Prolongatie TOPGGz-keurmerk voor het SCOS!

Voor derde keer ontvangt het SCOS het TOPGGz-keurmerk

Het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS) heeft opnieuw het TOPGGz-keurmerk toegekend gekregen. Dit keer zijn drie afdelingen van het centrum gevisiteerd; namelijk de klinische afdeling IBA (Intensieve Behandeling Autisme), de poliklinische afdeling BACS (Behandeling, Advies, Consultatie en Second opinion) én nu ook de klinische afdeling HBA (Herstelgerichte Behandeling Autisme).

Het SCOS bestaat uit 4 klinische- en één poliklinische afdeling (BACS). Sinds 2014 hebben twee afdelingen het keurmerk TOPGGz. Dit prolongeerden we in 2018. Eind 2022 zijn we opnieuw gevisiteerd en nu met drie afdelingen; BACS, IBA én HBA. De uitslag is positief; we mogen ons opnieuw voor 4 jaar topreferent noemen!

TOPGGz-keurmerk
TOPGGz kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Strenge criteria
Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoogspecialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

Voor wie
Het SCOS is actief als vraagbaak en advies- en behandelcentrum voor mensen met een autistische kwetsbaarheid en ernstige bijkomende problemen en voor professionals die mensen met autisme behandelen. Samen met de cliënt, naaste en verwijzer bespreken wij hoe we de hulpvraag kunnen beantwoorden.


Hoogspecialistische zorg, onderzoek, innovatie en kennisdeling
Het SCOS werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden en biedt deskundigheidsbevordering voor professionals, studenten, cliënten en naasten. Wij voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit in samenwerking met academische centra en collega-instellingen in binnen- en buitenland. Wij streven ernaar de kwaliteit van diagnostiek en behandeling voor mensen met autisme te verbeteren.

We zijn enorm trots op onze mensen die dit iedere dag op de werkvloer waarmaken! Het is ons samen opnieuw gelukt om de hoge eisen die gesteld worden vanuit TOPGGz, waar te maken. Dat maakt ons iedere dag beter en daarmee de zorg voor onze cliënten.