Kennisoverdracht

Doel van kennisoverdracht is om het vakgebied verder te ontwikkelen.

Een van de kerntaken van TOPGGz-afdelingen is het overdragen van kennis naar vakgenoten. Dit doen wij via diverse kanalen. Zo spelen wij een essentiële rol binnen de opleiding en nascholing van alle relevante BIG-beroepen, zorgen wij voor training en opleiding binnen (beroeps)verenigingen, in opleidingsinstituten, presenteren wij op nationale en internationale vooraanstaande congressen en schrijven wij (wetenschappelijke) publicaties en studieboeken.

Ook participeren wij in gremia die de Zorgstandaarden ontwikkelen en updaten en zijn wij vaak de trekkers van (landelijke) kenniscentra. Zo zorgen wij ervoor dat de ontwikkelde kennis en expertise een weg vindt naar de praktijk.

Wij geven voorlichting over autisme en ADHD en over de wijze van bejegening, begeleiding en behandeling. Wij bieden onze voorlichtingen op maat met jouw specifieke wensen als uitgangspunt. Wij werken jouw vraag uit in een voorstel en stellen een offerte op.

Daarnaast geven wij lezingen en cursussen over autisme en ADHD bij kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen voor verschillende doelgroepen. Iedere cursus wordt in overleg met jou op maat gemaakt. Je kunt dan denken aan cursussen als:

  • Diagnostiek ASS (voor verschillende disciplines)
  • Diagnostiek en Behandeling van ADHD bij volwassenen (artsen)
  • Klinische behandeling autisme (behandelteams)
  • Autisme, ADHD en justitie (forensische sector)
  • De impact van DSM-5 op ADHD en ASS
  • Ontwikkelingsstoornissen en verslaving
  • ASS bij meisjes en vrouwen
  • Autisme/ ADHD en persoonlijkheidsstoornissen
  • Suïcidaliteit bij autisme

Wil je meer weten over ons aanbod of wil je een afspraak maken om te bespreken wat wij voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen, neem dan contact op met ons secretariaat, cos@dimence.nl.

Klinische les herstelgericht werken bij mensen met Autisme

Er zijn veel erkende herstelgerichte interventies voor de complexe of langdurige GGz, maar hoe werkt dat bij mensen die kampen met een ernstige vorm van autisme? Of bij mensen die naast hun autisme ook nog andere psychische en of lichamelijke aandoeningen hebben? Werken de methoden dan ook, of zijn er toch nog specifieke aandachtspunten en valkuilen?

Over deze vragen heeft het SCOS (Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen) zich samen met een aantal FACT teams van de Dimence groep de afgelopen jaren gebogen en hebben hierbij een methode ontwikkeld die poogt hier meer helderheid in te geven. We hebben dit de ToMToM methode genoemd.

Enerzijds duidt deze naam op de stappen die ook worden gezet door de bekende routeplanner met de gelijkaardige naam, namelijk het gestructureerd werken aan

– waar sta je nu?

- waar wil je naartoe?

- wat is de meest geëigende route? &

– wat is de eerstvolgende stap?

Anderzijds duidt de naam ToMToM ook op de methodiek om met elkaar in gesprek te gaan over hoe je tegen zaken aankijkt op persoonlijk, relationeel en sociaal-maatschappelijk vlak. Je kijkt hierbij of je vanuit de verschillende perspectieven (Theory of Mind) tot een gemeenschappelijk perspectief kan komen waarmee je samen verder op weg kan gaan.

Deze methode vindt zijn grondslagen in het biopsychologisch model van Cloninger en in de positieve psychologie.

Foto van Bram BovendeerdBram Bovendeerd, klinisch psycholoog/psychotherapeut, is werkzaam bij het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen van Dimence. Hij is daarnaast promovendus bij de RUG, hoofddocent Universele Factoren Psychotherapie binnen de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut, en docent oplossingsgericht werken bij de opleiding tot orthopedagoog generalist bij PPO te Groningen. Hij zal deze les verzorgen, hieronder een video van zijn promotie onderzoek:

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat-cos-ambulant@dimence.nl of telefonisch op 0570 639 656.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie