Over Netwerk Dimence Bipolair

Het netwerk Dimence Bipolair biedt derdelijns zorg op het gebied van de bipolaire stoornis. Het netwerk biedt behandeling, consulta­tie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die onvoldoende kunnen worden geholpen in de eerste of tweede lijn. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor innovaties, wetenschappelijk onder­zoek en bieden we deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding) aan.

Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het netwerk. Groepen patiënten met een eigen, onderscheidende zorgvraag worden op een passende manier benaderd. Dit heeft onder andere geleid tot het ontstaan van een programma speciaal voor adolescenten. Het netwerk verricht tweede- en (potentiële) derdelijnszorg. Daarnaast biedt het netwerk consultatie voor interne en externe partners.

Het SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair, vormt samen met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en het SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten) de divisie Topreferente GGz binnen stichting Dimence. Stichting Dimence is onderdeel van de Dimence Groep.

Missie en visie

Missie netwerk Dimence Bipolair
We bieden hoogspecialistische zorg aan mensen met een bipolaire stoornis en verbeteren deze zorg door onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. Dit doen wij samen met onze patiënten, hun naastbetrokkenen en onze netwerkpartners.

Visie netwerk Dimence Bipolair
We gaan voor een volledig leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis.

Medewerkers SCBS Bipolaire Stoornissen

Bart Geerling, verpleegkundig specialist GGZ, hoofd netwerk Dimence Bipolair
Tanja Dijk, teamleider bedrijfsvoering/projectleider
Peter Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en senior onderzoeker
Sanne Hendriks, psychiater
Just Wernand, psychiater
Hanneke Verboom, verpleegkundig specialist GGZ
José van der Kooij, verpleegkundig specialist GGZ
Jos Boer, VS GGZ i.o.
Renate Zeilstra, teamsecretaresse
Jolanda Nieuwenhuis, teamsecretaresse
Thea Daggenvoorde, onderzoeker
Anja Stevens, onderzoeker
Willem Nolen, emeritus hoogleraar en adviseur
Esther Hoek, stafmedewerker

Netwerk Dimence Bipolair

Het SCBS is onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair van stichting Dimence. Dit interne netwerk bestaat uit een nauwe samenwerking met de medewerkers uit de drie regio’s van Dimence (Deventer, Zwolle en Almelo). Deze medewerkers, werkzaam in teams met de bipolaire stoornis als aandachtsgebied, leveren een onmisbare en enthousiaste bijdrage aan het netwerk. De samenwerking binnen dit netwerk is één van de belangrijkste uitgangspunten van het SCBS Bipolaire Stoornissen. Ook extern wordt er zowel nationaal als internationaal samengewerkt en zijn medewerkers van Dimence Bipolair actief betrokken bij verschillende netwerken.

 

Patiënten- en naastenpanel netwerk Dimence Bipolair

Wil jij met ons meedenken over de ontwikkelingen van de zorg? Dan is het Patiënten- en naastenpanel van netwerk Dimence Bipolair op zoek naar jou! 

Het netwerk Dimence Bipolair vindt het belangrijk dat patiënten en naasten kunnen participeren. Daarom is er nu een Patiënten- en naastenpanel opgericht en zij is op zoek naar nieuwe leden! Het patiënten- en naastenpanel denkt mee en geeft advies over allerlei vraagstukken binnen het netwerk. Denk hierbij aan de inhoud van de aangeboden zorg, maar ook de communicatie vanuit het netwerk. Daarnaast wordt het panel actief betrokken bij ontwikkelingen rondom wetenschappelijk onderzoek, kennisoverdracht en innovaties. 
De adviezen van het panel worden besproken tijdens de vergaderingen van de netwerkraad Dimence Bipolair en de Zorgprogrammacommissie bipolaire stoornissen. Het panel bestaat minimaal uit vier leden en wordt ondersteund door professionals vanuit het netwerk Dimence Bipolair.

Ben jij geïnteresseerd en op dit moment patiënt of naastbetrokkene of is de behandeling in 2021 afgerond, dan kun je dit via je (oud)behandelaar kenbaar maken. Heb je behoefte aan meer informatie? Klik dan op de link voor een uitgebreide folder. 

TOPGGz

TOPGGz keurmerk
Het SCBS Bipolaire Stoornissen is sinds december 2012 een TOPGGz afdeling. Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding bieden. In 2016 heeft het bestuur van TOPGGz het SCBS Bipolaire Stoornissen het keurmerk opnieuw toegekend. Tijdens het jubileumcongres 'Wissel-werking' van TOPGGz op 8 maart 2017 nam Peter Goossens het keurmerk in ontvangst. Maar daarmee eindigen de ontwikkelingen niet. 
Nadat het SCBS Bipolaire Stoornissen in 2012 (1e foto) en 2016 (2e foto) het keurmerk behaalde, ging in 2020 het hele netwerk Dimence Bipolair op voor visitatie van het keurmerk TOPGGz. Het netwerk Dimence Bipolair bestaat uit het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen én de regioteams bipolaire stoornissen Almelo, Deventer en Zwolle. Samen werkt het netwerk aan een optimaal leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis. En dit werd op 31 mei 2021 bekrachtigd met de uitreiking van het TOPGGz keurmerk aan Bart Geerling, hoofd van het netwerk, door Michiel Hengeveld van Stichting Topklinische Ggz (3e foto). Op de 4e foto v.l.n.r. Tanja Dijk, Peter Goossens, Bart Geerling en Ingvar Hazemeijer

Ontvangst TOPGGz keurmerkUitreiking Dimence SCBS kleinUitreiking TOPGGz keurmerk 2021 Bart Uitreiking TOPGGz Keurmerk 2021 team 

TOPGGz keurmerk

De zeer gespecialiseerde zorg is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Lees hier meer over Stichting Topklinische GGZ en het TOPGGz keurmerk.

Voor wie

Netwerk Dimence Bipolair
Het netwerk biedt ondersteuning voor verschillende groepen mensen die in aanraking komen met de bipolaire stoornis. Patiënten, verwijzers, hulpverleners van Dimence, naastbetrokkenen en onderzoekers kunnen bij het centrum terecht. Het netwerk is gespecialiseerd in patiënten met een (mogelijke) complexe bipolaire stoornis. Het netwerk is er voor jongeren, volwassenen en ouderen.

 

Jaarverslagen, publicaties en boeken

Bekijk hieronder de jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en uitgebrachte boeken van het netwerk Dimence Bipolair en haar medewerkers.