Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 09-11-2021
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 9 weken 12 cliënten 52 weken 49 cliënten
Almelo Angst en Stemming 9 weken 16 cliënten 18 weken 60 cliënten
Almelo Ouderen 6 weken 9 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 14 weken 30 cliënten 10 weken 10 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 3 weken 1 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 6 weken 12 cliënten 16 weken 14 cliënten
Deventer Ouderen 22 weken 26 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 4 weken 11 cliënten 29 weken 24 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 6 weken 2 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 6 weken 6 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 50 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 40 weken 37 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 11 weken 11 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Angst en Stemming 6 weken 0 cliënten 14 weken 33 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 52 weken 72 cliënten 36 weken 105 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 7 weken 17 cliënten 5 weken 10 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 6 weken 5 cliënten 6 weken 1 cliënten
Twello Angst en Stemming 5 weken 6 cliënten 4 weken 14 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 4 weken 12 cliënten 20 weken 38 cliënten
Zwolle Angst en stemming 28 weken 127 cliënten 4 weken 9 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 7 weken 7 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 102 cliënten 18 weken 21 cliënten
Zwolle Ouderen 12 weken 52 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 1 weken 2 cliënten 17 weken 32 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 5 weken 3 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 5 weken 8 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 8 weken 13 cliënten 1 weken 0 cliënten
Laatst geupdate: 09-11-2021