Wat is een HoNOS+ vragenlijst?

Wanneer je een intakegesprek hebt met een behandelaar vult de behandelaar een vragenlijst in. Deze vragenlijst heet de HoNOS+ vragenlijst. HoNOS staat voor 'Health of the nation outcome scale' wat zoiets als 'Uitkomstschaal van de gezondheid van een land' betekent.  De vragenlijst is een onderzoeksinstrument om de psychische gezondheid en het functioneren van mensen met psychische klachten te onderzoeken. De nadruk ligt op de persoonlijke situatie van de cliënt en niet zozeer de diagnose.

De behandelaar vult ook een zorgvraagtypering in. Zorgvraagtypering is een manier om de zorgvraag en de inzet van zorg te beschrijven. De vragenlijst wordt standaard ingevuld door een behandelaar bij de start van een behandeling van een cliënt.

Abonneer op Wat is een HoNOS+ vragenlijst?