Naasten

Als partner, broer, zus, ouder, kind, tante, oom, buur, vriend, kennis of collega van iemand met psychische problemen kan er veel op je afkomen.

Psychische problemen zijn ingrijpend voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor jou als naaste. Hoe je hier zo goed mogelijk mee omgaat en wat je daarvoor nodig hebt, is voor iedere naaste weer anders. Het is goed om te weten dat wij er ook zijn voor jou. Misschien heb je vragen over de behandeling, over jouw rol tijdens en na het herstel van de patiënt, wil je je ervaringen delen met lotgenoten of je eigen kennis en ervaring inzetten om anderen te helpen. Op deze pagina lees je meer over hoe we je als naaste betrekken bij het herstelproces van de patiënt en hoe we jou ondersteunen.

Jouw betrokkenheid

Een behandeling is vaak effectiever als een naaste hierin een rol speelt. Jouw kennis en betrokkenheid draagt positief bij aan het herstelproces van onze patiënt, want jij kent hem of haar beter of anders dan wij. Daarom betrekken we jou als naaste zoveel mogelijk bij de behandeling. Dat kan op verschillende manieren, want elke situatie is weer anders. We stemmen dit zo goed mogelijk af met onze patiënt en jou. In het beleid van Dimence is deze werkwijze, het triadisch werken in de driehoek patiënt-hulpverlener-naaste verankerd.

Ondersteuning voor jou

Meestal ondersteun je als naaste onze patiënt waar je kunt: voor, tijdens en na de behandeling. Die rol vraagt soms veel van je, daarom is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Omdat we jouw betrokkenheid belangrijk vinden en deze bijdraagt aan het herstel van onze patiënt, zijn we er ook voor jou. We hebben speciaal voor naasten het informatiepakket Naasten en het informatiepakket Naasten van cliënten met een ontwikkelingsstoornis samengesteld. Je kunt ook bij het team en/of locatie waarmee je contact hebt informeren met welke middelen of activiteiten ze jou als naaste ondersteunen. 

Daarnaast kun je ook terecht voor trainingen en cursussen voor naasten bij deze twee organisaties van de Dimence Groep:

* Impluz biedt verschillende trainingen en cursussen.
* Met het aanbod van Mindfit werk je aan je mentale conditie.

Ook heeft de organisatie MIND een flyer met tips voor naasten van mensen met psychische problemen.

Balk paars

Ben jij de naaste of betrokkenen van iemand met psychische problemen? Dan is de training 'Betrokken omgeving' bedoeld voor jou! Want het is belangrijk dat je jezelf niet overbelast. Met dit training bewaak je de balans en goede zorg voor jezelf. Op 24 mei start deze cursus van Impluz in Hardenberg. Je vindt meer informatie over de cursus in de flyer en op de website van Impluz.  

balk paars

 

Henri Sellies, verpleegkundig specialist, en Jessica Heijkoop, moeder van een patiënt

Henri Sellies, verpleegkundig specialist, is ervan overtuigd: ‘Je moet als zorgprofessional tijd investeren in een goede relatie met de naasten van je patiënt. Zij maken het verhaal compleet, zodat je je patiënt beter kunt begrijpen en behandelen.’

Adviesraad Naasten voor verbeterideeën

Heb jij vanuit jouw ervaring als naaste goede (verbeter)ideeën? Deel ze met de adviesraad naasten. Zij horen ze graag! Deze raad bestaat uit naasten van (oud-)patiënten, dus mensen met veel ervaringskennis. Het doel van de raad is om bij te dragen aan een optimale behandeling voor patiënten, door ook hun naasten hier optimaal bij te betrekken. De raad kijkt naar wat er binnen Dimence en Transfore gebeurt door de bril van een naaste. En geeft gevraagd en ongevraagd advies over dat wat opvalt, het beleid en wat er beter kan.

