Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 10-06-2021
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Angst en Stemming 6 weken 39 cliënten 20 weken 52 cliënten
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 20 weken 24 cliënten 4 weken 9 cliënten
Almelo Ouderen 10 weken 17 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 17 weken 29 cliënten 9 weken 9 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 2 weken 0 cliënten 4 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 4 weken 29 cliënten 2 weken 2 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 8 weken 10 cliënten 8 weken 10 cliënten
Deventer Angst en Stemming 10 weken 18 cliënten 25 weken 60 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 24 weken 40 cliënten 12 weken 13 cliënten
Deventer Ouderen 5 weken 7 cliënten 3 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 4 weken 5 cliënten 15 weken 35 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 5 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 5 weken 5 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 3 weken 6 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 53 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 28 weken 30 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 10 weken 7 cliënten 0 weken 0 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 12 weken 24 cliënten 3 weken 5 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 9 weken 12 cliënten 6 weken 6 cliënten
Twello Angst en Stemming 6 weken 3 cliënten 4 weken 9 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 6 weken 13 cliënten 13 weken 35 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 8 weken 7 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 6 weken 4 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 15 weken 9 cliënten 2 weken 0 cliënten
Zwolle Angst en stemming 23 weken 106 cliënten 13 weken 9 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 7 weken 6 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 18 weken 61 cliënten 10 weken 13 cliënten
Zwolle Ouderen 6 weken 38 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 5 weken 7 cliënten 13 weken 19 cliënten
Laatst geupdate: 10-06-2021