Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 08-07-2021
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Angst en Stemming 6 weken 39 cliënten 20 weken 52 cliënten
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 52 weken 58 cliënten 4 weken 8 cliënten
Almelo Angst en Stemming 7 weken 20 cliënten 20 weken 50 cliënten
Almelo Ouderen 12 weken 19 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 4 weken 31 cliënten 15 weken 15 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 22 weken 2 cliënten 2 weken 2 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 6 weken 23 cliënten 16 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 4 weken 4 cliënten 24 weken 30 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 4 weken 0 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 2 weken 7 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 44 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 28 weken 27 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 10 weken 7 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Angst en Stemming 8 weken 26 cliënten 25 weken 63 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 24 weken 46 cliënten 16 weken 15 cliënten
Deventer Ouderen 7 weken 13 cliënten 0 weken 0 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 12 weken 24 cliënten 3 weken 5 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 9 weken 12 cliënten 6 weken 6 cliënten
Twello Angst en Stemming 8 weken 9 cliënten 6 weken 5 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 7 weken 12 cliënten 15 weken 37 cliënten
Zwolle Angst en stemming 23 weken 114 cliënten 10 weken 10 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 7 weken 8 cliënten 0 weken 4 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 22 weken 63 cliënten 11 weken 22 cliënten
Zwolle Ouderen 8 weken 40 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 5 weken 5 cliënten 6 weken 12 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 6 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 6 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 7 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Laatst geupdate: 08-07-2021