Over Netwerk Dimence Bipolair

Het netwerk Dimence Bipolair biedt (hoog)specialistische zorg op het gebied van de bipolaire stoornis. Het netwerk biedt (co)behandeling, consulta­tie, diagnostiek en second opinions voor mensen met een bipolaire stoornis die elders onvoldoende kunnen worden geholpen. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor innovaties, wetenschappelijk onder­zoek en bieden we deskundigheidsbevordering (kennisdeling/-verspreiding) aan.

Verwijzingen komen uit heel Nederland, de behandeling vindt bij voorkeur wel in het werkgebied van Dimence plaats. Ook qua zorgaanbod innoveert het netwerk. Groepen patiënten met een eigen, onderscheidende zorgvraag worden op een passende manier benaderd. Dit heeft onder andere geleid tot het ontstaan van een programma speciaal voor adolescenten. 

Het SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair, vormt samen met het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en Dimence Alkura Specialistisch Centrum Aanhoudende Lichamelijke Klachten de divisie Topreferente GGz binnen stichting Dimence. Stichting Dimence is onderdeel van de Dimence Groep samen met zes andere stichtingen.

Nieuwsbrief Netwerk Dimence Bipolair

Binnen het netwerk komt een paar keer per jaar een nieuwsbrief uit voor geïnteresseerden. Wil jij ook periodiek op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen in de patiëntenzorg voor mensen met een bipolaire aandoening, maar ook aankondigingen voor interessante studiemiddagen ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!

 

Missie en visie

Missie netwerk Dimence Bipolair
We bieden hoogspecialistische zorg aan mensen met een bipolaire stoornis en verbeteren deze zorg door onderzoek, innovatie en deskundigheidsbevordering. Dit doen wij samen met onze patiënten, hun naastbetrokkenen en onze netwerkpartners.

Visie netwerk Dimence Bipolair
We gaan voor een volledig leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis.

Medewerkers SCBS Bipolaire Stoornissen en SCBS Onderzoek en Innovatie

Bart Geerling, verpleegkundig specialist GGZ, hoofd netwerk Dimence Bipolair
Tanja Dijk, teamleider bedrijfsvoering
Peter Goossens, verpleegkundig specialist GGZ en senior onderzoeker
Sanne Hendriks, psychiater
Just Wernand, psychiater
Trineke Stavenga-Gras, GZ-psycholoog
Hanneke Verboom, verpleegkundig specialist GGZ
José van der Kooij, verpleegkundig specialist GGZ
Ellen Pinkert, verpleegkundig specialist GGZ
Donja van Duuren, VIOS (verpleegkundige in opleiding tot specialist)
Ester Maris-Boes, AIOS (arts in opleiding tot specialist)
Thea Daggenvoorde, wetenschappelijk onderzoeker
Anja Stevens, wetenschappelijk onderzoeker
Titus Beentjes, wetenschappelijk onderzoeker
Esther Hoek, stafmedewerker
Renate Zeilstra, teamsecretaresse
Jolanda Nieuwenhuis, teamsecretaresse
Willem Nolen, emeritus hoogleraar en adviseur

 

Netwerk Dimence Bipolair

Het SCBS is onderdeel van het netwerk Dimence Bipolair van stichting Dimence. Dit netwerk binnen Dimence bestaat uit een nauwe samenwerking met de medewerkers uit de drie regio’s Deventer, Zwolle en Almelo. De medewerkers, werkzaam in teams met de bipolaire stoornis als aandachtsgebied, leveren een onmisbare en enthousiaste bijdrage aan het netwerk. De samenwerking binnen dit netwerk is één van de belangrijkste uitgangspunten van het SCBS Bipolaire Stoornissen. Ook extern wordt er zowel nationaal als internationaal samengewerkt en zijn medewerkers van Dimence Bipolair actief betrokken bij verschillende netwerken.

Nationale samenwerking TOPGGz-afdelingen

De TOPGGz afdelingen bipolair werken o.a. al jaren samen in het landelijke KenBiS netwerk om de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten te verbeteren. Dat doen zij onder andere op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden, maar ook door kennisdeling. 
In oktober 2022 presenteerden zij zich op het jubileumcongres van stichting TOPGGz, o.a. middels een flyer.

TOPGGz

TOPGGz keurmerk
Het SCBS Bipolaire Stoornissen is sinds december 2012 een TOPGGz afdeling. Het TOPGGz keurmerk wordt onder strenge voorwaarden toegekend aan afdelingen die zeer gespecialiseerde patiëntenzorg (topklinisch en topreferent) in combinatie met wetenschappelijk onderzoek, innovatieve behandelingen en kennisverspreiding bieden. In 2016 heeft het bestuur van TOPGGz het SCBS Bipolaire Stoornissen het keurmerk opnieuw toegekend. Tijdens het jubileumcongres 'Wissel-werking' van TOPGGz op 8 maart 2017 nam Peter Goossens het keurmerk in ontvangst. Maar daarmee eindigen de ontwikkelingen niet. 
Nadat het SCBS Bipolaire Stoornissen in 2012 (1e foto) en 2016 (2e foto) het keurmerk behaalde, ging in 2020 het hele netwerk Dimence Bipolair op voor visitatie van het keurmerk TOPGGz. Het netwerk Dimence Bipolair bestaat uit het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen én de regioteams bipolaire stoornissen Almelo, Deventer en Zwolle. Samen werkt het netwerk aan een optimaal leven voor iedereen die te maken heeft met een bipolaire stoornis. En dit werd op 31 mei 2021 bekrachtigd met de uitreiking van het TOPGGz keurmerk aan Bart Geerling, hoofd van het netwerk, door Michiel Hengeveld van Stichting Topklinische Ggz (3e foto). Op de 4e foto v.l.n.r. Tanja Dijk, Peter Goossens, Bart Geerling en Ingvar Hazemeijer. Bekijk hier de leuke aftermovie die van deze uitreiking op 31 mei 2021 gemaakt is.

Ontvangst TOPGGz keurmerkUitreiking Dimence SCBS kleinUitreiking TOPGGz keurmerk 2021 Bart Uitreiking TOPGGz Keurmerk 2021 team 

TOPGGz keurmerk

De zeer gespecialiseerde zorg is bestemd voor patiënten die vanwege ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de 2e lijns geestelijke gezondheidszorg. Lees hier meer over Stichting Topklinische GGZ en het TOPGGz keurmerk.

Voor wie

Netwerk Dimence Bipolair
Het netwerk biedt ondersteuning voor verschillende groepen mensen die in aanraking komen met de bipolaire stoornis. Patiënten, verwijzers, hulpverleners van Dimence, naastbetrokkenen en onderzoekers kunnen bij het centrum terecht. Het netwerk is gespecialiseerd in patiënten met een (mogelijke) complexe bipolaire stoornis. Het netwerk is er voor jongeren, volwassenen en ouderen.

Jaarverslagen, publicaties en boeken

Bekijk hieronder de jaarverslagen, nieuwsbrieven, publicaties en uitgebrachte boeken van het netwerk Dimence Bipolair en haar medewerkers.