Innovatie

Bij de behandeling binnen het SCOS heeft innovatie een belangrijke plaats. Innovaties zijn vernieuwend. Het gevaar van het hier opsommen van lopende innovaties is dat er al weer nieuwe innovaties zijn die ontwikkeld en geïmplementeerd kunnen worden. Uitgangspunten om innovaties door te voeren zijn:

  • Aansluiten bij de belevingswereld van de cliënten
  • 24/7 beschikbaar maken van behandeling
  • Vergroten van zelfmanagement
  • Verlagen van de zorgkosten
  • Efficiency vergroten

De innovaties worden toegepast ter preventie of voorbereiding op de behandeling, tijdens de behandeling en ter vergroting van het zelfmanagement. Innovaties waar aan gewerkt worden zijn onder andere:

  • Het ontwikkelen van een website en filmmateriaal dat door potentiele cliënten en hun familie en naastbetrokkenen bekeken kan worden om zo de drempel om te komen te verlagen
  • Het in gebruik nemen van een digitaal planbord ter vervanging van alle papieren en (individuele) programma's op de afdelingen
  • E - modules binnen de behandeling
  • Mogelijkheden voor beeldbellen
  • Persoonlijk Gezondheidsdossier

Verder worden er innovaties doorgevoerd zoals het verpleegpostvrij en separeervrij behandelen, het inrichten van een Psychiatrische Intensive Care Unit en Healing Environment.