Scholing

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering door kennisoverdracht is één van de speerpunten binnen het netwerk Dimence Bipolair en staat al jaren hoog op de agenda.

Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s. Jaarlijks is er een bijdrage vanuit het SCBS Bipolaire Stoornissen, als onderdeel van het netwerk, aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt. Tevens is de cursus 'Psychiatrie en Zwangerschap' een terugkerende scholing.

Overige activiteiten

Het netwerk organiseert één keer in de twee jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGz. In 2014 vond het symposium 'De patiënt en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'. In 2019 werd een middagsymposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anja Stevens, psychiater en toenmalig hoofd van het SCBS Bipolaire Stoornissen.

Refereermiddagen

Eén van de kerntaken binnen het netwerk Dimence Bipolair is het delen van kennis. In de afgelopen jaren heeft het SCBS Bipolaire stoornissen en nu vanuit het netwerk Dimence Bipolair, verschillende vormen van kennisdeling opgezet. De refereermiddagen zijn hiervan een vast onderdeel. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte uitgenodigd om een refereermiddag bij te wonen. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Drie tot vier keer per jaar organiseren we een geaccrediteerde refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. We presenteren onderzoeksresultaten en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor in ontwikkeling zijnde onderzoeken en innovaties. We delen nieuw verworven kennis door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en belichten belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen. De deelnemers krijgen de ruimte om tijdens de middag casuïstiek in te brengen en te bespreken.

Agenda refereermiddagen

2023

Maandagmiddag 4 december van 14.00 tot 17.00 uur in De Steerne, Deventer
Thema: Rondom de Bipolaire Stoornis

Maandagmiddag 4 december organiseert netwerk Dimence Bipolair weer een live refereermiddag over diverse actuele thema’s rondom de zorg voor mensen met een bipolaire stoornis. Het programma start om 14.00 uur.

Bart Geerling is middagvoorzitter en zal de resultaten van zijn promotieonderzoek over positieve psychologie bij de monitoring van de bipolaire stoornis presenteren.
Deirdre Rietdijk van AKWA GGZ vertelt over de meerwaarde van een landelijk lerend netwerk bipolaire stoornissen, Susan Zyto van het Dijklander Ziekenhuis geeft een presentatie over het onderzoeksproject 'Niet rennen maar plannen' en Ellen ten Napel en Linda de Jong van Dimence Bipolaire en psychotische stoornissen Zwolle doen uit de doeken wat de kracht van leefstijlinterventies is.
Na de pauze presenteert Anja Stevens de uitkomsten van haar promotieonderzoek bipolaire stoornis tijdens zwangerschap en postpartumperiode, vertelt Linda van der Voort meer over haar onderzoek en bezoek aan een behandelkliniek in Noorwegen en zal Bart Geerling de middag besluiten met een korte presentatie van de onderzoeksopbrengsten én nieuw onderzoek binnen het netwerk.

Kortom, een heel afwisselend programma met zowel externe sprekers als presentaties van mensen uit het netwerk.

Om je direct aan te melden, klik hier.

231204 Programma

Terugblik symposium 'Stabiel en dan?'

Op 2 november 2017 organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen het symposium 'Stabiel en dan?' in Deventer. Het symposium werd bezocht door professionals, patiënten en naastbetrokkenen.

Logo symposium 'Stabiel en dan?'

Het SCBS Bipolaire Stoornissen kijkt met trots terug op dit geslaagde symposium!

Josien Gerritsen, redacteur van Plusminus, het magazine van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, schreef een verslag van het symposium.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.