Informatie voor cliënten

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) of ADHD en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.
Het biedt zowel ambulante zorg en behandeling als klinische, dit laatste wordt geboden in de klinische afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA) een hoogspecialistische afdeling specifiek voor mensen met een autismespectrumstoornis en eventuele bijkomende problemen (waaronder ADHD, maar ook bijvoorbeeld trauma, dwang of depressie).

Het SCOS hanteert een specifieke visie op ASS. Het beschouwt ASS als een deels aangeboren, deels verworven kwetsbaarheid van een persoon in zelfregulatie en betekenisverlening in afstemming met zijn of haar fysieke en sociale omgeving. Zelfregulatie houdt in: in staat zijn om de interactie met de eigen omgeving zodanig af te stemmen dat iemand zich kan voorzien in de eigen noden, behoeften en interesses. Als zelfregulatie goed gaat, wordt de omgang met de met de wereld en anderen als min of meer betekenisvol ervaren. Als het niet goed gaat, verliest de interactie met de wereld om iemand heen haar betekenis en loop iemand vast. Als dit lang aanhoudt, wordt het leven erg zwaar en ontstaan er klachten.  

Algemene indicatiecriteria voor (poli)klinische behandeling Specialistisch Centrum Autisme Lorna Wing  

 • ASS-diagnose (volgens richtlijnen vastgesteld) in combinatie met ernstige co-morbide problematiek en/ of behandeling belemmerende omgevingsfactoren.
   
 • Zekere mate van reflecterend vermogen (potentieel) aanwezig om doelgericht met behandeling bezig te kunnen zijn (richtlijn IQ ≥ 85).
   
 • Binnen de basis en specialistische GGZ is het niet gelukt de gewenste resultaten te bereiken.
   
 • De Nederlandse taal machtig

Contra-indicatie criteria klinische behandeling (IBA, HBA, Jongerenkliniek OBA)

 • Andere interfererende As-1 stoornis op de voorgrond die om (voor)behandeling vraagt in een gespecialiseerde setting (bijv. verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornis).
   
 • Ontbreken van motivatie om via klinische behandeling problemen aan te pakken.
   
 • Hoge mate van onvermogen om in samenwerking met meerdere behandelaars en begeleiders aan behandeldoelen te werken en in een groep van maximaal 8 mensen te functioneren.
   
 • Noodzaak aan 1 op 1 begeleiding vanwege ernstige agressie naar zichzelf of anderen en/of ernstig zelfbeschadigend en/of suïcidaal gedrag.
   
 • Geen passende vervolgbehandeling en woonplek bekend en beschikbaar.