Project Enactive Mind Autisme; SCOS, Youz, Karakter en HAN werken samen

Het SCOS werkt binnen het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme samen met de HAN, Youz en Karakter aan de ontwikkeling en verspreiding van kennis op het gebied van (complexe) autisme (spectrumstoornissen). Dit doen zij o.a. door gezamenlijk innovatieve praktijkgerichte projecten op te zetten met als doel de zorg voor mensen met autisme en hun naasten te verbeteren. Eén van die projecten is 'Enactive Mind Autisme: van denkwijze naar werkwijze'.

In het Autisme Magazine verscheen onlangs een uitgebreid artikel over dit project. In dit artikel met als titel 'Interactie is een gedeelde verantwoordelijkheid' komen promovenda Rosa van Doormaal, lector Jan-Pieter Teunisse en Derek Strijbos aan het woord. Derek is als psychiater en filosoof verbonden aan het SCOS en is inhoudelijk expert binnen het project Enactive Mind Autisme.

Een paar citaten:
"Samenwerken met de mensen met autisme, met hun naasten en met de partners in zorg en welzijn. Dat is de nieuwe manier van werken in de autismehulpverlening."
"Je geeft mensen tips waarmee ze zelf en met elkaar aan de slag kunnen. Onderdeel van het project zijn werkpakketten voor professionals. Het is een vorm van actieonderzoek die direct impact heeft op de behandeling
." - Jan-Pieter Teunisse
"Enactive Mind geeft een andere kijk op de rol van hulpverleners. Interactie is een gedeelde verantwoordelijkheid. Om die te optimaliseren, moet je als hulpverlener de juiste vragen stellen en daarbij naar jezelf durven kijken. Denken in mogelijkheden!" - Rosa Doormaal
"Niet de persoon met autisme heeft een probleem, het is een interactieprobleem. Binnen de ggz is deze benadering nieuw en kan zij in principe toegepast worden bij álle (mentale) problemen. Het Enactive Mind-project is dus de klinische vertaling van een filosofische theorie." - Derek Strijbos