Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 06-05-2021
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Angst en Stemming 6 weken 34 cliënten 18 weken 45 cliënten
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 9 weken 24 cliënten 4 weken 9 cliënten
Almelo Ouderen 10 weken 15 cliënten 0 weken 9 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 22 weken 26 cliënten 10 weken 9 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 2 weken 0 cliënten 4 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 22 weken 26 cliënten 2 weken 2 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 6 weken 5 cliënten 4 weken 5 cliënten
Deventer Angst en Stemming 8 weken 20 cliënten 25 weken 57 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 0 weken 58 cliënten 16 weken 81 cliënten
Deventer Ouderen 3 weken 4 cliënten 3 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 4 weken 5 cliënten 14 weken 30 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 5 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 4 weken 2 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 3 weken 5 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 53 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 28 weken 27 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 10 weken 10 cliënten 0 weken 0 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 12 weken 24 cliënten 6 weken 7 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 10 weken 13 cliënten 5 weken 6 cliënten
Twello Angst en Stemming 8 weken 8 cliënten 4 weken 0 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 8 weken 17 cliënten 12 weken 31 cliënten
Zwolle Angst en stemming 22 weken 95 cliënten 16 weken 9 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 7 weken 6 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 17 weken 67 cliënten 8 weken 8 cliënten
Zwolle Ouderen 6 weken 31 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 8 weken 13 cliënten 9 weken 17 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 8 weken 7 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 6 weken 4 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 5 weken 4 cliënten 1 weken 0 cliënten
Laatst geupdate: 06-05-2021