Behandeling van autisme

De behandeling van autisme binnen het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen is contextueel en richt zich op:

  • Het verminderen van de klachten door inzicht in wat autisme voor de betrokken cliënt betekent in zijn of haar omgeving
  • Waar nodig medicamenteuze ondersteuning
  • Vergroten van de vaardigheden op sociaal, emotioneel en cognitief niveau
  • Vergroten van zelfregulatie

De behandeling richt zich vanzelfsprekend ook op naastbetrokkenen zoals ouders, partners en familie. Ook voor hen is het belangrijk dat ze leren wat autisme is en hoe ze daar het beste mee om kunnen gaan.

Het doel van de behandeling is dat iemand met autisme zich met zijn of haar sterke en minder sterke kanten beter kan handhaven en een prettiger manier van leven vindt.

Kijk voor meer informatie over behandelingen binnen het SCOS bij Cliënten.