Voor wie

Het SCOS is actief als vraagbaak, advies- en behandelcentrum voor cliënten met een autistische kwetsbaarheid en ernstige bijkomende problemen en voor professionals die mensen met autisme behandelen. Samen met de cliënt, naaste en behandelaar bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden. Zorginstellingen kunnen een beroep doen op het SCOS voor deskundigheidsbevordering en samen met andere instellingen of onderzoeksgroepen voeren wij praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit. 

Deskundigheid

Binnen het SCOS is specifieke deskundigheid aanwezig op het gebied van:

Onderzoek, innovatie en kennisdeling

Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals en studenten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme te verbeteren.
Het SCOS is onderdeel van de divisie Topreferente GGz van Dimence en drie van de afdelingen van het SCOS dragen het TOPGGz-keurmerk. Dit zijn de klinische afdeling HBA (Herstelgerichte Behandeling Autisme, de klinische afdeling IBA (Intensieve Behandeling Autisme) en de poliklinische afdeling BACS (Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion). 

Organogram

TOPGGz keurmerk voor SCOS; BACS, IBA en HBALogo TOPGGz

Het TOPGGz keurmerk is in 2014 en daarna opnieuw in 2018 toegekend aan twee afdelingen van het SCOS, namelijk het team Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion (BACS) en de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA). Eind 2022 is het SCOS opnieuw gevisiteerd en is ook de afdeling HBA voorgedragen voor het keurmerk TOPGGz. Maart 2023 is bekend geworden dat we opnieuw voor 4 jaar het keurmerk TOPGGz mogen dragen. 
Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoet het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI). Deze OKI-taken zijn belegd bij diverse medewerkers binnen het SCOS die regelmatig bij elkaar komen in het OKI-overleg. Het keurmerk betekent dat deze onderdelen van het specialistisch centrum voldoen aan hoge kwaliteitscriteria voor hoogspecialistische, innovatieve zorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding.

De Duik - Meelopen bij het SCOS?

Wil jij het SCOS beter leren kennen en op één van onze afdelingen een dag(deel) meelopen? Dat kan!
Door je hier aan te melden!

De Duik

Twee duikplekken

We hebben een duikplek in de kliniek Lorna Wing waar je op één of meerdere afdelingen kan meelopen en we hebben een duikplek bij team BACS. Dit team verzorgt ambulante & poliklinische hoogspecialistische zorg in Zwolle & Deventer.

Werken bij Lorna Wing                                  Werken bij team BACS

 

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.