Het aanvragen van dossiervernietiging

Als (ex-)patiënt kun je het verzoek indienen tot vernietiging van je (elektronisch) patiëntendossier. Als je nog in behandeling bent, kan je dossier niet  vernietigd worden.

Dit verzoek dien je in bij dossieropvragen@dimence.nl. Vul hiervoor het formulier 'Aanvraag vernietiging dossier' in en stuur een kopie van je legitimatiebewijs mee.

Jouw aanvraag wordt behandeld door jouw (hoofd)behandelaar. Wanneer de behandelaar denkt dat vernietiging van het dossier schadelijke gevolgen kan hebben, zal hij of zij jou daarop wijzen en adviseren om van vernietiging af te zien of om dit in een later stadium te doen. Mocht je na dit advies toch je dossier willen vernietigen, dan moet je de directie van Dimence schriftelijk om toestemming vragen. 

Wanneer de behandelaar akkoord gaat met je verzoek, zal hij of zij opdracht geven tot vernietiging van je dossier. Hier krijg je een bevestiging van.