Verslaving

Verslaving komt voor bij meer dan 50% van de mensen met ADHD en bij naar schatting 30% van de mensen met autisme. Het SCOS biedt deskundigheid op dit gebied binnen de afdelingen voor verslavingspsychiatrie van Dimence en bovenregionaal. Naast praktische hulp wordt op dit grensgebied veel onderzoek gedaan. Instellingen in Nederland doen vaak een beroep op onze expertise. Er worden door het SCOS trainingen gegeven om met deze problematiek als hulpverleningsinstelling, school of werkgever, om te gaan.