Refereercyclus SCOS

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (Dimence) heeft een effectieve vorm gevonden om kennisoverdracht/-verspreiding en versterking van samenwerkingsverbanden te combineren: de organisatie van een refereercyclus.
Refereermiddag
Voor het SCOS hebben kennisoverdracht en -verspreiding hoge prioriteit. Zoals gebruikelijk binnen topreferente zorg gebruikt ze diverse mogelijkheden om deze doelen te realiseren. Ondanks het diverse aanbod van kennisoverdracht en -verspreiding was een constante ambitie om op dit vlak meer te bereiken. Met name om in te spelen op wat in de maatschappij en zorgland actuele kennisvragen zijn op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, om te voorzien in deskundigheidsbevordering en waar mogelijk daarbij samenwerkingsverbanden te verstevigen. Na intern en extern onderzoek bleek de ontwikkeling van een refereercyclus een ideale kans om deze doelen gezamenlijk te verwezenlijken, waar bij iedere bijeenkomst een koppeling wordt gemaakt tussen ASS/ADHD en een actueel thema.

Archief refereermiddagen
Voor meer informatie over bijeenkomsten die inmiddels hebben plaatsgevonden, klik hieronder op items uit het archief.

Aanbod Kennisdeling 2023

In 2023 biedt het SCOS twee geaccrediteerde studiemiddagen aan. 

Dinsdagmiddag 4 april 2023 - Webinar Dwangmatig gedrag bij autisme; betekenis en behandelperspectieven 

Op dinsdagmiddag 4 april organiseren we een webinar over autisme en dwang. Doel van dit webinar is om deelnemers handvatten mee te geven bij de behandeling van mensen met ASS en OCS.
Derek Strijbos neemt ons mee in een korte inleiding over de samenhang en differentiatie tussen autisme en dwang vanuit de menselijke ervaring en betekenisgeving (fenomenologie). Vervolgens zal Mirjam de Lau, GZ-psycholoog bij het Leo Kannerhuis, meer vertellen over de behandeling van CGT, ook in groepstherapie bij ASS en OCS en zij gaat in dialoog met een cliënt over de differentiatiepuzzel en uiteindelijke behandelsucces. Pelle de Koning, psychiater bij het UMC Amsterdam, neemt ons mee in de nieuwste ontwikkelingen van de biologische behandelopties (DBS en rTMS) van dwang bij autisme. Ten slotte presenteert Laurie Brown-Kuijpers, GIOS bij het SCOS, haar onderzoeksopzet en gaat met een aantal experts in gesprek over prangende vragen die spelen bij de behandeling van mensen met autisme en dwangmatig gedrag. 

De middag is online en er is accreditatie aangevraagd bij de FGzPt, VGCt, NVvP, VSR, Register Vaktherapie en V&VN.

Update 30 maart: Je kunt je niet meer aanmelden voor dit webinar.  
Een flyer met meer informatie en het programma vind je hier.

Flyer Programma ASS en Dwang

Voor deelnemers aan het webinar ASS en Dwang die geïnteresseerd zijn in achtergrondliteratuur, hieronder vind je een aantal artikelen en een Youtube Tutorial die aansluiten bij het onderwerp:

Master Thesis van A.M. Steneker - A Pilot Study of Cognitive Behavioral Group-Treatment for Obessive Compolsive Disorder in Patients with Co-morbid Autism Spectrum Disorder

Artikel van C.H. Schuurman (2011)- Dwang en drang bij autisme. Diagnostiek en behandeling van obsessies en compulsief gedrag, preocupaties en rituelen bij volwassenen.

Artikel van P. Prudon (2011) - Een kritiek op Schuurman. Autisme en Dwangstoornis

P.M. Salkovskis (1999) - Understanding and treating obsessive-compulsive disorder

P. Vermeulen (2013) - Hfdstk 2. Autisme begrijpen

M.M. Rijkeboer & M. A. Van den Hout (2014) Nieuwe inzichten over exposure - Gedragstherapie

Factsheet Exposure VGCt

Link naar Youtube Tutorial door Dr. Vincent Greenwood, The Washington Center of Cognitive Therapy

Dinsdagmiddag 7 november 2023 - Gezamenlijk middagsymposium Alkura & SCOS

Samen met Alkura organiseren we begin november een gezamenlijk middagsymposium over aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) en autisme in de Steerne in Deventer. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het belooft een inspirerende middag te worden met toonaangevende sprekers, interactieve workshops en veel gelegenheid elkaar te ontmoeten. Zet alvast een kruis in je agenda!