Forensische problematiek

Ontwikkelingsstoornissen komen vaak voor bij mensen die een juridische maatregel hebben, waarbij de relatie tussen oorzaak en gevolg vaak complex is. Het SCOS levert expertise op dit gebied  binnen TBS instellingen, penitentiaire centra en ambulante forensische voorzieningen.