In deze studie is onderzocht of therapeutkenmerken het gebruik en effect van systematische feedback beïnvloeden. Uit de studie kwam naar voren dat het gebruik van feedback sterk wordt beïnvloed door de mate waarin therapeuten vinden dat het feedbackinstrument een toegevoegde waarde heeft. Hoe therapeuten daar tegenaan kijken wordt ook mede beïnvloed door organisatiekenmerken.

Kort door de bocht:
- Als therapeuten het feedback instrument van toegevoegde waarde vinden, dan gaan ze het vaker gebruiken &
- Als therapeuten het heel druk krijgen, verandert hun perceptie en vinden ze het instrument minder waardevol (en gaan het minder gebruiken).

De link naar het artikel vind je hier: 
https://doi.org/10.1002/cpp.2873