Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

* Klik hier voor meer informatie over de aanmeldpauze.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 04-01-2022
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Ontwikkelingsstoornissen Aanmeldpauze tot 01 maart 2022*
Almelo Angst en Stemming 5 weken 19 cliënten 12 weken 41 cliënten
Almelo Ouderen 8 weken 10 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 16 weken 20 cliënten 16 weken 25 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 6 weken 7 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 4 weken 2 cliënten 4 weken 2 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 9 weken 18 cliënten 17 weken 20 cliënten
Deventer Angst en Stemming 6 weken 0 cliënten 14 weken 57 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen Aanmeldpauze tot 01 maart 2022*
Deventer Ouderen 22 weken 26 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 12 weken 30 cliënten 24 weken 24 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 6 weken 1 cliënten 3 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 4 weken 4 cliënten 3 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 48 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 44 weken 50 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 11 weken 11 cliënten 0 weken 0 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 14 weken 22 cliënten 8 weken 14 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 8 weken 8 cliënten 7 weken 7 cliënten
Twello Angst en Stemming 8 weken 6 cliënten 8 weken 16 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 3 weken 4 cliënten 20 weken 44 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 7 weken 9 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen Aanmeldpauze tot 01 maart 2022*
Zwolle Ouderen 16 weken 38 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 5 weken 6 cliënten 17 weken 25 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 7 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 7 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 8 weken 12 cliënten 1 weken 0 cliënten
Zwolle Angst en stemming Aanmeldpauze tot 01 maart 2022*
Laatst geupdate: 04-01-2022