Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het netwerk Dimence Bipolair is het verrichten van wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan de verbetering van diagnostiek en behandeling, één van de primaire doelen.

Om dit onderzoek te structureren en te stimuleren zijn er vier onderzoekslijnen in het leven geroepen, waarvan in 2021 de onderzoekslijn Bipolair en (borderline) persoonlijkheidsstoornissen is afgerond.
De drie onderzoekslijnen waar binnen het netwerk op verder wordt gebouwd:

- Bipolair en zwangerschap
- Bipolair en zelfmanagement
- Bipolair en positieve psychologie

Tevens participeren medewerkers vanuit het netwerk in diverse externe onderzoeken. 

Alle onderzoeken die worden uitgevoerd binnen of in samenwerking met het netwerk Dimence Bipolair, staan vermeld op de website van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek van de Dimence Groep. Op deze webpagina kun je ook meer lezen over het wetenschappelijk onderzoek dat uitgevoerd wordt binnen de onderzoekslijnen.Klik hierboven op de betreffende onderzoekslijn voor meer informatie.