere situaties zijn en blijven jouw gegevens voor derden buiten beeld, tenzij je zelf aangeeft dat je er geen bezwaar tegen hebt dat iemand anders jouw persoonlijke gegevens onder ogen krijgt.

Actueel en toegankelijk

Alle afspraken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens zijn vastgelegd in ons privacybeleid. Dit beleid wordt steeds geactualiseerd, zodat we in de pas blijven lopen met de landelijke regels en de afspraken die binnen de Dimence Groep en haar dochterorganisaties zijn gemaakt. Zo kunnen wij er samen alles aan doen om jouw privacy te blijven waarborgen. Je kunt het privacybeleid inzien of opvragen via de Functionaris Gegevensbescherming van de Dimence Groep. Mail je verzoek naar privacy@dimencegroep.nl.

Cliëntenportaal ‘online aan de slag’

Verder heb je via het cliëntenportaal meer regie over je behandeling. Een stukje extra ondersteuning via een persoonlijke digitale omgeving waar veel zaken rondom je behandeling onder één dak te vinden zijn. Het is een goed beveiligde omgeving waarin je je enkel kunt aanmelden met een persoonlijke inlog en een code die je via je mobiele telefoon ontvangt. Wel is het belangrijk dat je zelf ook bijdraagt aan het beschermen van jouw persoonlijke informatie. Houd daarom je inloggegevens geheim, log direct uit zodra je klaar bent en zorg voor een goede beveiliging op je laptop of computer. Op deze manier ontstaat er meer zekerheid dat jouw gegevens ook enkel voor jou blijven.

Wie kijkt er in jouw dossier?

De voortgang van jouw behandeling wordt nauwgezet bijgehouden in je elektronisch patiëntendossier. Dit wordt meestal gedaan door je behandelaar. Van elk dossier is inzichtelijk wie er in heeft gekeken en wie er wijzigingen in heeft bijgehouden. Deze gegevens, de logging-gegevens,  kan je behandelaar voor jou opvragen.

Overige vragen

Alle verwerkingen van gegevens worden vastgelegd door de Functionaris gegevensbescherming van de Dimence Groep. Hier kun je ook terecht met al jouw vragen over privacy in het algemeen en het privacybeleid van de Dimence Groep. Dit kan door te mailen naar privacy@dimencegroep.nl.

Per post mag natuurlijk ook:

Dimence Groep
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5003
7400 GC Deventer