Innovaties netwerk Dimence Bipolair

Sinds de start van het specialistisch centrum in 2010, heeft het SCBS Bipolaire Stoornissen verschillende innovaties in de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis en hun naasten doorgevoerd. En nu, binnen het netwerk Dimence Bipolair wordt dit onverminderd voortgezet. Door continu op zoek te gaan naar verbeterpunten en zorgkansen verhoogt het netwerk de kwaliteit van de aangeboden zorg. 

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Innovatie - Filminterventie 'de mens achter de ziekte'

Voor de filminterventie, die onder leiding van Peter Goossens, verpleegkundig specialist en senior onderzoeker, is ontwikkeld, worden patiënten gevraagd tijdens een stabiele periode een filmpje te (laten) maken. In dit filmpje stellen ze zichzelf voor en vertellen ze wat hun interesses zijn etc. De bedoeling is dat zij dit filmpje, wanneer een opname nodig is, kunnen laten zien aan de medewerkers op de opnameafdeling zodat deze professionals zich een beter beeld kunnen vormen van de mens achter de ziekte en diens waarden en wensen. De professionals op de opnameafdeling kennen vaak alleen het beeld van iemand die erg ziek wordt opgenomen. Voor dit project is een subsidie toegezegd door zorgverzekeraar ENO.

Project implementatie filminterventie 'de mens achter de ziekte'
Nadat er binnen het netwerk Dimence Bipolair een start is gemaakt met de implementatie van de filminterventie binnen de zorg voor patiënten met een bipolaire stoornis, is de toepassing uitgebreid naar patiënten met een psychotische stoornis.
De samengestelde projectgroep voert dit implementatietraject uit. Eerst binnen de teams aangesloten bij het netwerk Dimence Bipolair. Een vervolgstap is bredere implementatie binnen de Dimence Groep en daarbuiten.
Tanja Dijk is projectleider van het implementatieproject. Heb je vragen? Stel ze gerust via t.dijk@dimence.nl. 

Informatiefolder filminterventie 'de mens achter de ziekte'
Poster om in de wachtkamer en behandelkamer te hangen

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Innovatie - Ontwikkeling en Implementatie Digitale Lifechart

Binnen het netwerk Dimence Bipolair is men al langer bezig om voor patiënten een digitale lifechart te ontwikkelen. Het bijhouden van de stemming voor patiënten met een bipolaire stoornis is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Naast het herkennen van patronen in de stemmingswisselingen is vroegsignalering van stemmingsdecompensaties een belangrijke functie van het monitoren; immers op die manier kunnen mensen ook effectief vroeginterventies toepassen.
Er wordt al langer gebruik gemaakt van de lifechart op papier, maar er was nog steeds geen betrouwbare digitale lifechart beschikbaar.

papieren lifechart
Een bladzijde uit de papieren lifechart

Er zijn in de afgelopen decennia verschillende pogingen ondernomen om tot een digitale vorm van monitoring te komen, maar helaas zijn deze om allerlei redenen gestrand. Echter, op basis van één van deze initiatieven namelijk Patiënt1 in combinatie met een onderzoek onder patiënten en behandelaren naar de wensen voor een digitale lifechart, heeft Ivido (aanbieder van de persoonlijke gezondheidsomgeving PGO) samen met Altrecht, GGZInGeest en Dimence Bipolair in 2019 besloten om een betrouwbare applicatie te ontwikkelen.

En na de zomer van 2021 is na een lange ontwikkelingsfase, de Inner Lifechart daadwerkelijk in gebruik genomen.
Hier kun je een kort filmpje bekijken over hoe de App Inner Lifechart eruit ziet en werkt op de mobiele telefoon.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Meerwaarde van de digitale lifechart

De digitale lifechart biedt meer dan alleen het digitaliseren van de papieren versie. Zo wordt het persoonlijk signaleringsplan van een patiënt gekoppeld waardoor je direct, als je boven of onder de signaalwaarde scoort, in beeld krijgt welke, door jezelf opgestelde, vroeginterventies je kunt ondernemen om de stemming weer om te laten buigen naar een euthyme stemming. Daarnaast zijn er veel meer mogelijkheden tot het personaliseren van de lifechart waardoor hij meer waarde voor het individu heeft en dat kan mogelijk ondersteunend zijn bij het vergroten van compliance.
Patiënten kunnen de Inner Lifechart zelf installeren op hun mobiele telefoon. Op alle locaties van het netwerk liggen vanaf september 2021 posters en flyers om zowel patiënten als behandelaren op deze mogelijkheid van digitale monitoring te attenderen. Ivido Inner Lifechart
 Als behandelaar kun je via je Zorgnetwerk Omgeving (ZNO) bij HINQ patiënten uitnodigen om hun stemming bij te houden in de Inner Lifechart. Patiënten doen dit in de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) van Ivido door een eigen account aan te maken. De helpdesk van Ivido biedt diverse gebruiksvriendelijke handleidingen voor zowel patiënt als behandelaar. Heb je vragen of opmerkingen over deze innovatie van het netwerk Dimence Bipolair, dan kun je terecht bij Bart Geerling, b.geerling@dimence.nl 

Andere innovaties vanuit het Netwerk Dimence Bipolair

Lees meer over andere innovatieve behandelmethoden die in de loop van de afgelopen jaren ontwikkeld zijn binnen het Netwerk Dimence Bipolair.