Aanmeldinformatie voor cliënten

Op dit moment zien we ons genoodzaakt om zorgspreiding toe te passen. D.w.z. dat we mensen na aanmelding op basis van zorgverzekering soms langer moeten laten wachten om toegelaten te worden tot onze klinische behandeling.

Aanmelden
In overleg met je behandelaar of huisarts kunt je naar ons worden verwezen. Voor informatie over het aanbod van het SCOS zoals consultatie, second opinion, ambulante en/of klinische behandeling, kun je het best de informatie over het specifieke aanbod lezen. Voor aanmelding bij het SCOS en de specialistische klinische afdelingen vragen wij of het aanmeldformulier kan worden ingevuld samen met je behandelaar of huisarts. Klik hier voor meer informatie over de aanmeldprocedure. 

Eerste gesprek
Na aanmelding wordt je schriftelijk uitgenodigd. Als je de uitnodiging krijgt voor het eerste gesprek is het belangrijk om een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) én een geldig bewijs van je zorgverzekeraar (verzekeringspas) mee te nemen. Na het eerste gesprek wordt in overleg met je besproken hoe de verdere behandeling er uit komt te zien.

Herstelgerichte Behandeling Autisme:
Update januari 2021: Voor Herstelgerichte Behandeling Autisme kan weer aangemeld worden. Zodra de situatie verandert, zullen we dit op de website vermelden.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Ontwikkelingsgerichte Behandeling Autisme jongeren:
Helaas heeft OBA momenteel weinig ruimte voor jongeren van bijna 18 en ouder. Dit betekent dat jongeren van 15 en 16 jaar voorrang krijgen bij opname. Het is nog onduidelijk voor hoe lang dit beleid geldend zal zijn. Onze wachttijden zijn daarmee nog moeilijker dan anders te voorspellen.

Beperkte mogelijkheid tot aanmelding voor Intensieve Behandeling Autisme: 
Voor de afdeling Intensieve Behandeling Autisme (IBA) hanteren wij een wijze van aanmelden die past bij de behandelfilosofie van de afdeling en die afwijkt van de andere afdelingen van het SCOS. Deze noemen we de geleide instroom en de werkwijze staat beschreven op de afdelingssite van de afdeling IBA. 

Geen mogelijkheid tot aanmelden voor Langdurige Behandeling Autisme:
Momenteel is het niet mogelijk om cliënten aan te melden voor Langdurige Behandeling Autisme omdat de wachtlijst voor opname de maximale lengte heeft bereikt. Zodra hier verandering in komt maken wij dit kenbaar via de website.

Heb je vragen over deze voorzieningen, dan kun je dit mailen naar secretariaat-scos-kliniek@dimence.nl.