Over ons

Het SCOS, voluit Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen vormt samen met het Netwerk Dimence Bipolair en Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten de divisie topreferente ggz binnen stichting Dimence. Stichting Dimence is onderdeel van de Dimence Groep.

Organogram divisie topggz dimence
Het SCOS draagt het keurmerk TOPGGz-erkend. Dit betekent dat de hoogspecialistische zorg die binnen ons centrum geboden wordt, voldoet aan de strenge criteria van de Stichting Topklinische GGz. Deze criteria gelden binnen het SCOS voor de afdelingen IBA (Intensieve Behandeling Autisme), HBA (Herstelgerichte Behandeling Autisme) en BACS (Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion).

Organogram SCOS 2024

Missie
Dimence biedt toonaangevende (hoog)specialistische ggz aan de mensen in haar werkgebied. Samen met cliënt en zijn of haar naasten streven we naar zoveel mogelijk gezondheidswinst. We werken samen met overheden, politie, wijkteams, huisartsen en andere partners. We geloven in een gemêleerde, kleurrijke en menselijke samenleving. Medewerkers van Dimence werken met hart en ziel in de ggz en staan midden in de maatschappij.

Visie
Onze visie op de cliënt

 • Beter worden doe je thuis (liever ambulant dan klinisch)
 • Je bent nooit alleen cliënt (maar ook burger, vader, zus, buurman, oma)
 • Cliënt ben je nooit alleen (en daarom betrekken we je naasten)
 • Een opname is een intermezzo in een ambulante behandeling (zo snel mogelijk weer ambulant)
 • Jouw cliënt is mijn cliënt (goede interne en externe zorgnetwerken)

Onze visie op de samenleving

 • Wij grijpen elke kans aan om bij te dragen aan een open en gastvrije houding van de samenleving voor mensen  met psychische klachten
 • Iedereen doet mee (participatie vermindert psychisch lijden)
 • Overlast veroorzaak je niet uit weelde (maar kan voortkomen uit psychische klachten)
 • Veiligheid maak je samen (met o.a. politie, justitie en gemeenten)

Onze visie op vakmanschap

 • Vakmanschap staat voorop (we staan voor ons vak en verstaan ons vak)
 • Effectieve zorg ontwikkel je samen (binnen en buiten Dimence)
 • De ggz-professional is expert op zijn vakgebied, de klant is expert van zichzelf
 • Wij bieden waardengeoriënteerde, persoonsgerichte zorg door (eigen)wijze professionals
 • Behandelen doen we samen (met de cliënt, naastbetrokkenen en collega's)
 • Ervaringsdeskundigheid is een belangrijk onderdeel van de behandeling en wij hebben ervaringsdeskundigen in dienst
  In deze brochure stellen zij zich voor.

Ambities
Onze ambities zijn gericht op onze cliënten en hun naasten, de samenleving en onze medewerkers:

 • Herstel vanaf behandeldag 1
 • Zo zelfstandig mogelijk functioneren
 • Zo min mogelijk:
  - suïcides
  - opnames
  - dwangbehandelingen
  - wachtlijsten
  - (zelf)stigma
 • Gelijkwaardigheid tussen professional, cliënt en naasten
 • Tevreden cliënten, naasten en medewerkers
 • Dimence is een toegankelijke en betrouwbare samenwerkingspartner

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.