Systeemproblematiek

Autisme en ADHD uiten zich in het contact met de ander. Het is daarom onvermijdelijk dat deze ontwikkelingsstoornissen invloed hebben op relaties. Dit komt  het eerst tot uiting in het gezin van herkomst en later in de eigen relatie met eigen partner en kinderen. In de psychiatrie noemen we dat systeemproblematiek. Het werken met mensen met autisme of ADHD in de context van systemen vergt een specifieke deskundigheid, omdat steeds de beperkingen die vanuit de stoornissen voortvloeien voor ogen moet worden gehouden. Belangrijk is ook dat de gezinsleden leren wat de stoornis inhoudt. Wij doen dat door de gezinsleden psycho-educatie aan te bieden. Bovendien is, gelet op de hoge erfelijkheid van ontwikkelingsstoornissen, de kans dat andere gezinsleden ook een ontwikkelingsstoornis hebben aanzienlijk.