Bipolair en positieve psychologie

Een relatief nieuwe onderzoekslijn bij het netwerk Dimence Bipolair is ‘Bipolair en positieve psychologie’. Deze onderzoekslijn is enerzijds gericht op de ontwikkeling van e-Health toepassingen en anderzijds op de toepassing van positieve psychologie interventies (PPI) als nieuwe behandelstrategie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Binnen deze onderzoekslijn lopen op dit moment de volgende onderzoeken:

- WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis
- Onderzoek PPI bij bipolaire stoornissen

WELLBE-BD

‘WELLBE-BD, de inzet van mobiele technologie ter bevordering van welbevinden en zelfmanagement bij patiënten met een bipolaire stoornis’

Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van een mobiele applicatie waarin het monitoren van stemming en positieve psychologie interventies gecombineerd worden. Het idee hierachter is, dat het enerzijds voor mensen met een bipolaire stoornis goed is om de stemming te monitoren maar dat het anderzijds -zeker gedurende langere perioden dat de stemming stabiel is- het monitoren ook belastend kan zijn en mensen dwingt om elke dag naar symptomen te kijken. Door in de app positieve psychologie interventies op te nemen kunnen patiënten ook hun veerkracht en hun welbevinden vergroten.

WELLBE-BD onderzoek

Door het in een mobile applicatie (m-health) samenbrengen van monitoring- en welbevindeninterventies en een grote mate van vrijheid te genereren wordt de gebruiker uitgedaagd om de applicatie blijvend te gebruiken en het onderdeel van zijn dagelijks leven te laten worden. De verwachting is dat daardoor de kans toeneemt dat gebruikers de stemming weer gaan monitoren op het moment dat daar aanleiding toe is.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een meta-analyse naar het toepassen van positieve psychologie interventies bij ernstige psychiatrische aandoeningen. Er hebben drie focusgroepen plaatsgevonden (bestaande uit patiënten, behandelaars, naasten en ontwikkelaars van de app) die de specificaties van de app hebben vastgesteld. Na het ontwikkelen en testen van de app wordt onderzocht wat het effect van het gebruik van de app is op onder andere het welbevinden van de gebruikers.

Contactpersoon voor dit onderzoek is Bart Geerling, bereikbaar via b.geerling@dimence.nl.

Inzet van PPI bij bipolaire stoornissen

Goed leven met een bipolaire stoornis

In 2017 heeft drs. Anja Stevens (psychiater) het idee geopperd om positieve psychologie interventies als innovatieve behandeling toe te passen als nieuwe psychotherapeutische behandeloptie bij patiënten met een bipolaire stoornis. Samen met dr. Melissa Chrispijn (psychiater en postdoctoraal onderzoeker) heeft zij dit idee ingebracht bij prof. dr. Ernst Bohlmeijer, hoofd van de vakgroep psychologie van de Universiteit Twente te Enschede. Hieruit is het idee ontstaan om een onderzoeksproject te beginnen en gezamenlijk een subsidie aan te vragen.

In de loop van 2018 zal is er een RCT van start gegaan die het effect van positieve psychologie interventies als behandeloptie bij patiënten met een bipolaire stoornis zal bepalen in termen van welbevinden, stemmingsklachten en persoonlijk herstel ten opzichte van behandeling volgens de richtlijn. In het kader van de voorbereiding op deze trial is er in 2017 een pilotstudie uitgevoerd bij een klein aantal patiënten met een bipolaire stoornissen. Het voornaamste doel van deze pilot was om de meest geschikte interventies te selecteren voor de uiteindelijke trial, maar ook om te evalueren hoe de deelnemers de interventies hebben ervaren en hoe zij deze hebben gewaardeerd.