Patiënten-/familieorganisaties

 • Angst, Fobie en Dwang Stichting - De Angst, Dwang en Fobiestichting is daarmee de landelijke patiënten- en familieorganisatie voor en met volwassenen, jongeren en kinderen met angst- en dwangklachten en hun naasten.
 • Balans - Oudervereniging Balans versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. 
 • Deel je Zorg - Online mantelzorgcafé
 • Familie als Bondgenoot - De FAB heeft als doel om professionals bewuster te maken van het belang van familieparticipatie in de zorg. 
 • Impuls en Woortblind - Vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie en hun naasten. 
 • Kopstoring - Kopstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische- of verslavingsproblemen hebben. 
 • Mind Naasten Centraal - Deze stichting is er voor familie en vrienden voor mensen met psychische of psychiatrische klachten. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvragen worden of dreigen te worden.
 • Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen - De LSFVP biedt informatie, advies en ondersteuning aan familie en naasten van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). 
 • Mind Platform - MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. 
 • Mamavita - Een netwerk voor moeders met een kind met autisme
 • Naasten in beeld - Dit platform geeft antwoord op veelgestelde vragen van naasten en algemene informatie over het zijn van een naaste van iemand met een ernstige aandoening. 
 • Naasten in Kracht - Naasten in Kracht is een samenwerkingsproject van de ADF Stichting, Caleidoscoop, Depressie Vereniging, Impuls en Woortblind, MIND Naasten Centraal, Plusminus, Stichting Borderline, Stichting Zelfbeschadiging en Ypsilon. 
 • Nederlandse Vereniging voor Autisme - De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is dé vereniging die zich inzet voor de belangen van mensen met autisme en hun naasten – in alle levensfasen en op alle levensterreinen. 
 • Plusminus - Plusminus is de vereniging voor mensen met een bipolaire stoornis en hun betrokkenen.
 • Stichting Borderline - Stichting Borderline is een landelijk erkende patiëntenorganisatie en in eerste instantie bedoeld om de belangen te behartigen van mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis of mensen die zich hier in herkennen. Daarnaast bieden ze informatie voor naasten en organiseren ze een naastendag.
 • Stichting Naast - Stichting Naast zet zich in voor naasten van mensen met een verslaving. 
 • Stichting Zelfbeschadiging - Stichting Zelfbeschadiging is een stichting die zich richt op het bevorderen en ondersteunen van de eigen regie en eigen kracht van mensen die zichzelf beschadigen en hun naasten.
 • Vriendendiensten - Vriendendiensten zijn bedoeld voor mensen met een psychische kwetsbaarheid die zelfstandig of beschermd wonen in de gemeente Deventer, Olst-Wijhe, Raalte of Voorst.
 • Weet - Weet is dé landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving.
 • Ypsilon - Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. 

Cursussen

 • Mijn I-Help - online zelfhulpcursussen, oefeningen en tips voor naasten.
 • KopOpOuders - voor ouders die last hebben van stress, psychische problemen of een verslaving, en hun partner. Hier vind je online cursussen, advies via de e-mail en ervaringsverhalen. 
 • De Mat; trainingen voor familieleden - Deze training leert je om effectiever te worden in je dagelijkse interacties met je naasten die extra hulp of zorg nodig hebben.