Wachttijden

Hieronder lees je in het overzicht wat de gemiddelde wachttijden zijn op onze locaties. In de kolom ‘aanmelding’ staat het aantal weken tussen jouw aanmelding en het eerste gesprek. In de kolom ‘behandeling’ lees je de periode tussen het eerste gesprek en de start van jouw behandeling.

Dimence doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. De wachttijd hangt af de aard van je problematiek, de daarvoor benodigde behandeling en waar je verzekerd bent. Wachttijden gelden uiteraard niet voor spoedsituaties.

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen jouw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

De wachttijden zijn gemiddelden, hierdoor is het mogelijk dat je voor een specifieke behandeling of bij een specifieke zorgverzekeraar langer of korter moet wachten.

Actuele wachttijden
Laatst geupdate: 07-09-2021
Plaats Aflopend sorteren Omschrijving Aanmelding Wachtend op intake Behandeling Wachtend op behandeling
Almelo Ontwikkelingsstoornissen 52 weken 58 cliënten 4 weken 8 cliënten
Almelo Angst en Stemming 9 weken 28 cliënten 20 weken 70 cliënten
Almelo Ouderen 8 weken 15 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Persoonlijkheidsproblematiek 7 weken 30 cliënten 12 weken 14 cliënten
Almelo Bipolaire en Psychotische stoornissen 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Almelo Stabilisatie Persoonlijkheidsproblematiek (Stapp) 4 weken 3 cliënten 2 weken 2 cliënten
Almelo Complex Trauma (CTT) 6 weken 6 cliënten 20 weken 20 cliënten
Deventer Angst en Stemming 16 weken 20 cliënten 16 weken 47 cliënten
Deventer Ontwikkelingsstoornissen 28 weken 52 cliënten 20 weken 16 cliënten
Deventer Ouderen 18 weken 28 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma 4 weken 14 cliënten 21 weken 32 cliënten
Deventer Psychotische stoornissen 4 weken 0 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen 4 weken 1 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Psychiatrie & Zwangerschap 3 weken 3 cliënten 1 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen 35 weken 49 cliënten 2 weken 0 cliënten
Deventer Specialistisch Centrum Solk & Somatische-symptoomstoornis 28 weken 42 cliënten 0 weken 0 cliënten
Deventer Verslavingspsychiatrie 11 weken 11 cliënten 0 weken 0 cliënten
Hardenberg Zorgprogrammatisch team 14 weken 22 cliënten 2 weken 2 cliënten
Online Thubble 0 weken 0 cliënten 0 weken 0 clienten
Steenwijk Zorgprogrammatisch team 10 weken 10 cliënten 4 weken 10 cliënten
Twello Angst en Stemming 6 weken 4 cliënten 6 weken 17 cliënten
Zutphen Angst en Stemming 9 weken 14 cliënten 18 weken 38 cliënten
Zwolle Verslavingspsychiatrie 3 weken 16 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Angst en stemming 28 weken 141 cliënten 6 weken 9 cliënten
Zwolle Neuropsychiatrie 10 weken 4 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Ontwikkelingsstoornissen 34 weken 88 cliënten 16 weken 26 cliënten
Zwolle Ouderen 12 weken 56 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Persoonlijkheidsproblematiek 5 weken 12 cliënten 16 weken 26 cliënten
Zwolle Bipolaire stoornissen 6 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Zwolle Psychotische stoornissen 6 weken 5 cliënten 0 weken 0 cliënten
Laatst geupdate: 07-09-2021