Informatie voor cliënten

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis en ernstige bijkomende problematiek en voorgeschiedenis, zodanig dat de beschikbare reguliere specialistische zorg niet meer toereikend is.
Het biedt zowel poliklinische zorg door BACS (Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion) als klinische zorg. Dit laatste wordt geboden door de afdelingen Intensieve Behandeling Autisme (IBA), Herstelgerichte Behandeling Autisme (HBA) en Langdurige Behandeling Autisme (LBA). Logo Topggz

Drie van de vier behandelteams hebben het TOPGGz-keurmerk, BACS, IBA  en HBA. Dit staat garant voor hoogspecialistische en innovatieve zorg. Inherent aan het TOPGGz-keurmerk voldoen deze afdelingen van het SCOS ook aan de criteria voor wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en innovatie (OKI).

Het SCOS hanteert een specifieke visie op autisme. Het beschouwt ASS als een deels aangeboren, deels verworven kwetsbaarheid van een persoon in zelfregulatie en betekenisverlening afgestemd op zijn of haar fysieke en sociale omgeving. Zelfregulatie houdt in: in staat zijn om de interactie met de eigen omgeving zodanig af te stemmen dat iemand kan voorzien in de eigen noden, behoeften en interesses. Bij voldoende zelfregulatie, is de omgang met de omgeving voldoende betekenisvol. Is er sprake van aanhoudende of ernstige ontregeling, dan verliest de interactie met de wereld aan betekenis en wordt het leven erg zwaar en ontstaan er klachten.  

Algemene indicatiecriteria voor (poli)klinische behandeling 

 • ASS-diagnose (volgens richtlijnen vastgesteld) in combinatie met ernstige co-morbide problematiek en / of behandeling belemmerende omgevingsfactoren.
   
 • Zekere mate van reflecterend vermogen (potentieel) aanwezig om doelgericht met de behandeling bezig te kunnen zijn (richtlijn IQ ≥ 85).
   
 • Binnen de basis en specialistische GGZ is het niet gelukt de gewenste resultaten te bereiken.
   
 • De Nederlandse taal machtig.

Contra-indicatie criteria klinische behandeling (IBA, HBA)

 • Ontbreken van motivatie om via klinische behandeling problemen aan te pakken.
   
 • Hoge mate van onvermogen om in samenwerking met meerdere behandelaren en begeleiders aan behandeldoelen te werken en in een groep van maximaal 8 mensen te functioneren.
   
 • Geen passende vervolgbehandeling en woonplek bekend en beschikbaar.

Bij zeer ernstige andere voorliggende psychiatrische problematiek is nader overleg nodig om te onderzoeken of deze niet effectiever behandeld kan worden in een daartoe gespecialiseerde setting, waarna het SCOS mogelijk (aansluitend) vervolgbehandeling kan bieden.