Nazorg

De nazorg is de laatste stap in het proces. Wij kunnen op verschillende manieren nazorg verlenen. Soms gaat het bijvoorbeeld om het gebruik van medicijnen. Via gesprekken met de huisarts wordt er dan bepaald welke medicijnen het beste bij je passen. Ook gesprekken met praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH ggz) kunnen een optie zijn. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken of de situatie stabiel blijft en de behandeling zijn effect blijft behouden. Wij verlenen nazorg altijd in overleg met jou.