Scholing

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering door kennisoverdracht is één van de speerpunten binnen het netwerk Dimence Bipolair en staat al jaren hoog op de agenda.

Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s. Jaarlijks is er een bijdrage vanuit het SCBS Bipolaire Stoornissen, als onderdeel van het netwerk, aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt. Tevens is de cursus 'Psychiatrie en Zwangerschap' een terugkerende scholing.

Overige activiteiten

Het netwerk organiseert één keer in de twee jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGz. In 2014 vond het symposium 'De patiënt en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'. In 2019 werd een middagsymposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anja Stevens, psychiater en toenmalig hoofd van het SCBS Bipolaire Stoornissen.

Refereermiddagen

Eén van de kerntaken binnen het netwerk Dimence Bipolair is het delen van kennis. In de afgelopen jaren heeft het SCBS Bipolaire stoornissen en nu vanuit het netwerk Dimence Bipolair, verschillende vormen van kennisdeling opgezet. De refereermiddagen zijn hiervan een vast onderdeel. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte uitgenodigd om een refereermiddag bij te wonen. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Drie tot vier keer per jaar organiseren we een geaccrediteerde refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. We presenteren onderzoeksresultaten en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor in ontwikkeling zijnde onderzoeken en innovaties. We delen nieuw verworven kennis door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en belichten belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen. De deelnemers krijgen de ruimte om tijdens de middag casuïstiek in te brengen en te bespreken.

Agenda refereermiddagen

De data voor de refereermiddagen in 2023 zijn:

  • Donderdagmiddag 28 september 2023 van 14.00 tot 17.00 uur in De Steerne, Deventer - Thema: Rondom de Bipolaire Stoornis

Deze middag zal Bart Geerling de resultaten van zijn promotieonderzoek uitgebreid presenteren. Bart hoopt op 14 september te promoveren aan de Universiteit Twente op het onderwerp De inzet van mobiele technologie ter bevordering van zelfmanagement en veerkracht bij patiënten met een bipolaire stoornis (WELLBE-BD, Wellbeing Bipolar Disorder). Deze refereermiddag biedt iedereen de mogelijkheid om uitgebreid kennis te nemen van de resultaten van zijn promotieonderzoek.
We hebben Susan Zyto, klinisch neuropsycholoog bij het Dijklander ziekenhuis en Desiree van Doornik, GZ-psycholoog bij Altrecht Bipolair bereid gevonden iets te presenteren over de ervaringen én het onderzoek naar de cognitieve training 'Niet rennen maar plannen'. Deze groep zal ook binnen Dimence Bipolair aangeboden gaan worden.
Daarnaast gaan we dieper in op de onderzoeksopbrengsten en richtingen voor nieuw onderzoek binnen Dimence Bipolair, waaronder de eerste contouren voor de nieuwe onderzoekslijn Bipolair en Trauma, toegelicht door ervaringsdeskundige en onderzoeker Evelien Siegerink.
Tanja Dijk zal de diverse vormen van landelijke samenwerkingsverbanden en uitdagingen voor de toekomst belichten en Deirdre Rietdijk van Akwa GGz presenteert de opzet en doel van het landelijk Lerend Netwerk Bipolaire stoornissen.
En last-but-not-least is er op veler verzoek ruimte voor diepgaande casuïstiekbespreking onder begeleiding van Just Wernand, psychiater bij Dimence Bipolair en GGZ Centraal.

Er is accreditatie aangevraagd bij de VSR, V&VN en de NVvP. De refereermiddag vindt plaats in de Steerne in Deventer. Het programma is definitief & aanmelden is nog mogelijk; er is nog plek!

Programma refereermiddag 28 september 2023

  • Donderdagmiddag 30 november 2023 van 14.00 tot 17.00 uur in De Steerne, Deventer - thema is nog niet vastgesteld, maar in ieder geval zal Anja Stevens haar promotieonderzoek presenteren!

Terugblik symposium 'Stabiel en dan?'

Op 2 november 2017 organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen het symposium 'Stabiel en dan?' in Deventer. Het symposium werd bezocht door professionals, patiënten en naastbetrokkenen.

Logo symposium 'Stabiel en dan?'

Het SCBS Bipolaire Stoornissen kijkt met trots terug op dit geslaagde symposium!

Josien Gerritsen, redacteur van Plusminus, het magazine van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, schreef een verslag van het symposium.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.