Je bent van harte welkom als nieuw lid van deze raad. Wil je meer weten over de adviesraad, ideeën doorgeven of je aanmelden als lid? Mail dan naar adviesraadnaasten@dimencegroep.nl.

Jaarverslag 2020 en Werkplan 2021 Adviesraad Naasten

Familievertrouwenspersoon voor hulp en klachten

Bij Dimence proberen we ons werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat je teleurgesteld of niet tevreden bent over hoe wij jou als naaste bij de behandeling betrekken of informeren. Wat doe je dan en waar kun je terecht?

Het is belangrijk om eerst in gesprek te gaan met de betrokken medewerker(s), een andere medewerker of een teamleider. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op de familievertrouwenspersoon. Deze persoon is onpartijdig, behartigt jouw belangen als naaste en helpt je bijvoorbeeld bij het indienen van een klacht.

Naastenavonden

In Almelo, Deventer en Zwolle vinden maandelijks naastenavonden plaats. Tijdens de Naastenavond ontmoet je andere mensen die als naaste in een vergelijkbare situatie zitten. Je kunt elkaar ondersteunen, met elkaar praten en van elkaar leren. De avond verloopt onder begeleiding van een zorgprofessional, een ervaringsdeskundige en iemand van de mantelzorg organisatie. In Almelo sluit de familie-ervaringsdeskundige aan. Zij denken ook graag mee over allerlei zaken waar je mee te maken kan krijgen in jouw situatie.

De avonden vinden veelal online via Teams plaats. 

Lees hier meer over de naastenavonden

Online Klantpanel

De meningen, ideeën en ervaringen van jou als naaste en van onze huidige en voormalige patiënten en patiënten in afwachting tellen voor ons! Want met jullie inbreng kunnen we de manier waarop we communiceren en werken verder verbeteren. Niet voor niets is ‘samen werken aan een beter leven’ ons motto. Met het Online Klantpanel helpen we elkaar, in het belang van een beter leven voor de mensen die het hard kunnen gebruiken.

Hulporganisaties voor naasten

Naast de ondersteuning die wij je als naaste vanuit Dimence bieden, zijn er regionaal en landelijk verschillende hulporganisaties die naasten tips, informatie en steun bieden, zoals Carinova of Evenmens. Zij helpen jou om de zorg die jij als naaste biedt te dragen zonder dat het te belastend wordt voor jezelf. Op de website van Mantelzorg vind je organisaties bij jou in de buurt. 

Verschillende rollen als naaste

Als naaste vervul je vaak één of meerdere rollen. Het is goed om je hier bewust van te zijn, omdat je betrokkenheid en behoefte aan steun misschien wel verschilt per rol. Geef dit ook gerust aan in je gesprekken met het behandelteam.

1. Informatiebron voor diagnostiek en monitoring door de behandelaar
2. Co-begeleider die deelneemt in het behandelplan van de patiënt
3. Mantelzorger voor persoonlijke, emotionele of praktische zorg
4. Zelf zorgvrager geworden vanwege overbelasting.

Veelgestelde vragen

Op onze website vind je een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over verschillende onderwerpen. Deze pagina is gericht op onze patiënten, maar beschrijft mogelijk ook antwoorden op vragen die jij als naaste hebt.

Wet verplichte zorg ggz (Wvggz)

Vanaf 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte zorg ggz (Wvggz) de vroegere Wet BOPZ. Deze wet regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg. Familieleden en naasten worden binnen de Wvggz zo veel mogelijk betrokken. Het gaat om betrokkenheid bij de voorbereiding, uitvoering, wijziging en beëindiging van een crisismaatregel, machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel of zorgmachtiging. 

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een brochure voor naasten gemaakt over verplichte geestelijke gezondheidszorg. Deze folder kun je hier bekijken of via hun website bestellen.  

Nieuws

Hier vind je het laatste nieuws rondom de Adviesraad Naasten.

Nieuwsbrief Adviesraad Naasten juni