Scholing

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering door kennisoverdracht is één van de speerpunten binnen het netwerk Dimence Bipolair en staat al jaren hoog op de agenda.

Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s. Jaarlijks is er een bijdrage vanuit het SCBS Bipolaire Stoornissen, als onderdeel van het netwerk, aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt. Tevens is de cursus 'Psychiatrie en Zwangerschap' een terugkerende scholing.

Overige activiteiten

Het netwerk organiseert één keer in de twee jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGz. In 2014 vond het symposium 'De patiënt en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'. In 2019 werd een middagsymposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anja Stevens, psychiater en toenmalig hoofd van het SCBS Bipolaire Stoornissen.

Refereermiddagen

Eén van de kerntaken binnen het netwerk Dimence Bipolair is het delen van kennis. In de afgelopen jaren heeft het SCBS Bipolaire stoornissen en nu vanuit het netwerk Dimence Bipolair, verschillende vormen van kennisdeling opgezet. De refereermiddagen zijn hiervan een vast onderdeel. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte uitgenodigd om een refereermiddag bij te wonen. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Drie tot vier keer per jaar organiseren we een geaccrediteerde refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. We presenteren onderzoeksresultaten en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor in ontwikkeling zijnde onderzoeken en innovaties. We delen nieuw verworven kennis door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en belichten belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen. De deelnemers krijgen de ruimte om tijdens de middag casuïstiek in te brengen en te bespreken.

Agenda refereermiddagen

2022

  • 22 september - 'Bipolaire stoornissen'

Op donderdagmiddag 22 september presenteren diverse sprekers actuele ontwikkelingen in onderzoek, behandeling & samenwerking rondom de bipolaire stoornis.
In het land wordt veel samengewerkt en kennis ontwikkeld om patiënten de best mogelijke zorg te bieden. Dit willen we tijdens deze middag graag voor het voetlicht brengen.
Binnen dit landelijke samenwerkingsverband is steeds meer inbreng van patiënten en hun naasten, o.a. door Plusminus, de patiëntenvereniging. Ervaringskennis is onmisbaar bij het blijvend ontwikkelen van het zorgaanbod. Hier besteden we deze middag aandacht aan. De behandeling van langdurige slapeloosheid met CGTI komt aan bod, evenals het promotieonderzoek BI-ZONDER over mensen met een bipolaire stoornis die zonder medicatie leven. We leren ook meer over het kwalitatief onderzoek naar traumabeleving tijdens een euthyme fase en wat belemmerende en bevorderende factoren zijn tijdens de behandeling. Een verkenning van bipolariteit en een religieus gerelateerde psychose krijgt aandacht en we staan stil bij de organisatie van zorg voor bipolaire stoornissen in Nederland, dit binnen de context van de veranderende visie op de GGZ.
Het is een vol en afwisselend programma en aanmelden voor deze refereermiddag kan via deze link: aanmelden

De geaccrediteerde (VSR, V&VN & NVvP) refereermiddag is in principe live in De Steerne, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer en start om 14.00 uur.
Mocht het door eventuele maatregelen niet mogelijk zijn om samen te komen, dan zetten we de middag om naar een online refereermiddag en ontvang je hierover tijdig bericht. 

We zijn benieuwd of je op voorhand vragen hebt. Heb jij casuïstiek die je graag in wilt brengen? We horen het graag. Heb je op basis van de onderwerpen van de presentaties al vragen? Stel ze vast via scbs@dimence.nl, dan zorgen we dat ze aan de orde komen. 

Ben je medewerker van Dimence Groep, dan is de refereermiddag kosteloos. Externe deelnemers betalen €25.

  • 6 december - 'Refereermiddag Netwerk Dimence Bipolair'

Het programma voor dinsdagmiddag 6 december is nog in ontwikkeling.

Terugblik symposium 'Stabiel en dan?'

Op 2 november 2017 organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen het symposium 'Stabiel en dan?' in Deventer. Het symposium werd bezocht door professionals, patiënten en naastbetrokkenen.

Logo symposium 'Stabiel en dan?'

Het SCBS Bipolaire Stoornissen kijkt met trots terug op dit geslaagde symposium!

Josien Gerritsen, redacteur van Plusminus, het magazine van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, schreef een verslag van het symposium.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie