Hoe kan ik bezwaar maken tegen het delen van gegevens met de NZa?

Als je niet wilt dat Dimence jouw gegevens deelt met de NZa (uit de periode 1 juli 2022 en 1 juli 2023), dan kun je bezwaar aantekenen. Dit doe je door je behandelaar te vertellen dat je bezwaar hebt tegen het delen van gegevens met de NZa. Je behandelaar zal dan samen met jou een formulier invullen (privacyverklaringzorgprestatiemodel ggz) in. Dat onderteken je allebei.

Dimence deelt dan geen gegevens, zoals de diagnosehoofdgroep en het zorgvraagtype en de HoNos+vragenlijst, met de NZa.
We zijn wel verplicht om deze informatie in onze eigen administratie te registreren. 

Abonneer op Hoe kan ik bezwaar maken tegen het delen van gegevens met de NZa?