Autisme

Omdat autisme op veel verschillende manieren tot uiting kan komen, krijgen sommige mensen pas op latere leeftijd deze diagnose. Misschien ben je al met bepaalde klachten in behandeling geweest, maar leverde dit niet veel op. Soms worden autistische kenmerken pas zichtbaar als er grote veranderingen in je leven plaatsvinden. Op de website van de Nederlandse Autisme Vereniging (NVA) kun je meer lezen over kenmerken en talenten van mensen met autisme.

Wanneer je een autismespectrumstoornis hebt, dan kan een overzichtelijke leefsituatie je helpen in het dagelijks leven. Als het dagelijks leven teveel prikkels geeft, dan kan begeleiding of therapie helpen om hier beter mee om te gaan. Soms is hier een opname voor nodig.

Hoe herken je autisme?

Er zijn verschillende symptomen die horen bij het autismespectrumstoornis:

 • moeite met contact leggen met andere mensen
 • beperkingen in communicatie en taalgebruik
 • beperkingen in het verbeeldingsvermogen
 • beperkte belangstelling, interesse en activiteiten
 • moeite met verandering
 • sterk hechten aan gewoontes en vaste rituelen

Wat is de oorzaak van een autismespectrumstoornis?

Er is moeilijk een oorzaak te noemen voor autisme, alhoewel er veel onderzoek naar wordt verricht. Men denkt dat de oorzaak ondermeer zit in een probleem met de informatievoorziening in de hersenen. Wel weten we dat zowel erfelijkheid als omgevingsfactoren een rol spelen. Problemen met autisme worden vaak duidelijker wanneer er in de omgeving veranderingen zijn en er nieuwe eisen gesteld worden. Een overzichtelijke leefsituatie helpt je in het dagelijks functioneren. Een autismespectrumstoornis vraagt in meer of mindere mate deskundige begeleiding. Soms kun je zelf of met hulp leren om zo goed mogelijk met ASS om te gaan en heb je uiteindelijk geen ondersteuning meer nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school, werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor zelf invloed hebben op een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving.

Mirjam met haar hond

Sinds 2008 heeft Mirjam (38) de diagnose autisme. Waar dit voor anderen misschien een klap is, was het voor haar een opluchting. Eindelijk wist ze waarom ze ‘anders’ was.

ADHD

Wat is ADHD?

Iedereen gedraagt zich wel eens druk, daar is niets raars aan. Ook is het niet vreemd als je soms moeite hebt met concentreren, wachten of het overzien van verschillende taken. Als je echter vaak tegen deze problemen aanloopt en daardoor ernstig wordt beperkt in de dingen die je wilt doen, kan het zijn dat je ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hebt. Lange tijd werd ADHD gezien als een psychisch probleem bij kinderen. Maar ook volwassen en ouderen hebben ADHD. Het komt voor dat de diagnose pas op latere leeftijd wordt gesteld, terwijl de symptomen van ADHD er wel altijd waren.

Er zijn verschillende psychische problemen die vaak samengaan met ADHD-klachten, zoals angst, paniek, depressie en andere stemmingsstoornissen, maar ook autisme, verslaving en persoonlijkheidsproblematiek, tics, gedragsstoornissen en leerstoornissen. Dat maakt het vaststellen van ADHD soms lastig.

Hoe herken je ADHD?

ADHD heeft veel verschillende symptomen. We kunnen deze in drie groepen verdelen:

Aandachtstekort

 • snel afgeleid zijn
 • moeite met details hebben
 • veel slordigheidsfouten maken
 • dingen niet afmaken, alles tegelijk doen
 • vergeetachtig zijn, dingen kwijt zijn
 • korte tijd concentreren op zaken die interessant zijn (tv, computer) lukt vaak wel

Hyperactiviteit

 • niet stil kunnen zitten, wiebelen of friemelen
 • niet kunnen stoppen met praten
 • niet te stuiten zijn of doordraven
 • moeite hebben met ontspannen

Impulsiviteit

 • niet denken maar doen
 • het antwoord op een vraag al geven voordat de vraag is afgemaakt
 • moeite hebben op de beurt te wachten
 • impulsief geld uitgeven of gokken, relaties aangaan of verbreken, banen accepteren of ontslag nemen

Wat is de oorzaak van ADHD?

Er is moeilijk één oorzaak te noemen voor ADHD. Wel weten we dat erfelijke factoren een belangrijke rol spelen bij ADHD. Jouw omgeving kan van invloed zijn op hoe ADHD zich ontwikkelt.

Specialistisch Centrum

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) biedt behandelingen, diagnostiek en consultaties voor complexe problematiek op het gebied van autisme spectrum stoornissen (ASS) en ADHD. Lees meer op de pagina van het Specialistisch Centrum