Autisme

Het is niet gemakkelijk om in één woord aan te geven wat autisme is. Het komt namelijk in veel varianten en gradaties voor. Daarom wordt er meestal ook gesproken over autisme-spectrumstoornissen (ASS). Binnen dit spectrum onderscheidt men verschillende vormen: klassiek autisme, Syndroom van Asperger en PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified). Op deze site gebruiken we de term autisme.  

Autisme kan invloed hebben in alle levensgebieden en in alle levensfasen. Autisme brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school, werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zinvolle en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Ruim één procent van de volwassen mannen en vrouwen – heeft een vorm van autisme. De kans is dus groot dat iemand in jouw directe omgeving autisme heeft: in jouw familie, vrienden- en kennissenkring, op school of op het werk.