Informatie voor cliënten

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.
Het biedt zowel ambulante zorg en behandeling als klinische, dit laatste wordt geboden in de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA) een hoogspecialistische afdeling specifiek voor mensen met een autismespectrumstoornis en eventuele bijkomende problemen (waaronder ADHD, maar ook bijvoorbeeld trauma, dwang of depressie).Logo Topggz

Twee van de vijf behandelteams hebben het TOPGGz-keurmerk, de klinische afdeling IBA (Intensieve Behandeling Autisme) en de poliklinische afdeling BACS  (Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion). Dit staat garant voor hoogspecialistische en innovatieve zorg. Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoen deze afdelingen van het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovatie (OKI).

Het SCOS hanteert een specifieke visie op ASS. Het beschouwt ASS als een deels aangeboren, deels verworven kwetsbaarheid van een persoon in zelfregulatie en betekenisverlening afgestemd op zijn of haar fysieke en sociale omgeving. Zelfregulatie houdt in: in staat zijn om de interactie met de eigen omgeving zodanig af te stemmen dat iemand kan voorzien in de eigen noden, behoeften en interesses. Bij voldoende zelfregulatie, is de omgang met de omgeving voldoende betekenisvol. Is er sprake van aanhoudende of ernstige ontregeling, dan verliest de interactie met de wereld aan betekenis en wordt het leven erg zwaar en ontstaan er klachten.  

Algemene indicatiecriteria voor (poli)klinische behandeling Specialistisch Centrum Autisme Lorna Wing  

 • ASS-diagnose (volgens richtlijnen vastgesteld) in combinatie met ernstige co-morbide problematiek en / of behandeling belemmerende omgevingsfactoren.
   
 • Zekere mate van reflecterend vermogen (potentieel) aanwezig om doelgericht met de behandeling bezig te kunnen zijn (richtlijn IQ ≥ 85).
   
 • Binnen de basis en specialistische GGZ is het niet gelukt de gewenste resultaten te bereiken.
   
 • De Nederlandse taal machtig.

Contra-indicatie criteria klinische behandeling (IBA, HBA, Jongerenkliniek OBA)

 • Andere interfererende As-1 stoornis op de voorgrond die om (voor)behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting (bijv. verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornis).
   
 • Ontbreken van motivatie om via klinische behandeling problemen aan te pakken.
   
 • Hoge mate van onvermogen om in samenwerking met meerdere behandelaren en begeleiders aan behandeldoelen te werken en in een groep van maximaal 8 mensen te functioneren.
   
 • Noodzaak aan 1 op 1 begeleiding vanwege ernstige agressie naar zichzelf of anderen en/of ernstig zelfbeschadigend en/of suïcidaal gedrag.
   
 • Geen passende vervolgbehandeling en woonplek bekend en beschikbaar.