Nieuws van Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS)

Bram Bovendeerd

Scott Miller interviewt Bram Bovendeerd 'effectiviteit systematische cliëntfeedback'

Bram Bovendeerd (klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het SCOS en FACT) is onlangs geïnterviewd door Scott D. Miller, oprichter van het internationale Centre for Clinical Excellence. De ICCE is een non-profit organisatie die zich inzet voor het bevorderen van de kwaliteit van evidence based gedragstherapie door middel van Feedback Informed Treatment (FIT) en Deliberate Practice (DP).

Bram

Lees meer over Scott Miller interviewt Bram Bovendeerd 'effectiviteit systematische cliëntfeedback'
Céline Mollink

Interview Céline Mollink

Céline Mollink van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is geïnterviewd door wendyonline.nl met als titel: 'Céline heeft autisme en is zwanger: 'Mijn keuze om in te gaan op mijn kinderwens was niet vanzelfsprekend'.

Klik hier voor het interview van wendyonline.nl.

Lees meer over Interview Céline Mollink
subgroepleiders invitational conference crisis of kans

Terugblik Miniconferentie 'Crisis of kans?'

Ingewikkelde mensen of een ingewikkelde samenleving?

Op dinsdagmiddag 22 maart organiseerde het SCOS een Invitational Conference over de zorgwekkende stand van zaken in de autismehulpverlening. Direct deze middag terugkijken? Klik hier voor deel 1 en hier voor deel 2!

Er kwamen ruim 50 mensen naar de Steerne én er haakten ongeveer 120 mensen online aan om gezamenlijk te luisteren naar elkaar

Lees meer over Terugblik Miniconferentie 'Crisis of kans?'
Figure 2

Effect van het toevoegen van systematische feedback aan reguliere behandeling

Het hoofdartikel van het onderzoek van Bram Bovendeerd (werkzaam bij het SCOS) is open access gepubliceerd in Psychotherapy Research.
In dit onderzoek is het effect van het toevoegen systematische feedback aan reguliere behandeling onderzocht middels een RCT bij Mindfit. Deze studie, met een grote steekproefomvang en verschillende onafhankelijke uitkomstmaten, levert sterk bewijs dat het

Lees meer over Effect van het toevoegen van systematische feedback aan reguliere behandeling
GGZ

GGZ symposium ‘Suïcidaliteit'

Afgelopen vrijdag 3 december spraken Ella Lobregt en Lieke Godschalk van het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen op een het GGZ symposium ‘Suicidaliteit…’. Zij gaven daar samen een workshop over behandeling van volwassenen met autisme, zelfbeschadigend en chronisch suïcidaal gedrag. Tijdens de workshop stond het bespreken van specifieke risicofactoren bij volwassenen met autisme, een

Lees meer over GGZ symposium ‘Suïcidaliteit'
ADHD

ADHD vrouwen en meisjes landelijke aandacht

Afgelopen week verschenen er twee artikelen over ADHD bij vrouwen en meisjes in de landelijke media. Patricia van Wijngaarden-Cremers, psychiater bij het SCOS heeft hier een waardevolle bijdrage aan geleverd. De campagne van Planethealth met als titel 'Plak geen pleister op de splinter, maar haal de splinter uit de wond' heeft tot doel bewustwording te creëren rondom het verschil tussen man en

Lees meer over ADHD vrouwen en meisjes landelijke aandacht
SynQuest

Mooi interview over ROM in het cliëntportaal

Bram Bovendeerd is geïnterviewd over de ROM uitkomsten in het cliëntportaal. In het cliëntportaal zijn de uitkomsten van veelgebruikte ROM vragenlijsten in te zien. In begrijpelijke taal worden de uitkomsten van de ROM vragenlijsten toegelicht (zie voorbeeld BSI rapportage), waar Bram aan meewerkt. Dit is gerealiseerd met behulp van een subsidie van het Zorginstituut Nederland, over Samen

Lees meer over Mooi interview over ROM in het cliëntportaal