Onze pvp's kunnen niet iedereen ondersteunen die bij Dimence behandeld wordt. Je kunt bij een patiëntvertrouwenspersoon terecht wanneer je:

  • Te maken krijgt met verplichte zorg. Dat kan verplichte zorg in een ggz-instelling zijn, maar ook verplichte zorg die je thuis of ergens anders (ambulant) krijgt;
  • Vrijwillig bent opgenomen in een ggz-instelling;
  • Thuis vrijwillige zorg krijgt, maar te maken krijgt met drang of mogelijke dwang.

Bij dwang of mogelijke dwang kun je denken aan de volgende situaties: wanneer er geen verplichte zorg wordt verleend, maar de behandelaar zegt dat hij daar wel over nadenkt. Of wanneer je onder druk gezet wordt om bepaalde zaken te doen of te laten, omdat er anders verplichte zorg voor je wordt aangevraagd.

Hoe kom ik in contact met een patiëntvertrouwenspersoon?

Klinische en ambulante patiënten van de ggz kunnen via een chat anoniem ondersteuning krijgen van een patiëntenvertrouwenspersoon. Indien mogelijk wordt de vraag of klacht direct via de chat afgehandeld. Mocht er persoonlijke of telefonische ondersteuning nodig zijn en de cliënt gaat daarmee akkoord, dan kan dat alsnog worden geregeld. De chat is open van maandag t/m donderdag van 19.00 tot 21.00 uur en is bereikbaar via www.pvp.nl.

Je kunt altijd contact opnemen met de landelijke helpdesk (0900 444 88 88 of helpdesk@pvp.nl). 

De pvp biedt geen advies en bijstand wanneer je op een andere plek dan in de instelling, bijvoorbeeld thuis (of een beschermende woonvorm) vrijwillige zorg ontvangt en er géén sprake is van drang of mogelijke dwang. Je kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Dimence. 

Hieronder vind je een overzicht van de patiëntvertrouwenspersonen in jouw regio:

Regio Almelo/Deventer
Arianne de Geus
Mobiel nummer 06-29 11 01 20 
E-mail: a.de.geus@pvp.nl

Regio Balkbrug
Miguel Gonzalez
Mobiel nummer 06 30 56 55 08
E-mail m.gonzalez@pvp.nl

Regio Zwolle
Gerina Lameris
Mobiel nummer: 06 82 25 43 22
Email: g.lameris@pvp.n