Refereercyclus SCOS

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (Dimence) heeft een effectieve vorm gevonden om kennisoverdracht/-verspreiding en versterking van samenwerkingsverbanden te combineren: de organisatie van een refereercyclus.
Refereermiddag
Voor het SCOS hebben kennisoverdracht en -verspreiding hoge prioriteit. Zoals gebruikelijk binnen topreferente zorg gebruikt ze diverse mogelijkheden om deze doelen te realiseren. Ondanks het diverse aanbod van kennisoverdracht en -verspreiding was een constante ambitie om op dit vlak meer te bereiken. Met name om in te spelen op wat in de maatschappij en zorgland actuele kennisvragen zijn op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, om te voorzien in deskundigheidsbevordering en waar mogelijk daarbij samenwerkingsverbanden te verstevigen. Na intern en extern onderzoek bleek de ontwikkeling van een refereercyclus een ideale kans om deze doelen gezamenlijk te verwezenlijken, waar bij iedere bijeenkomst een koppeling wordt gemaakt tussen autisme/ADHD en een actueel thema.

Archief refereermiddagen
Voor meer informatie over bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden, klik hieronder op items uit het archief.