Scholing

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering is een van de speerpunten van het netwerk Dimence Bipolair. De overdracht van kennis binnen en buiten Dimence staat al jaren hoog op de agenda binnen het netwerk.

Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s. Jaarlijks is er een bijdrage vanuit het SCBS Bipolaire Stoornissen, onderdeel van het netwerk,  aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt. Tevens is de cursus 'Psychiatrie en Zwangerschap' een terugkerende scholing.

Overige activiteiten

Het netwerk organiseert eens in de 2 jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGZ. In 2014 vond het symposium 'De patiënt en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'. In 2019 werd een middagsymposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anja Stevens, psychiater en toenmalig hoofd van het SCBS.

Agenda refereermiddagen

2022
donderdag 17 maart

dinsdag 14 juni

donderdag 22 september

dinsdag 6 december

Refereermiddagen

Een van de kerntaken van het netwerk Dimence Bipolair is het bevorderen van deskundigheid. In de afgelopen jaren heeft het SCBS Bipolaire stoornissen en nu het netwerk Dimence Bipolair verschillende vormen om kennis uit te wisselen opgezet, hiervan zijn de refereermiddagen een vast onderdeel geworden. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte uitgenodigd om een refereermiddag bij te wonen. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Het netwerk organiseert vier keer per jaar een geaccrediteerde refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. Zo worden er onderzoeksresultaten gepresenteerd en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor onderzoeken en innovaties die opgezet gaan worden. Nieuw verworven kennis wordt gedeeld door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en worden belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen belicht. De deelnemers worden verder elke bijeenkomst uitgenodigd casuïstiek in te brengen.

Terugblik symposium 'Stabiel en dan?'

Op 2 november 2017 organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen het symposium 'Stabiel en dan?' in Deventer. Het symposium werd bezocht door professionals, patiënten en naastbetrokkenen.

Logo symposium 'Stabiel en dan?'

Het SCBS Bipolaire Stoornissen kijkt met trots terug op dit geslaagde symposium!

Josien Gerritsen, redacteur van Plusminus, het magazine van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, schreef een verslag van het symposium.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie