Naasten

Wanneer iemand uit je directe omgeving in behandeling komt bij Dimence, kan dit voor jou als naaste gevolgen hebben. Aan de ene kant bied je je partner, broer of moeder waarschijnlijk graag ondersteuning waar mogelijk, aan de andere kant kan de situatie je ook te zwaar worden. 

Ondersteuning bieden als naaste

Als naaste van iemand met psychiatrische problemen ben jij heel belangrijk. Jij kent jouw naaste waarschijnlijk beter dan zijn of haar behandelaar. Daardoor kun je een waardevolle rol hebben in het herstelproces.

Binnen Dimence wordt er steeds vaker gewerkt binnen de driehoek patiënt-hulpverlener-naaste (volgens de ziens- en werkwijze ART). Samen met de behandelaar van je dierbare kunnen jullie bespreken hoe jouw rol in het herstelproces eruit kan zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • hoe jij jouw verwant in het dagelijks leven kunt ondersteunen;
  • aan vaste contactmomenten tussen jou en de behandelaar waarin je je zorgen of vragen kunt uiten;
  • hoe jijzelf de juiste ondersteuning kunt krijgen.

Mantelzorg
Wanneer je als naaste intensief ondersteuning biedt aan jouw geliefde, dan ben je mantelzorger. Je kunt daarom ondersteuning krijgen van diverse welzijns- of mantelzorgorganisaties, zoals Carinova of Evenmens. Zij helpen jou om zorg te kunnen blijven dragen voor je dierbare zonder dat het te belastend wordt voor jezelf.

Henri Sellies, verpleegkundig specialist, en Jessica Heijkoop, moeder van een patiënt

Moeder Jessica: ‘Toen de Rechterlijke Machtiging (RM) over mijn zoon niet werd verlengd afgelopen voorjaar raakte ik al lichtelijk in paniek. Zonder deze machtiging slikt mijn zoon zijn medicatie niet, dus ik zag de bui al hangen. Maar Henri was er kalm onder; hij had zoiets van “We zien wel wat er gebeurt”. Dat gaf mij al een stuk rust, omdat we elkaar zo vaak spraken.’

Ondersteuning voor jou

Omdat jouw rol als naaste heel belastend kan zijn, terwijl je waarschijnlijk wel graag ondersteuning blijft bieden aan jouw dierbare, heeft Dimence verschillende activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Zo zijn er geregeld informatie- en themabijeenkomsten en familiedagen. Voor naasten van patiënten die bij onze locatie Rielerenk verblijven, is er bijvoorbeeld een maandelijkse gespreksgroep.

Ben je niet tevreden over de behandeling van jouw naaste? Dan kun je contact opnemen met de interne of externe familievertrouwenspersoon.