Scholing

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering door kennisoverdracht is één van de speerpunten binnen het netwerk Dimence Bipolair en staat al jaren hoog op de agenda.

Verschillende leden van het kernteam verzorgen, al dan niet structureel, een bijdrage in diverse scholingsprogramma’s. Jaarlijks is er een bijdrage vanuit het SCBS Bipolaire Stoornissen, als onderdeel van het netwerk, aan de masterclass bipolaire stoornissen die door het KenBiS georganiseerd wordt. Tevens is de cursus 'Psychiatrie en Zwangerschap' een terugkerende scholing.

Overige activiteiten

Het netwerk organiseert één keer in de twee jaar een symposium rondom het thema bipolaire stoornissen voor professionals in de GGz. In 2014 vond het symposium 'De patiënt en zijn omgeving' plaats. In 2017 organiseerde het SCBS opnieuw een symposium, ditmaal met als titel 'Stabiel en dan...?'. In 2019 werd een middagsymposium georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van Anja Stevens, psychiater en toenmalig hoofd van het SCBS Bipolaire Stoornissen.

Refereermiddagen

Eén van de kerntaken binnen het netwerk Dimence Bipolair is het delen van kennis. In de afgelopen jaren heeft het SCBS Bipolaire stoornissen en nu vanuit het netwerk Dimence Bipolair, verschillende vormen van kennisdeling opgezet. De refereermiddagen zijn hiervan een vast onderdeel. Iedere medewerker van Dimence die werkt met patiënten met een bipolaire stoornis, of daar interesse voor heeft, is van harte uitgenodigd om een refereermiddag bij te wonen. Ook professionals van buiten Dimence zijn van harte welkom!

Drie tot vier keer per jaar organiseren we een geaccrediteerde refereermiddag voor de kenniskring waarin wisselende thema's aan de orde komen. We presenteren onderzoeksresultaten en de implicaties die deze (kunnen) hebben voor de praktijk. Ook is er aandacht voor in ontwikkeling zijnde onderzoeken en innovaties. We delen nieuw verworven kennis door een terugkoppeling te geven van de bijeenkomsten van het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en belichten belangwekkende presentaties van (inter)nationale symposia en congressen. De deelnemers krijgen de ruimte om tijdens de middag casuïstiek in te brengen en te bespreken.

Agenda refereermiddagen

2022

  • 14 juni 2022 - 'Lithium: nieuwe inzichten bij bipolaire stoornissen'

De eerstvolgende refereermiddag in 2022 staat gepland voor dinsdagmiddag 14 juni vanaf 14.00 uur. De middag gaat dieper in op de nieuwste inzichten van de biologische behandeling van de bipolaire stoornis, waaronder de nierfunctie.

Diverse sprekers uit het netwerk en daarbuiten nemen de deelnemers mee in inzichten in lithiumgebruik tijdens de zwangerschap, met bijzondere aandacht voor de partus. Daarnaast is er ruim aandacht voor nieuwe inzichten in farmacologie, samenhang tussen een sterk dalende nierfunctie en lithiumgebruik en hoe de biologische behandeling vorm krijgt in een hoogspecialistische setting. Er wordt casuïstiek besproken en er is ruimte voor inbreng van de deelnemers.

De geaccrediteerde (VSR, V&VN & NVvP) refereermiddag is live bij te wonen in De Steerne, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer.

Er is een afwisselend programma opgesteld met diverse sprekers. Aanmelden kan via het aanmeldformulier.

  • 22 september - 'Ontwikkelingen zelfmanagement bij bipolaire stoornissen'

Op donderdagmiddag 22 september zal de refereermiddag dieper ingaan op allerlei ontwikkelingen op het gebied van zelfmanagement bij de bipolaire stoornis. Ervaringen met de filminterventie, de lithiummeter en de digitale lifechart staan op het programma. Ook ontwikkelingen in leefstijlaanpassingen zullen de revue passeren. Het belooft een heel afwisselend programma te worden.

  • 6 december

Het programma voor dinsdagmiddag 6 december is nog in ontwikkeling.

Aanmelden refereermiddag 'Lithium en de nierfunctie bij bipolaire stoornissen'

Het Netwerk Dimence Bipolair organiseert op dinsdagmiddag 14 juni weer een interessante en leerzame refereermiddag over de nieuwste inzichten in de biologische behandeling in relatie tot de nierfunctie.Lithium en de nierfunctie

Er is een afwisselend programma opgesteld met diverse sprekers. Aanmelden kan hier

De middag gaat dieper in op de ontwikkelingen in farmacotherapie bij bipolaire stoornissen, waaronder de nierfunctie. Diverse sprekers uit het netwerk en daarbuiten nemen de deelnemers mee in inzichten in lithiumgebruik tijdens de zwangerschap, met bijzondere aandacht voor de partus. Daarnaast is er ruim aandacht voor nieuwe inzichten in farmacologie, samenhang tussen een sterk dalende nierfunctie
en lithiumgebruik en hoe de biologische behandeling vorm krijgt in een hoogspecialistische setting. Er wordt casuïstiek besproken en er is ruimte voor inbreng van de deelnemers.

De geaccrediteerde refereermiddag is live bij te wonen in De Steerne, Nico Bolkesteinlaan 1 te Deventer en inloop is vanaf 14.00 uur. Het programma start om 14.15 uur. Voor iedereen die niet live kan deelnemen; je bent van harte uitgenodigd om dan digitaal aan te sluiten, maar geef dit wel even bij ons aan via scbs@dimence.nl. Wij zorgen dan voor hosting en je ontvangt vlak voor de refereermiddag
een vergaderlink via MS Teams. 
De refereermiddag is kosteloos voor medewerkers van Dimence Groep. Externe deelnemers betalen €25.

Voor het definitieve programma, leerdoelen en verdere details, check af en toe onze webpagina.

Graag tot ziens op 14 juni! 

Terugblik symposium 'Stabiel en dan?'

Op 2 november 2017 organiseerde het SCBS Bipolaire Stoornissen het symposium 'Stabiel en dan?' in Deventer. Het symposium werd bezocht door professionals, patiënten en naastbetrokkenen.

Logo symposium 'Stabiel en dan?'

Het SCBS Bipolaire Stoornissen kijkt met trots terug op dit geslaagde symposium!

Josien Gerritsen, redacteur van Plusminus, het magazine van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokkenen, schreef een verslag van het symposium.

Accepteer eerst de cookies

Voordat u video's op onze site kunt bekijken moet u eerst akkoord gaan met onze cookievoorwaarden.

Ja, ik ga akkoord Meer informatie