SCBS Bipolaire Stoornissen

Welkom bij het SCBS

Het SCBS Bipolaire Stoornissen is één van de TOPGGz erkende centra van Dimence. Het centrum levert hoogspecialistische ggz op het gebied van de bipolaire stoornis. Het centrum biedt behandeling, consultatie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de basis ggz en specialistische ggz.

Heb je psychische problemen en een kinderwens of ben je zwanger? Dan kun je terecht bij het SCBS Psychiatrie en Zwangerschap.

Over het SCBS

Lees meer over het zorgaanbod van de twee pijlers van het SCBS.

Wetenschappelijk onderzoek

Het SCBS stelt het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het leveren van een bijdrage aan de verbetering van diagnostiek en behandeling als een van haar primaire doelen. Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen, zie de items hieronder. Tevens participeert het centrum in externe onderzoeken.

Innovatie

Sinds de start in 2010 heeft het SCBS verschillende innovaties in de zorg rondom de bipolaire stoornis doorgevoerd. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verbetert het SCBS de kwaliteit van de aangeboden zorg. Bekijk hieronder twee uitgelichte innovaties van ons centrum. Of lees verder over andere innovaties via de link.

Over SCBS

Het SCBS, bestaat uit SCBS Bipolaire Stoornissen en SCBS Psychiatrie en Zwangerschap. Het SCBS Bipolaire Stoornissen biedt behandeling, consulta­tie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de eerste of tweede lijn. Het SCBS Bipolaire Stoornissen heeft een TOPGGz erkenning. Verder bieden wij binnen het SCBS Psychiatrie en Zwangerschap zorg aan vrouwen met psychische klachten die zwanger zijn of een kinderwens hebben. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor innovaties, wetenschappelijk onder­zoek en bieden we deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding) aan.