Behandelplan

Tijdens het adviesgesprek stellen de hoofdbehandelaar en uw persoonlijke behandelaar een behandelplan met u op. Dit gebeurt aan de hand van het eerste gesprek en de door u ingevulde ROM-vragenlijst. U heeft inspraak in het behandelplan, in overleg met u kunnen we besluiten het behandelplan aan te passen. In het behandelplan staat onder meer wat uw zorgvraag is, wat de doelen zijn die u wilt bereiken en welke behandeling u gaat volgen om de doelen te behalen. Ook algemene afspraken staan in het behandelplan zoals bij wie er afgemeld moet worden voor een afspraak en afspraken over de duur van de behandeling. ​

Voor mensen met angst, depressie, bipolaire stoornissen, ontwikkelingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en psychose is de zorg vastgelegd in een zorgpad. In het zorgpad wordt benoemd welke behandelingen, gesprekken en onderzoeken er ondergaan worden om tot verbetering van uw persoonlijke situatie te komen. Wij werken met zorgdpaden omdat het een duidelijke weergave is van wat u van ons kunt verwachten. Zo kunnen wij gericht werken aan het herstel of de verbetering van uw situatie en weet u precies welke stappen er gevolgd gaan worden.